Proiectele din domeniul Administrație Publică

Structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale

Capitolul I: Structura cheltuielilor publice din bugetul de local - criterii și componente (conform clasificatiei bugetare ) 1.1. Sinteza clasificatiei functionale a cheltuielilor publice din bugetul local Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în expresie bănească, care se manifestă între stat pe... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiză comparativă - sistemele educaționale preuniversitare

INTRODUCERE Acest proiect prezinta analiză comparativă a sistemului de învățământ din România și Bulgaria. Scopul acestui proiect este de a examina și de a compara principalele caracteristici ale acestor două sisteme de învățământ. Învățământul reprezintă o prioritate pentru orice societate, deoarece educarea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile ( terenuri și spații ) aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva

CALENDARUL STAGIULUI DE PRACTICĂ Totalul zilelor de stagiu: 15 zile Perioada Stagiului de Practică: Instituția în care se face practica: Primăria municipiului Deva - Direcția administrarea domeniului public și privat - Serviciul administrare domeniul public și privat 1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ENTITĂȚII... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind rolul reprezentantului statului sau al regelui în teritoriu și relația acestuia cu administrația publică locală

I. Considerații introductive Administrația nu poate fi privită ca o entitate universală și permanentă, marea varietate a efectivelor sale nu poate fi explicată doar prin importanța economică sau demografică a statelor; este necesară luarea în considerare a structurilor, moravurilor, practicilor politice proprii... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

E-commerce, cercetare, dezvoltare, inovare în TIC

Introducere Comerțul electronic (e-commerce) a devenit o componentă esențială a economiei digitale, oferind oportunități ample pentru companii și consumatori deopotrivă. Pentru a rămâne competitive și a satisface cerințele în evoluție ale pieței, companiile trebuie să se angajeze în cercetare, dezvoltare și inovare... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltui

I.Introducere Motivația care a stat la baza alegerii temei Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltuielilor publice a provenit dintr-o serie de factori determinați care provin din activitatea profesională pe care am început să o dezvolt de anul acesta, consultanța în domeniul finanțărilor... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice

Introducere Noțiunea de serviciu public în România, nu numai că nu și-a pierdut importanța, ci, dimpotrivă, în spiritul noilor reglementări democratice a redevenit o noțiune de bază a dreptului administrativ. Prin serviciu public se înțelege activitatea organizată sau autorizată de o autoritate a administrației... citește mai departe

95 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica socială europeană

1. Introducere - Scurt istoric Politica socială a comunității europene a debutat odată cu tratatul de constituire a acesteia, în 1957. Astfel, Tratatul de la Roma pune bazele politicii sociale prin articolele sale referitoare la libera circulație a muncitorilor și la libertatea de stabilire a acestora, în... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind sistemul de salarizare al funcționarilor publici din Germania, Suedia și România

1. Prezentarea temei și argumentarea alegerii temei De la apariția omului și până în zilele noastre, munca, conținutul și caracterul ei, regimul ei economic și juridic au cunoscut profunde transformări. Dacă în epoca primitivă oamenii munceau pentru sine, pentru a-și asigura propria lor existență și a familiei... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Relația mediu natural-industrie

Introducere Schimbarea este o caracteristică constantă a planetei noastre. Suprafața pământului, oceanul, atmosfera, clima și viața de pe pământ s-au schimbat mereu în timp. Dar schimbările actuale sunt diferite de cele din trecut în ritm și amploare fără precedent, precum și de factorii și factorii care le... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politicile publice în domeniul sănătății - COVID 19

1. Actori pe scena politicilor publice Politica publică reprezintă o cale de acțiune în acord cu un interes public, un proces public în care deciziile referitoare la alocarea resurselor asumate de societate sunt orientate către realizarea unui scop general . Acțiunea este realizată de către autorități (centrale sau... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Metode și tehnici de cercetare în științele sociale - Proiecții preferențiale

Problema asigurării calității serviciilor publice este percepută ca fiind una deosebit de importantă atât în sistemul administrației publice, cât și în afara acestuia. Avînd drept scop cercetarea nivelului de satisfacție a utilizatorilor de servicii publice am identificat următoarele 3 metode ce urmează a fi... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Regatul Belgiei (Belgia)

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice Cheltuielile publice se referă la relații economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat și persoane fizice sau juridice, pentru repartizarea și utilizarea resurselor financiare... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția datelor cu caracter personal în România

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou pentru spațiul legislativ din România. Conținutul său privește, într-o formă generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Modele de dezvoltare comunitară

Introducere Termenul de dezvoltare presupune ”a trece printr-o serie de schimbări spre o treaptă superioară; a face progrese; a avansa; a înainta; a progresa; a propăși; a evolua”. Schimbările pot avea loc indiferent de voința oamenilor, neplanificate uneori în afara oricărui control, nedorite și în unele situații... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bazele juridice ale administrației publice - Consiliul Județean și Local

Introducere Studiul de față abordează guvernarea locală din România într-o perspectivă restrictivă care pune accent pe rolul și activitatea aleșilor locali. La modul cel mai general, termenul de guvernare locală se referă atât la democrația locală (alegeri, consilii, primari, status) cât și la administrația locală... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Spania

1.Structura resurselor financiare publice conform clasificației bugetare 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare Ansamblul resurselor publice (bugetare) este format din componente ce dețin caracteristici asemănătoare, însă prezintă și caracteristici privind formarea și utilizarea lor, acestea... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de crize și etapele acestora

1. Imaginea -concept general Imaginea reprezintă „o reflectare de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor senzații, percepții sau reprezentări1.”Pornind de la acest concept vom vorbi despre imaginea care a devenit un concept în sine. Imaginea contează a devenit un must al timpurilor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Criza de imagine și reputația instituției ANAF

1. Metode de comunicare scrisă - Broșura de întreprindere Somații - scrisoare de aducere aminte După cum putem observa, aceasta reprezintă prima somație, ce are ca scop amintirea unei probleme recent indentificată, anunțând astfel compania datoare de suma neachitată. În a doua imagine avem a doua somație ce... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Suedia

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice potrivit clasificației oficiale 1.1 Prezentarea unei sinteze a clasificației bugetare privind resursele financiare Ceea ce indică totalul mijloacelor bănești sunt resursele financiare publice care, de altfel, sunt indispensabile în cadrul unei perioade de timp... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza procesului de implementare a modelului salariați-clienți-profit

Rezumat În cadrul acestei lucrări am definit și am făcut o trecere succintă în revistă a conceptului BSC legat de măsurarea performanței. Conceptul de performanță face referire la o judecată asupra unui rezultat și la maniera în care acest rezultat este atins, ținând cont de obiectivele și de condițiile de... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice - agricultură

I. Prezentarea domeniului de elaborare a politicilor publice: Agricultura reprezintă știința și arta cultivării plantelor si a creșterii animalelor. Este una dintre cele mai vechi ocupații ale omenirii, fiind intrinsec legat de viața sedentară Datorită agriculturii, s a produs o creștere in ascensiunea civilizației... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza bugetelor comunelor în Regiunea Centru în perioada 2010-2016

CAPITOLUL I. Scurt istoric Regiunea Centru Regiunea Centru este așezată în partea centrală a României și cuprinde jumătatea nordică a Munților Făgăraș, supranumiți și ”Alpii Transilvaniei” datorită înălțimii și masivității lor. Suprafața Numărul municipiilor Numărul orașelor Numărul comunelor Regiunea Centru... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procesul bugetar local și implicațiile sale

ІNTRODUCERE Introducere Consider tema dată o problemă de mare actualitate și foarte importantă. În cadrul unui sistem ideal, ar trebui ca resursele financiare stabilite în cadrul bugetelor locale să poată acoperi în întregime cheltuielile propuse, pentru a putea satisface nevoile și cerințele colectivităților... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea online în administrația publică din România

I. INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională.. Autoritățile publice locale... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview