Referatele din domeniul Fizică

Transformarea termodinamică adiabatică

INTRODUCERE În termodinamică, un proces adiabatic (în greacă: adiîbatos, „impasibil”) este un tip de proces termodinamic care are loc fără a transfera căldură sau masă între sistemul termodinamic și mediul său. Spre deosebire de un proces izotermic (Figura 1), un proces adiabatic transferă energie în împrejurimi... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Oscilatoare parametrice optice

INTRODUCERE Apariția unui astfel de compartiment al fizicii cum ar fi "optica neliniară" este strâns legată de invenția generatoarelor cuantice optice (lasere). Înainte de inventarea laserelor, în cadrul experimentelor, erau folosite fasciculele de lumină, puterea câmpului electric al cărora era mult mai mică decât... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Energia hidraulică

Hidroenergia reprezinta energia maselor de apa care se deplaseaza. Din cele mai vechi timpuri a fost utilizata la morarit, in gatere la taierea lemnului, la irigarea culturilor, spalarea minereurilor etc. Ce este energia hidraulică? Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apa) de a efectua un... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras

Studiul contorului Geiger-Muller

A. Trasarea caracteristicii Geiger-Müller Nr. div N(imp) U(V) t(min) R=N/t (imp/min) 1 31 934 2 15.50 2.78 2 369 936 184.5 9.61 3 1433 938 716.5 18.93 4 3462 940 1731 29.42 5 5270 942 2635 36.30 6 6721 944 3360.5 41.00 7 7723 946 3861.5 43.94 8 7769 948 3884.5 44.07 9 8133 950 4066.5 45.09 10 8148 952... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Determinarea experimentală a constantei lui Planck prin metoda câmpului întârzietor

1. Scopul lucrării În această lucrare se urmăreste determinarea constantei lui Planck, a energiei de extracție We pentru un electron din catodul celulei fotoelectrice si a lungimii de undă a pragului fotoelectric, folosind efectul fotoelectric. 2. Teoria lucrării Prin efect fotoelectric se înțelege fenomenul de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Experimente de electricitate - Legea lui Ohm

Legea lui Ohm Obiectivul lucrării Calcularea rezistenței unei bobine si a unui rezistor printr-o serie de măsurători. Elemente de teorie Ne vom folosi de legea lui Ohm: U=I⋅R Materiale folosite și aranjament experimental A fost folosit un breadboard pentru a realiza un circuit. Circuitul a fost alimentat de... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Mijloacele de măsurat viteza

Unitati de masura Viteza este o marime derivata, care in SI se masoara in metri pe secunda (m/s). Masurarea vitezei Masurarea vitezei de deplasare a vehiculelor se realizeaza cu vitezometrul cu kilometraj, instalat la bordul autovehiculelor, pentru indicarea vitezei si a distantelor parcurse. in aceeași... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Mijloace de măsurare - cană gradată

1. Prezentarea mijlocului de măsurare: Cana gradată este un mijloc de măsurare utilizată în scopuri casnice. Cu ajutorul ei se pot măsura atât materiale solide cât și materiale lichide. O cană de măsurare sau o cană de măsurare este un ustensil de bucătărie utilizat în principal pentru măsurarea volumului de... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Serii spectrale, Spectrograful, determinarea elementelor în funcția spectrală

1. Introducere Spectrul electromagnetic reprezintă totalitatea radiațiilor electromagnetice existente în Univers. Radiațiile electromagnetice sunt pretutindeni, ne înconjoară, ne folosim și depindem de ele zilnic. Radiațiile electromagnetice, care se întind de-a lungul unui spectru plecând de la foarte scurtele... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Platforma LEGO Mindstorms

1. Introducere Exploatarea platformelor educaționale în scopul stimulării transferului de cunoaștere, a creativității, a gândirii integratoare, a flexibilității și a capacității de adaptare a elevului pentru a răspunde cu operativitate nevoilor în continuă schimbare ale pieței muncii vizează printre altele și... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Curriculum Biofizica alimentului

I Preliminări Curiculumul disciplinar ,,Biofizica alimentului” este elaborat în baza Calificării profesională pentru elevii de la specialitatea ,,Siguranța alimentelor”. Curriculum disciplinar ,,Biofizica alimentului” este un document normativ și obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Structura internă a Pământului

1.Introducere Cu trei secole în urmă, cercetătorul englez Isaac Newton a calculat, din studiile sale despre planete și forța gravitațională, că densitatea medie a Pământului este de două ori mai mare decât cea a rocilor de suprafață și, prin urmare, că interiorul Pământului trebuie să fie compus din material mult... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Bisericile de lemn, pictate-cauze fizice de degradare

