Referatele din domeniul Drept

Fapte de natură a perturba activitatea de transport comise de persoanlul angrenat în activitatea de transport

CAP 1. Noțiuni privind faptele ce pot aduce atingere activității de transport Dezvoltarea economică a societății în general și politica de globalizare în general, determină societatea să își ia măsurile necesare pentru o bună funcționare. Într-o societate modernă bazată pe producția de bunuri, pe desfășurarea... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Transporturile interne de persoane

Noțiuni privind faptele ce pot aduce atingere activității de transport Dezvoltarea economică a societății în general și politica de globalizare în general, determină societatea să își ia măsurile necesare pentru o bună funcționare. Într-o societate modernă bazată pe producția de bunuri, pe desfășurarea unor... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Etică

Suspendarea și încetarea calității de magistrat, notar public, avocat, executor judecătoresc, consilier juridic.Răspunderea juridică a celor ce exercită profesia de magistrat, notar public, avocat, executor judecătoresc și consilier juridic. CAP 1. Suspendarea și încetarea calității de magistrat, notar public,... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Preview

Cadrul juridic internațional privind drepturile și libertățile fundamentale

Introducere Problematica drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățeanului este reglementată de dreptul constituțional în plan intern și este în același timp obiect al reglementărilor de drept internațional public. Astfel, se creează o relație între dreptul Internațional Public și cel Constituțional cu... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cooperare internațională în materie penală - principiul fundamental - ne(non) bis in idem

I. Introducere Justiția penală, manifestată prin aplicarea legii penale substanțiale și a celei procesual penale, are ca finalitate pedepsirea celor care au săvârșit infracțiunile deduse judecății și exonerarea de răspundere a celor nevinovați. Între aceste limite conceptuale organele judiciare trebuie ca, prin... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rudenia

I. DREPTUL LA OCROTIREA VIEȚII FAMILIALE Drepturile omului reprezintă în zilele noastre un veritabil fenomen politic, social și juridic mondial, având are impact, practic, la nivelul tuturor domeniilor existenței umane. Istoria drepturilor omului este istoria însăși a emancipării omului și a societății omenești,... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicarea clericilor în politică

I. Istoria implicării clericilor în politică În Roma antică, clericii aveau un rol important în viața politică și socială. Religia romană era strâns legată de stat, iar preoții și preotesele erau considerați intermediari între zei și oameni. Aceștia aveau un statut privilegiat și erau implicați în ceremonii... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și etica profesiilor juridice

A) Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, prin Institutul Național al Magistraturii. Soluții din practica judiciară; B) Independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Aplicare legi în spațiu și timp

Aplicare legi in spatiu si timp Aplicarea legii penale în spațiu constă în activitatea de traducere în viață a prescripțiilor sancționatoare ale legii penale în raport cu locul comiterii diferitelor infracțiuni (în țară sau în străinătate) de către cetățeni români sau străini ori de persoane fără cetățenie. Pentru... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica de clemență

Libera concurență este un element-cheie al unei economii de piață deschise. Aceasta stimulează performanțele economice și oferă consumatorilor o paletă mai largă de produse și servicii de mai bună calitate la prețuri mai competitive. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este menită să asigure că nu... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Infracțiuni contra patrimoniului

Constituția României, prin art. 136 alin. (1), spcifică în mod expres faptul că proprietatea este publică sau privată. În teorie orice bun, mobil sau imobil, poate forma obiect al dreptului de proprietate publică sau privată. În același articol, în alin. (3) sunt catalogate bunurile care fac obiectul exclusiv al... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Efectele contractului de închiriere

Am ales această temă deoarece în societatea actuală mulți posesori de bunuri aleg să închirieze un bun în detrimentul vânzării. Fie că este vorba despre o mașină, fie că este o hală pe un teren sau un apartament, mulți dintre locatori consideră că prin închirierea bunului își amortizează investiția. Într-adevăr,... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Președintele României

1.Scurt istoric al instituției șefului statului. Repere istorice Instituția șefului de stat își are originea chiar în istoria lumii, a sistemelor statale. Colectivitățile umane organizate au avut din totdeauna un șef, recunoscut sau impus, în contextul împrejurărilor istorice. Statele, concepute ca mari... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Respectul vieții private

Introducere Respectul vieții private și al demnității persoanei umane sunt aspecte care ne vizează în mod direct pe fiecare în parte. Sunt dese situațiile în care dacă cineva ne lezează viața personală și integritatea, să nu acționăm în mod direct, împăcându-ne cu ideea că ni s-a făcut un rău pe care, însă, îl... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței

Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței, este un drept pe care persoanelor le este conferit pentru respectarea și protejarea vieții, familiei și tuturor datelor cu caracter personal. Aceste drepturi sunt implementate pentru protejarea tuturor persoanelor atât de către... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul administrativ în domeniul protecției mediului

Cuprins 1. Introducere 2 2. Principiile de bază ale administrării resurselor naturale 3 3. Sistemul organelor administrării de stat în domeniul protecției mediului 5 3.1. Parlamentul Republicii Moldova 5 3.2. Președintele Republicii Moldov 6 3.3. Guvernul Republicii Moldova 6 3.4. Ministerul Mediului. 7 3.5.... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cauza 265 pe 95 - Comisia C.E. și Republica Franceză - scurtă analiză

1. Tipul acțiunii - acțiune în constatare - constatarea încălcării obligațiilor impuse de art.30 coroborat cu art.5 din Tratatul CE 2. Situația de fapt Comisia Comunităților Europene introduce o acțiune în constatare a încălcărilor dispozițiilor art.30 din Tratatul CE coroborat cu art.5 din tratatul menționat... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Leon Duguit - principiul solidarității

Léon Duguit, (născut la 4 februarie 1859, Libourne , Franța - decedat la 18 decembrie 1928, Bordeaux), este un jurist francez, unul dintre cei mai revoluționari doctrinari ai generației sale, care a elaborat o filosofie a dreptului natural ce a influențat puternic acea perioadă. Duguit a studiat dreptul la... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Acțiuni în justiție privind filiația față de tatăl din căsătorie

Capitolul 1: Filiația față de tată 1.1. Considerații introductive Filiația față de tată sau paternitatea constă în legătura juridică bazată pe faptul concepției, care există între tată și fiu. Deși sub aspectul statutului juridic copilul din afara căsătoriei are aceeași situație cu cel din căsătorie, Codul... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul de constituționalitate din România și controlul de constituționalitate din Franța

Controlul constituționalității legilor reprezintă o garanție specifică necesară asigurării supremației constituției. Totodată, având în vedere că întreaga procedură, respectiv, organele competente a efectua controlul, modalitatea de sesizare, operațiunile ce intră în procedura efectivă de verificare, sancțiunile... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Răspunderea judecătorilor pentru malpraxis - Răspunderea pentru erori judiciare

”Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege...” (Articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului) Malpraxisul în lumea juridică semnifică orice comportament... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Capacitatea de folosință a persoanelor fizice

1.Noțiune: Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile, altfel spus se referă la aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drept, parte în diferite raporturi juridice. Capacitatea de folosință constituie o component a capacității juridice civile formând alături de... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statutul bănuitului în procesul penal

INTRODUCERE Statutul bănuitului, în formula expusă actualmente în legea procesual - penală a Republicii Moldova, nu este suficient de explicit (art.63 CPP). Respectiv, în condițiile în care formula actuală nu este destul de clară, având o dependență de emiterea în mod obligatoriu a unui act procedural, care ,,de... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teorii ale cauzalității fenomenului infracțional de orientare biologică

INTRODUCERE Comiterea infracțiunii de către o persoană derivă din anumiți factori ce influențează direct apariția acesteia. Marea majoritate a doctrinelor criminologice s-au concentrat asupra cauzalității fenomenului infracțional. Cauzele producerii fenomenului infracțional fiind axate în teoriile și ideile mai... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cheltuielile angajate de procedura arbitrală

INTRODUCERE Cheltuielile angajate într-o procedură arbitrală pot reprezenta o parte semnificativă a costurilor totale implicate în rezolvarea unei dispute prin arbitraj. Procedura arbitrală implică adesea angajarea unor experți, consultanți juridici și arbitri, precum și plata taxelor de administrare și a altor... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview