Referatele din domeniul Statistică

Metodele statistice Bootstrap

INTRODUCERE Bradley Efron este un statistician american care a dezvoltat metoda Bootstrap în anii '70. Efron a fost inspirat să dezvolte Bootstrap atunci când a lucrat la un studiu care analiza mortalitatea copiilor din cinci țări africane și a constatat că este dificil să se estimeze erorile de eșantionare pentru... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statistică

Tema control 1 1. Se cunosc următoarele informații cu privire la producția fizică a unei societăți comerciale: Indicator Producția realizată in anul 2017 -mii tone Producția planificată in anul 2018 -mii tone Producția realizată in anul 2018 -mii tone Număr mediu de salariați in anul 2018 -persoane... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Preview

Analiza statistică a variabilității valorilor individuale

Lucrarea prezintă într-o formă concisă principalii indicatori ai tendinței centrale, ai împrăștierii și ai formelor de repartizare a frecvențelor. În cele ce urmează am efectuat analiza repartiției pe grupe de medii obținute de elevii unei școlii gimnaziale la Evaluarea Națională 2016, utilizând un sistem de... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Estimarea prin simulare a unor indicatori economici și tehnici folosind metoda Monte Carlo

Apariția metodei de simulare Monte Carlo este plasată în jurul anului 1944. Această metodă a cunoscut multe interpretări, a primit definiții variate, prin urmare putem afirma că această metodă a parcurs un lung și controversat proces de formare și dezvoltare. Ceea ce recomandă utilizarea acestei metode în rezolvarea... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Indicii statistici - tipologie, caracteristici, rol la nivel de firmă

Concepte referitoare la indicii statistici Indicii și indicatorii statistici reprezintă o modalitate sistematică de comparare în timp a evoluției sau dinamicii variabilelor economice. Printre variabilele economice care sunt analizate cel mai des cu ajutorul indicilor și indicatorilor statistici se pot enumera:... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza statistică

Judetul Galati - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase Nr. Crt. Denumire firma Variabila calitativa Variabila cantitativa Tipul societatii Cifra de afaceri Nr. anagajati 1 AGROGAL SA SA 33.696.198 104 2 AGRIMAT MATCA SA SA... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza statistică pentru o serie statistică

Pentru o echipa de N=30 muncitori sa inregistrat numarul de piese produse de fiecare muncitor in conditi identice si sau scris in tabelul de mai jos Tabelul 1 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoare 103 111 109 100 150 170 199 180 149 157 K 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Valoare 101 181 142 166 198 122 134 143 150 101 K... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Evoluția forței de muncă în județul Timiș între anii 2005-2010

Forța de muncă- este caracterizată ca fiind un concept statistic complex,ce exprimă totalitatea persoanelor apte de muncă ,respectiv a acelor persoane care au aptitudini fizice și intelectuale care să le permită exercitarea unei activități utile. Forța de muncă reprezintă unul dintre cele mai importante elemente în... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Emigrarea românilor - topul destinațiilor preferate

Capitolul I. Date generale și destinațiile de interes I.1. Statisticile emigrărilor Emigrația este actul sau fenomenul părăsirii țării sau regiunii natale de către un individ sau grup de indivizi pentru a se stabili în alta. În jur de 2,3 milioane de români, peste 100.000 de anual, au ales să plece peste hotare... citește mai departe

4 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Situații și canale statistice de comunicare informațională în economia de piață

INTRODUCERE Informația statistică reprezintă conținutul specific, semnificația, mesajul datelor statistice. Pentru înțelegerea legităților de manifestare ale fenomenelor economice, informația statistică trebuie structurată în funcție de conținutul și organizarea lor. Forma principală de prezentare a informațiilor... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Indicatorii mișcării salariaților

Indicatorii mișcării salariaților Numărul și structura personalului de la întreprinderile de producție nu rămân constante, ele se schimbă pe seama încadrării concedierii și trecerii dintr-o categorie în alta a personalului. Această mișcare se studiază în plan statistic și își găsește oglindirea în rapoartele... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statistică în fotbal

Introduction The penalty shootout has been in the game of football since the sport has existed. It is used to decide a winner when the scores are tied at the end of regulation time or it is considered a free kick when a handball or a foul is made inside the box. Though it is often criticized, nobody can come up... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Tipuri de indicatori statistici

1. Introducere Economiștii se folosesc de expresii numerice capabile să sintetizeze ceea ce este esențial în mulțimea de date cu care operează , să releve trăsături cantitative și calitative ale fenomenului sau procesului considerat. Astfel de expresii în statistică se numesc “indicatori” . După clasificarea... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizarea statisticii ca element de manipulare și control social

Statistica. Statistica este o știință care, folosind calculul probabilităților, studiază fenomenele și procesele de tip colectiv din punct de vedere cantitativ în scopul descrierii acestora și al descoperirii legilor care guvernează manifestarea lor. Aşadar, statistica reprezintă ştiinţa colectării datelor, a... citește mai departe

4 pagini 7 puncte Extras Preview

Avuția națiunii

Avutia, nationala este unul din indicatorii principali folositi pen tru caracterizarea potentialului economic al unei tari. Marimea si structura avutiei nationale determina nivelul de viata materia si cultural al populatiei si in acelasi timp constituie conditia materiala a desfasurarii proceselor economice. Aceste... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Econometrie

Introducere Lucrarea doreşte să evidenţieze modul în care rata inflaţiei poate avea efecte asupra ratei şomajului. Prin colectarea datelor s-a urmărit ca datele să fie cât mai recente pentru ca la final să rezulte atât o părere asupra evoluţiei indicatorilor studiaţi la nivelul anului trecut (2012), cât şi pentru a... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Coaching

1. Ce este coaching-ul? În traducere liberă, termenul de coaching înseamnă ”antrenament” și este un termen împrumutat din sport. În principiu, coaching-ul se bazează pe un parteneriat între un coach și clientul său, clinet care dorește să atingă un anumit obiectiv personal sau professional, în sensul evoluției sau... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Tendințe în evoluția datoriei publice externe a României în perioada 2005-2013

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe ţări ale lumii, care s-a repetat,o constituie întocmirea şi încheierea acestora cu deficite. Cauzele şi nivelul deficitului cunosc diferenţieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: ţări dezvoltate, ţări... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza componentelor principale

Analiza componentelor principale (PCA – Principal Component Analysis) face parte din categoria tehnicilor multivariate care permit reducerea dimensiunii datelor. În termeni matematici, analiza pe componente principale (ACP) asigură transformarea unui set de date corelate din spaţiul cu p dimensiuni, într-un set de... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras

Studiul controlului statistic pe bază de măsurare al cuzineților

1.2 Programul principal al lucrării 1.2.1. Breviarul teoretic Controlul statistic este o metodă de control avansată care se aplică în cazul producției de serie și de masă și face parte din grupa de control activ. Aceasta constă în: - Măsurarea pieselor prelevate în ordinea prelucrării, la intervale de timp... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Statistică - noțiuni fundamentale

1.Definitia statisticii: Stiinta metodologica care studiaza fenomenele si procesele colective din natura si din societate pe baza observarii lor stiintifice,a culegerii si prelucrarii detaliate a informatiilor statistice cu scopul de a formula si explica legile,legalitatile si regularitatile ce le guverneaza.... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Indicatori Conjuncturali și Pe Termen Scurt

INTRODUCERE Urmărirea ciclului afacerilor este indispensabilă pentru toţi participanţii în economia de piaţă. Pentru politicieni, agenţii guvernamentale, bancheri, pentru cei cu afaceri proprii, consumatori şi sindicate este crucial să cunoască evoluţia economiei şi dezvoltarea în viitorul apropiat. Toţi aceşti... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Îmbătrânirea demografică, provocări și răspunsuri ale Europei

În timp ce ţările dezvoltate au devenit bogate înainte să devină îmbătrânite, ţările în curs de dezvoltare vor fi îmbătrânite înainte să fie bogate."Acesta a fost începutul alocuţiunii lui Gro Harlem Brundtland, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la Madrid în aprilie 2002 cu ocazia Reuniunii... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Importanța Sondajelor de Opinie Publică într-o Societate Democratică

Nu există om care nu să nu aibă o concepţie, o opinie proprie. Atunci când vorbim despre opinie, ne gândim la expresia unei aprecieri subiective faţă de o situaţie, ne gândim la evaluarea unui fapt. Însă atunci când vrem să aflăm părerile mai multor persoane, presupune existenţa unei anumite căi de investigare şi... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Statistică juridică - ramurile și metodele ei

Statistica juridică, ramurile şi metodele ei 1. Scurt istoric a evoluţiei statistice Statistica a apărut ca activitate practică, din necesitatea cunoaşterii, într-o formă măsurabilă a realităţii înconjurătoare şi a evoluat de-a lungul secolelor, pe un drum lung şi sinuos, spre statutul de ştiinţă de sine... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview