Proiectele din domeniul Drept

Societatea cu Răspundere Limitată

1. Introducere Societatea cu răspundere limitată a fost creată pentru a oferi un cadru juridic cât mai adecvat simbiozei dintre muncă și capital mic sau mijlociu, de a răspunge exigențelor exploatării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Echilibrarea ponderii elementului personal și cu a celui patrimonial a... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Băncile Comerciale din Republica Moldova - Esență, concept și principii de funcționare

INTRODUCERE Actualitatea temei Într-o economie modernă, sectorul financiar joacă un rol important datorită intermedierii financiare, respectiv a canalizării fondurilor de la deponenți către investitori, pe care o asigură. Un sector financiar solid și eficient încurajează acumularea economiilor și permite alocarea... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mijloacele de probă

I. Aspecte generale 1. Proba: noțiune, clasificare și obiect Înfăptuirea justiției penale depinde covârșitor de sistemul probelor motiv pentru care de-a lungul timpului a existat o intensă preocupare pentru perfecționarea sistemelor de probațiune. Prin probă se înțelege orice element de fapt care servește la... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Administrația Publică Locală

1. Introducere La baza fiecarui stat exista doua tipuri de organe administrative, care din punct de vedere al intinderii in teritoriu al atributiilor pe care le exercita pot fi organe ale administratiei publice locale, care sunt organizate si functioneaza la nivelul unitatilor administrative-teritoriale (judet,... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul afacerilor

Introducere Noțiunea de firmă este folosită în teoria și practica economică cu două accepțiuni: pe de o parte, reprezintă un nume sub care apare o persoană fizică sau juridică ce exercită o activitate economică și sub care trebuie să se înscrie în registrul de comerț, iar, pe de altă parte desemnează un agent... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Traficul și consumul ilicit de droguri

Introducere Consumul și traficul de droguri este o problemă globală a umanității încă din antichitate, luând în considerare faptul că drogul este cunoscut din cele mai vechi timpuri, fie că a fost utilizată pentru ameliorarea durerilor fatale, fie că a fost folosit pentru alte motive. În prezent, din punctul meu... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularitățile jurisdicției muncii

- 1. Noțiunea, obiectul și principiile jurisdicției muncii Cuvîntul jurisdicție provine din limba latină: juris - drept; dico - a spune; el corespunde în limba română cu expresiile a propunța dreptul sau a pronunța ceea ce consacră legea . Activitatea de jurisdicție rezidă în soluționarea de către anumite organe,... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Suspendarea executării silite. Existența proprietății comune asupra bunurilor urmărite

CAPITOLUL I. SCURT ISTORIC Executarea silită, deși nu în forma pe care o percepem astăzi este o instituție care a apărut din cele mai vechi timpuri. Astfel, de la constrângerea personală și corporală a debitorului (in personam), executarea silită a evoluat la aplicarea acesteia asupra bunurilor deținute de către... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Drepturile deținuților in cadrul instituțiilor penitenciare

Introducere Actualitatea temei investigate. Drepturile Omului prezintă o dimensiune foarte importanta pentru o societate în tranziție. Conceptul Drepturilor Omului cuprinde câteva momente esențiale: schimbarea perceperii de către societate a drepturilor și libertăților fundamentale ale individului, ajustarea... citește mai departe

83 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a două tipuri de societăți comerciale

Introducere Societățile comerciale sunt un domeniu foarte amplu și ne intersectăm cu ele zi de zi, fie că știm ce presupune a fi acest termen, fie că nu. Societățile comerciale s-au dezvoltat odată cu începutul evoluției umane chiar dacă la începutul timpurilor nu aveau un nume și nu erau atât de dezvoltate precum... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Recrutarea personalului într-o instituție publică - Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași - Serviciul de Stare Civilă

Prezentarea institutiei alese - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi | Serviciul de Stare Civila Procesul de reformă instituțională privind descentralizarea administrației publice a fost marcat de profunde transformări structurale și sub aspectul înființării și organizării serviciilor publice comunitare... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Simbolurile Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană reprezintă un proiect de integrare europeană creat de mai multe state occidentale, cu scopul de a întări legăturile economice, sociale și politice dintre statele participante în vederea realizării unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele europene. Conform Constituției... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiză asupra ansamblului normelor de comportament etic

CAPITOLUL I Scurta prezentare a temei si identificarea relevantei acesteia TEMA nr. 1: Analiză asupra ansamblului normelor de comportament etic ce urmează a conferi fundamentul încrederii profesionistului în domeniul contabilitate, în cadrul colectivului de la locul de muncă, în afaceri și în relaționarea cu... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Cazuri de răspundere materială a angajatorului

INTRODUCERE „Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporție de nouăzeci și nouă la sută.” — William Faulkner Acest motto subliniază și accentuează importanța de a munci și de a ajunge la satisfacție. Așa apare importanța și necesitatea unui sistem de reglementare a raporturilor de muncă. Dreptul muncii este... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Determinarea legii aplicabile căsătoriei

Noțiuni preliminare În sens comun, căsătoria constituie pilonul de bază al întemeierii familiei, aceasta oglindind particularitățile sociale, politice ori religioase ale fiecărui stat în parte. Tocmai datorită acestei diversități umane și a creșterii mobilității la nivel global, întâlnim în practică o varietate de... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras

Violența în familie

I. Violența în familie art. 199 NCP : (1) Dacă faptele prevăzute în art. 188,art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. (2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este impiedicat sa intreprinda anumite activitati care s-ar rasfrange negativ asupra desfasurarii procesului penal sau asupra atingerii scopului acestuia. Potrivit legii, masurile... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Luarea de mită și darea de mită

Sumar : Prevenirea și combaterea faptelor de corupție, promovarea standardelor de etică și integritate, trebuie să reprezinte unul dintre cele mai importante obiective ale justiției pentru realizarea unui climat juridic menit să orienteze societatea civilă și politică către noi căi de progres economic și social.... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Protecția consumatorului

Lege pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice nr.61/1991 Introducere Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, lege modificată, completată și... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Buget general consolidat

Bugetul este un bilanț al cheltuielilor si veniturilor unui stat, ale unei întreprinderi etc. pe o perioadă de timp determinată. Componentele clasice ale bugetului general consolidat: - Bugetul de stat - Bugetele locale (bugetul centralizat al unităților administrativ-teritoriale) - Bugetele creditelor... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Negocierea prețului în contractele de vânzare internațională

INTRODUCERE În perspectiva integrării europene, ajustarea legislației României la standardele europene a devenit o necesitate imperioasă. Un domeniu de importanță primordială în acest sens îl reprezintă dreptul contractelor. Contractul constituie instrumentul care asigură libera concurență și care stimulează... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Banca Centrală Europeană

1. Consideratii introductive 1.1 Adminstratia publica centrala Constituirea unui spatiu administrativ separat este rezultatul unui proces indelungat, in doua etape: de diviziune si autonomie. Nasterea administratiei este legata, mai intai, de fenomenul diviziunii sociale, prin intermediul caruia, societatea, pana... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

CAPITOLUL I - Notiuni introductive Dreptul nostru la un mediu sănătos este un drept fundamental. „Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama de legile ei.” - Grigore Antipa La prima Conferință ONU privind mediul, ținută la Stockholm în anul 1972, s-a pus problema unui drept fundamental la libertate, egalitate... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teoria criminalului înnăscut

Abstract The foundation of all biological theories was based on the hypothesis that delinquency and crime are constitutional elements inherited through inheritance. These theories are based on the idea that a criminal differs from a non-criminal by various physiological characteristics. The evolution of... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cadrul legal în Republica Moldova și convențile internaționale cu privire la violența în bază de gen

Violența în bază de gen Violența în bază de gen însemnă violența care este direcționată împotriva unei persoane pentru că ea are un anumit sex/gen; Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai des întâlnite forme de încălcare a drepturilor omului în Republica Moldova. Violența în bază de gen,... citește mai departe

33 pagini 6 puncte Extras