Bisericile de lemn, de o importanță covârșitoare în patrimoniul național și chiar universal, au apărut în țara noastră cu precădere după anii 1600-1700. Aria de răspândire a acestora este vastă, dar cea mai mare concentrație de astfel de monumente o reprezintă vestul și nord-vestul țării. Comunitățiile creștine din... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Conducția electronică a semiconductorilor - purtători de sarcină în semiconductori

SEMICONDUCTOARE = substante de exceptionala importanta practica in tehnica de calcul, tehnica spatiala si telecomunicatii de mare performanta datorita posibilitatii controlului proprietatilor electrice prin introducerea unor impuritati: oxizi, compusi si elemente chimice (germaniul, siliciul, seleniul). - La... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Unde sonore

Sunetul = unda mecanică ce se proagă prin material (vibrație a materiei) Vaer= 340 m/s Sunetul se propagă rectiliniu din aproape în aproape prin oscilațiile mediului de propagare O unda sonora este o serie de compresii si extensii alternative ale aerului.Fiecare molecula da energia moleculei vecine, dar dupa ce... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Extras

Biofizică

Termodinamica este, conform Dicționarului Explicativ al Limbii române, partea fizicii al cărei obiect de studiu îl constituie stările de echilibru ale sistemelor fizice și proprietățile generale ale proceselor care conduc spre astfel de stări, procese în care pot interveni și fenomene termice; studiul relațiilor... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Radiații

Ce sunt radiațiile? Radiația este un fenomen fizic de transmitere la distanță a energiei fără a fi nevoie de un mediu purtător. - Conform dualismului corpuscul-undă radiațiile pot fi clasificate în: radiații ondulatorii și radiații corpusculare. - În funcție de natura acestora, radiațiile ondulatorii se împart în:... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poluarea și exploatarea resurselor de apă

The agriculture, industry, transport and commerce's development and generally any human activity need the water resources exploitation. This inducted these resources pollution, having negative impact upon the physical, chemical, biological and human environment. This study is presenting the actual stage of the... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Utilizarea radiațiilor X în aparatura biomedicală

Radiatia X a fost descoperita in vineri, 8 noiembrie 1895, experiment efectuat de Wilhelm Conrad Röntgen (1845 - 1923), profesor de fizica la Universitatea din Würzburg (Germania), folosind un tub Hittorf-Crookes. Dupa 6 septamani de experimente, prima radiografie afisa mana sotiei. In data de 28 decembrie 1895... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Funcționarea submarinului

Submarinul este o navă care se poate deplasa la suprafața apei sau se poate scufunda la diferite adâncimi. Apa exercită o presiune asupra oricărui corp scufundat, numită presiune hidrostatică. Astfel, cu cât submarinul se scufundă la o adâncime mai mare, cu atât presiunea hidrostatică exercitată asupra acestuia... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Mărimi fizice

Proprietăţile măsurabile ale corpurilor sau proceselor fizice se numesc mărimi fizice. Măsurarea unei mărimi fizice este procesul prin care îi atribuim o valoare numerică după ce am comparat-o cu o mărime de referinţă de aceeaşi natură, aleasă drept unitate de măsură. Astfel, orice mărime fizică se exprimă prin... citește mai departe

22 pagini 3 puncte Extras Preview

Fizica cuantică

Fizica clasică, adică acea parte a fizicii care studiază fenomenele direct observabile la scară macroscopică, a cunoscut succese şi dezvoltări spectaculoase în special în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. În fizica clasică întâlnim trei aspecte fundamentale: 1. Continuitatea variaţiilor mărimilor fizice... citește mai departe

194 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Detectarea minelor îngropate și explozivi ascunși folosind sonde cu neutroni, raze X și raze Gamma

Se estimează că mai mult de 110 de milioane de mine active sunt o amenințare permanentă în aproximativ 70 de țări, ducând la aproximativ 2000 de victime pe lună, cele mai multe dintre ele fiind civili. Minele anti-personal (APM) si mine anti-tanc (ATM-uri) găsite în mai multe țări afectate sunt îngropate în mare... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Smart materials

Smart materials are materials which respond to enviormental stimuli with particular changes in some of its variables. Smart or intelligent materials are the group of new materials which are being developed at the moment. Their engineering applications are very diverse. The focus of this project are the piezoelectric... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proteze ultilizate în medicină

Introducere Proteza este un aparat sau piesă medicală care înlocuieşte un organ, un membru, o parte dintr-un membru amputat sau un conduct natural al corpului omenesc. In general protezele se folosesc pentru a imbunatăți sau a înlocui o parte a corpului uman sau animal. In continuare vor fi prezentate cateva... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie