Proiectele din domeniul Energetică

Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV

1.GENERALITĂȚI 1.1. Obiect Prezenta fișă tehnologică stabilește metodele și schemele de verificare, aparatajul și sculele necesare, ordinea de efectuare a operațiilor în cadrul verificărilor, corectarea și interpretarea datelor experimentale și condițiile specifice de protecție a muncii utilizate la executarea... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Hidrologie - Râul Neamț

Pentru bazinul hidrografic al râului Neamț cu secțiunea de închidere în amontele confluenței cu râul Moldova, se vor determina: 1. Ordinul rețelei hidrografice 2. Lungimea rețelei hidrografice 3. Suprafața bazinului hidrografic și epura de variație a suprafeței bazinului hidrografic 4. Densitatea hidrografică și... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Bilanțul energetic al unei locuințe - real și optimizat

1. Detalii despre locuință Localizarea locuinței: Strada Sălciilor, Sibiu Aria totală construită: 64.68 m2 Aria utilă (aria interioară totală): 60.48 m2 Volumul total util interior : 145.152 m3 Perimetrul exterior: 32.8 m An construcție: înainte de 2000 Număr de încăperi: 4, dispuse pe un singur nivel,... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Automatizarea și digitalizarea centralelor și instalațiilor electrice

1. Tranziția către energie regenerabilă Tranziția către energetica inteligentă include o implementare pe scară largă a tehnologiilor de producere a energiei curate și inteligente. În acest sens, digitalizarea este îndeplinită cu ajutorul tehnologiilor informatice și de comunicare. [1] În ceea ce privește sursele... citește mai departe

40 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

O nouă strategie de alimentare cu căldură pentru captarea CO2

1. Introducere Este evaluată o nouă strategie pentru alimentarea echipamentelor de captare a dioxidului de carbon folosind căldura recuperată din aburul ieșit din turbina unui ciclu apă-abur. Evaluarea este realizată folosind programul Aspen Plus unde au fost modelate: ciclul apă-abur, unitatea de captare a... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Extras Preview

Surse speciale de energie regenerabilă în vederea captării energiei valurilor

Introducere În acest proiect voi prezenta sursele regenerabile speciale din punct de vedere a captării energiei valurilor. Energia valurilor își are originea în energia solară care, prin încălzirea diferențiată a solului și a apei, produce mișcări ale maselor de aer. Urmare a acestui proces se nasc impulsuri de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre

Siturile Natura 2000 sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Instalații electrice interioare

Lucrarea nr. E-32 / 2017 Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Imobil - Localitate, str.Strada, nr.XX, jud.Judet Faza: PT + DDE MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE - enumirea proiectului: Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare - Imobil - Numar proiect: E-32 / 2017 - Faza de proiectare: PT +... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza unei RE folosind programul NEPLAN

Se consideră rețeaua electrică de distribuție cu tensiunea nominală 20 kV din figura 1 având configurația simplu buclată. Din rețea sunt alimentate cinci posturi de transformare 20/0,4 kV. Fig. 1. Schema rețelei electrice de distribuție. Caracteristicile consumatorilor și lungimile tronsoanelor liniilor de medie... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Energia valurilor și a mareelor

Importanța surselor de energie De la începutul dezvoltării tehnologice, economice, sursele de energie cele mai primitive au fost cele obținute din cărbune și petrol. Însă acestea sunt epuizabile și arderea acestora produce mari cantități de CO2. Efecte dezastruoase asupra mediului, suferite în urma acestora sunt... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Măsurarea calității serviciilor furnizate de Compania Orange România SA

INTRODUCERE În această lucrare voi prezenta o serie de măsuri ce pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de compania ORANGE. În urma aplicării unui chestionar SERVQUAL am identificat punctele slabe ale companiei și am propus câteva măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale a companiei. În... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate

ETAPA 1 DATE DE INTRARE: ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE EPURARE ETAPA 2 PROIECTAREA CAMEREI GRATARULUI SI ALEGEREA ECHIPAMENTULUI Gratarele sunt alcatuite din bare metalice. După distanta dintre bare se deosebesc gratare rare si gratare dese. Distanta dintre bare este variabila: pentru gratare rare se recomandă... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Mașini electrice

Introducere Mașinile electrice asincrone în prezent au căpătat o foarte largă întrebuințare în aproape toate ramurile economiei naționale. Fiind lipsite de contacte electrice au utilizare variată, cuprinzând aproape toate domeniile de activitate a omului în diverse ramuri cum ar fi de exemplu în industrie, comerț... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Acționarea electrica reglabilă a sistemului de pompare

INTRODUCERE 1.1 Elemente de teorie ale pompelor Pompa este o masina care transforma energia mecanica primita de la o sursa de antrenare in energie hidraulica. Astfel, energia transmisa lichidului poate fi utilizata potrivit in diferite scopuri: alimentare cu apa, transport hidraulic, actionare hidraulica,... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei surse de energie regenerabilă pentru Irigații

INTRODUCERE Timp de mii de ani, energia vântului a fost folosită în cele mai diferite scopuri. După criza petrolului o substanțială dezvoltare a avut loc și s-au realizat impresionante proiecte de parcuri eoliene. Utilizarea sistemelor eoliene cunoaște o dezvoltare deosebită începând cu Protocolul de la Kyoto... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bilanțul electroenergetic al unei mori de ciment

Procesul tehnologic In moara de ciment se introduce clincher, zgura, cenusa si ghips cu ajutorul unor dozatoare. Operatia de masurare a clincherului si adaosurilor pentru a obtine ciment se realizeaza in morile tubulare rotative in trei camere blindate umplute partial cu corpuri de macinare. In camere 1 si 2... citește mai departe

8 pagini 8 puncte Extras Preview

Transformatoare de putere

INTRODUCERE Din teoria mașinilor electrice se cunoaște că transformatorul este elementul de bază al rețelelor electrice. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfășurări cuplate magnetic, care prin fenomenul de inducție, transformă parametrii energiei electrice în curent... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea tehnologiilor de fabricație și întreținere

1. Introducere Energia eoliană este una din cele mai vechi surse de energie nepoluanta. Ele au inceput sa fie folosite pe scara larga abia prin anii '70-'80, cand SUA a adoptat mai multe programe destinate sa incurajeze folosirea lor. In California, la sfarsitul lui 1984, funcționau deja 8469 de turbine eoliene.... citește mai departe

46 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modelarea și simularea sistemelor electromecanice

1. Modelul matematic al motorului de curent continuu În figura 1 este prezentată o instalație de acționare electrică cu motor de curent continuu având excitația separată. Mărimea de ieșire este turația n, iar mărimile de intrare sunt tensiunea UA la bornele motorului și cuplul rezistent mr. Una din acumulările de... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Partea electrică a stației 50 MW

INTRODUCERE Dintre formele sub care se consumă energia, un loc deosebit îl ocupă energia electrică, fapt dovedit și de creșterea continuă a ponderii energiei primare transformată în energie electrică (peste 40%, în prezent). Avantajele deosebite pe care le prezintă energia electrică în raport cu alte forme de... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei stații electrice 110 pe 400kV

ETAPA 1 1. Principalele date ale temei: a) Puterea instalata in Centrala Hidroelectrica - Numarul de generatoare: nG = 4 - Puterea nominala a generatoarelor: PnG = 200 MW b) Centrala va fi interconenctata cu Sistemul Energetic National (SEN) si grupurile vor avea un numar mediu de ore de utilizare a puterii... citește mai departe

52 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza schemei electrice monofilare a unei stații electrice reale

1. PREZENTAREA STAȚIEI: Numele stației: Stația 110/20/10 kV CÂMPINA Localizare: Stația electrică de 110/20/10 kV CÂMPINA este amplasată in Municipiul Câmpina, Județul Prahova, Muntenia, România. Destinție: Principalii consumatori alimentați de către stația 110/20/10 kV CÂMPINA sunt locuitorii Municipiului... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Energii alternative

1.Energii alternative Figura 1. Incalzirea cu pelete de foc https://www.youtube.com/watch?v=vavjd5Yes44 https://www.youtube.com/watch?v=uEabSF_VSw0 1.1.Introducere În cadrul energiilor alternative ani la rând s-a pus accentul pe energia eoliană și energia solară, demarându-se în orice țară civilizată proiecte... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biogazul

INTRODUCERE Sectorul energetic reprezintă infrastructura strategică de bază a economiilor naționale, pe care se bazează întreaga dezvoltare a țării. În același timp, energia reprezintă o utilitate publică cu un puternic impact social. Intensitatea energetică este reprezentată de cantitatea de resurse energetice... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Cogenerare

1. Stadiul actual al dezvoltării în domeniul cogenerării pe plan național și internațional 1.1. Generalități Producerea energiei electrice reprezintă procesul de transformare a diferitelor forme de energie primară în energie electrică, în instalații specializate și de complexitate mare, numite centrale electrice.... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview