Proiectele din domeniul Psihopedagogie

Considerații teoretice privind concentrarea atenției asupra elevilor

Rezumat Uneori, în timpul practicii lor pedagogice, profesorii s-au confruntat cu situații în care învățarea sau performanța academică sunt afectate, deoarece elevul este ușor distras. Elevii care sunt uneori absorbiți de propria lume interioară sau care abandonează temele în fața oricărui stimul și nu sunt... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect didactic Exploratorii universulul

DATA / ZIUA INTERVALE ORARE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 02.05.2023 7:30-8:00 ADP (Activități de dezvoltare personală ) - RUTINE: Primirea copiilor 8:00-8:30 ALA (Jocuri și activități liber alese) - JOC LIBER: Activitate individuală de explorare a unui subiect aflat în interesul copilului/activități recuperatorii... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiect didactic Muzică și Mișcare, clasa a II-a

DATA: 09.12.2021 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 1 Castelu, Constanța CLASA: I B PROF. ÎNV. PRIMAR: ARIA CURRICULARĂ: Educație fizică, sport, sănătate și Arte DISCIPLINA: Muzică și mișcare UNITATEA TEMATICĂ: Povești la gura sobei SUBIECTUL LECȚIEI: Moș Crăciun cu plete dalbe (colind) - cântare... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Proiect didactic Substantivul

DATA: UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala Gimnaziala CLASA: a III-a PROF. INV. PRIMAR: ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare DISCIPLINA: Limba si literatura romane SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul TIPUL LECȚIEI: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor ( predarea integrată a lecției) COMPETENTE SPECIFICE... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Stresul în Comunitatea Școlară

I.INTRODUCERE Stresul este o problemă majoră pentru mulți elevi și profesori din comunitatea școlară. În timp ce unii stres sunt inevitabili și chiar benefici, stresul excesiv poate avea efecte negative asupra sănătății fizice și mentale. Acesta poate fi cauzat de o varietate de factori, cum ar fi presiunea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Abordarea tipurilor de atașament

Introducere În societatea de azi, unde se desfășoară cu precădere activități destinate acumulărilor materiale, timpul liber (loisir) pare o amintire, iar timpul petrecut împreună cu familia se diminuează de la an la an. Subiectul acestei lucrări este foarte atrăgător pentru mine. Am ales această temă pentru că... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Abandonul școlar în perioada pandemiei de Covid-19-date existente și soluții propuse

Rezumat Lucrarea își propune să evidențieze problemele care s-au ivit in rândul profesorilor, elevilor, părinților și a autorităților din România în anul școlar 2020-2021 în condițiile pandemiei de coronavirus, precum și gestionarea acestora în contextul crizei sanitare din România. De asemenea,se incearcă... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Rolul proiectelor în învățământul preuniversitar

Introducere Trăim într-o societate aflată într-o continuă mișcare, adaptare, transformare. Societatea solicită persoane libere, creative, performante în activitate. Evident, se impune o altă viziune asupra instruirii tinerilor în școală, care să formeze la elevi competențe ce îi va ajuta să reușească într-o... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect de activitate integrată - Povestea celor trei fluturi

GRUPA MARE Tema anuală: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” Tema săptămânii: ”INSECTE” Tema zilei: „PRIETENIA FLUTURASILOR ” Tema activității : „ Povestea celor trei fluturi” Tipul de integrare : ADE (D.L.C +D.O.S) + ALA II Categoria de activitate: Activitate pe domenii experiențiale Mijloc de realizare:... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Recapitulăm cu Jack - Emoții de bază

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare DISCIPLINA: Dezvoltare personală UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Recapitulăm cu Jack! Emoții de bază TIPUL LECȚIEI: fixare și... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Vrejul de fasole - Adunarea și scăderea în concentrul 0-20, prin numărare

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Vrejul de fasole-Adunarea și scăderea în... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Arte vizuale și abilități practice

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR : ARIA CURRICULARĂ: Arte DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Vrejul de fasole-asamblare TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Drepturile omului și drepturile culturale

Școala: Liceul Andrei Șaguna Profesor: Disciplina: Educație socială (Educație interculturală) Unitatea de învățare: Unit. 1- Eu într-o lume diversă Clasa : A VI-a B Data : 10.05.2021 Tema : Drepturile omului și drepturile culturale Titlul lecției : Reguli ale societății bazate pe dreptate Tipul lecției :... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Programe de intervenție psihopedagogică la copiii cu ADHD

1. EVALUARE PSIHOPEDAGOGICĂ Școala Gimnazială Specială Huedin Subiectul: M.H.., 13 ani, clasa a VI-a. Prezentarea cazului: diagnostic ADHD Copilul M.H. provine dintr-o familie organizată, cu resurse financiare medii și cu un grad mediu de culturalizare. M.H. a prezentat încă din clasa I tulburări ușoare de... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz

1. Descrierea generală a cazului Numele copilului: Zaharia Alexandru Data nașterii: 23.07.2010 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială "Spiru Haret ", Dorohoi Clasa: IV Stare general de sănătate: bună Psihodiagnostic: tulburări de comportament Cu siguranță cunoaștem sau am văzut un copil agresiv, fie la... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Impactul pandemiei SARS-COV 2 asupra educației și formării profesionale a studenților

Introducere Începând cu luna iunie 2019, 187 de state membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) au adoptat Declarația Centenarului pentru viitorul muncii, chemând Organizația să continue „cu vigoare neîntreruptă mandatul său constituțional pentru justiție socială, dezvoltând în continuare abordarea... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Metoda proiectului

1. INTRODUCERE În practica școlară s-au îmbunătățit metodele și tehnicile de evaluare în scopul realizării unor corelații eficiente între predare - învățare - evaluare și pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalității autonome, libere și creatoare. Printre metodele complementare de evaluare... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Proiect citire scriere deficiențe șevere cls a VIII-a - Sa ne reamintim literele S și T

Propunător: Prof. Psihopedagogie Specială: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Data: 10.03.2021 Clasa: a VIII-a B, Deficiențe mintale severe, profunde și asociate Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Citire scriere comunicare Unitatea de învățare: Actul lexic și grafic Subiectul... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect didactic Modul PSED

I. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE - UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște - CLASA: a VII-a - ARIA CURRICULARĂ: Arte și Tehnologii - DISCIPLINA: Educație Tehnologică - UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tehnologii moderne și influența acestora asupra viitorului omenirii.... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Joc didactic DLC - Surprizele primăverii

GRĂDINIȚA GRUPA MIJLOCIE 3 PROF. ÎNV. PREȘC. DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul Limbă și Comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE:Educarea limbajului TEMA : “Surprizele primăverii” MIJLOC DE REALIZARE:Joc didactic TIPUL DE ACTIVITATE:Fixarea și consolidarea cunoștințelor SCOPUL ACTIVITĂȚII: - Consolidarea... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode de Cercetare - Rolul jocului didactic în corectarea stigmatismului

1.Obiectivele și ipoteza cercetării Așa cum am mai afirmat pe parcursul acestei lucrări, aplicarea unor jocuri didactice speciale facilitatează corectarea sigmatismului și dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlarii mici. Aplicarea probelor pentru stabilirea performanțelor minimale au constituit punctul de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Activități didactice pentru corectarea tulburărilor de vorbire

Proiecte de activitate didactică Data: Clasa: I Obiect: Terapia tulburărilor de limbaj Diagnostic: Sigmatism interdental Subiect: Sunetul „Ș” Propunător: Zah L. Obiective operaționale: - Să pronunțe corect sunetul „ș”; - Să execute corect exercițiile pregătitoare de terapie generală și specifică; - Să... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Metodologia cercetării psihopedagogice și clinice

INTRODUCERE Conform celor mai recente definiții incluse în DSM-5 , dizabilitatea intelectuală( tulburarea intelectuală de dezvoltare) se caracterizează prin deficite semnificative atât în funcționarea cognitivă, cât și la nivelul comportamentului adaptativ, exprimat prin abilități conceptuale, sociale și... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Deficiența de auz

„A fi invalid nu ar trebui să însemne a fi descalificat de la a avea acces la fiecare aspect al vieții.”-Emma Thompson Ce este deficiența de auz? Deficiența de auz face parte din categoria deficiențelor senzoriale. Termenii folosiți pentru desemnarea deficienței de auz sunt: surditate, disfuncție auditivă,... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Bibliografie

Proiect didactic matematică clasa a VII a CSEI - Utilizarea banilor

Data: 30.05.2019 Aria curriculară: Matematică și științe Disciplina: Matematică Clasa: a VI-a A Școala: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Unitatea de învățare: Unități de măsură Subiectul lecției: Utilizarea banilor Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe Scopul: Formarea... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview