Referatele din domeniul Transporturi

Noul coronavirus (COVID-19) agravează transportul global

IPOTEZELE CERCETĂRII Scop - În ianuarie 2020, a izbucnit o epidemie cauzată de un nou coronavirus (COVID-19) și s-a răspândit rapid în mai mult de o sută de țări din lume. Ne temem că COVID-19 înrăutățește transportul global. În consecință, este foarte important să ne supraveghem impactul asupra transportului... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Poluarea și impactul asupra mediului a vehiculelor feroviare

Prin poluarea aerului se înțelege prezența în atmosferă a unor substanțe străine (poluanți) de compoziția normală a acestuia, care în funcție de concentrație și timpul de acțiune provoacă tulburări în echilibrul natural, afectând sănătatea și confortul omului sau mediul de viață al florei și faunei. - După... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Drumuri - căi de comunicație

TERMINOLOGIE - Drumul reprezintă o cale de comunicație terestră, special amenajată pentru circulația vehiculelor și pietonilor. Denumirea provine din cuvântul grecesc dromos. Un drum în afara localităților se numește șosea, denumire care provine din cuvântul francez chaussee, care la rândul său derivă din... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Strategii linii aerieni Airbus vs Boeing

Piata constructiei de aeronave este dominata de doua mari companii: Boeing, companie de origine americana, și Airbus, rivalul său european. Compania Airbus a fost creată special pentru a concura cu Boeing. La inceput autoritățile europene au plănuit să lanseze un avion care concureze direct cu fiecare model Boeing... citește mai departe

2 pagini 5 puncte Extras Preview

Prezentarea autovehiculelor hibride - Stadiul actual și tendințe

Necesitatea propulsiei hibride Necesitatea încadrării în normele antipoluare actuale și din viitorul apropiat determină constructorii de automobile să considere, din ce în ce mai mult, sisteme alternative de propulsie pentru automobile. Normele LEV, ULEV, sau chiar ZEV (Zero Emission Vehicle) impun în timp relativ... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras

Avantajele procesului de containerizare a mărfurilor

AVANTAJELE PROCESULUI DE CONTAINERIZARE A MĂRFURILOR 1.1 Introducere în importanța transportului containerizat la nivel mondial Datorită consolidării în continuare pe segmentul transportului de containere, cota de piață combinată a primelor 10 linii de transport de containere a crescut de la 68% în 2014 la 90% în... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

The early use of US navy embarked helicopters

Abstract: The development of operational rotorcraft amongst naval procedures has certainly grown in the past decades, allowing a whole new set of concepts and capabilities to be born and performed during both civilian and military actions. Due to the fact that achieving a fully operational status regarding the... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Inter-modal communications networks

1.INTRODUCERE Transportul de mărfuri este o componentă de bază a economiei. El stă și la baza producției, comerțului, activităților de consum, asigurând deplasarea și disponibilitatea materiilor prime și produselor. Statisticile înregistrate după anul 2000 au indicat un dezechilibru între modurile de transport... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Nave portcontainer

Navele portcontainere sunt nave de marfă care își transportă toată sarcina în containere intermodale de dimensiuni mari, într-o tehnică numită containerizare. Acestea sunt un mijloc comun de transport comercial intermodal de marfă și transportă majoritatea mărfurilor care nu sunt în vrac. Capacitatea navei de... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Factori care justifică existența lanțurilor logistice

Trecerea de la abordarea logisticii ca o componentă internă a întreprinderii la extinderea ei în exterior, culminând cu concepția lanțului logistic s-a produs prin acțiunea a numeroși factori de influență, care afectează modul de derulare a afacerilor. Printre acești factori se pot menționa următorii: - evoluția... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Rețeaua de transporturi - Franța

INTRODUCERE Din pricina poziției sale la răscruce, Franța este țară de tranzit. Ea este, de fapt, traversată, în mod obligatoriu, de persoanele și mărfurile care circulă pe cale terestră între peninsula Iberică și restul Europei și, după deschiderea Eurotunelului în 1994, între Regatul Unit și restul Europei. Ca o... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Automatul de trafic

Automat de trafic Automatele de trafic sunt sisteme inteligente de dirijare a traficului ce înregistrează performanțe ridicate în condiții de trafic aglomerat și imprevizibil, tipic drumurilor de astăzi. Avantaje ale folosirii automatului de trafic: - siguranța traficului - soluție operațională cu eficiență ridicată... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Pipelines Transport

History and Overview Originally, pipelines started out being used to feed other modes of transportation. Pennsylvania Railroad initiated the development of pipelines in oil fields in the 19th century. Later they sold out to the Standard Oil Company, establishing oil companies as the major owner of pipelines. In the... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Comandantul navei - manager sau lider

Văzut ca și manager, ofițerul aflat la comanda navei este responsabil de desfășurarea procesului de conducere, îndeplinind funcții manageriale și coordonând activitățile de execuție. Și în acest context, managerul diferă de leader prin poziția și autoritatea oficială de care dispune. Ca și manager al navei,... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Codul binar Golay

În domeniul matematicii și a ingineriei electronice, un cod Golay binar este un tip de cod de corectare liniară a erorilor utilizat în comunicațiile digitale.Codul Binar Golay , împreună cu codul ternar Golay, are o legătură profundă cu teoria grupurilor finite sporadice în matematică.Aceste coduri sunt numite în... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Planul de securitate a navei

Planul de securitate a navei (SSP) este un plan care este formulat pentru a se asigura că măsurile prevăzute în acesta cu privire la securitatea navei sunt aplicate la bord. Acesta este creat pentru a proteja personalul, mărfurile, unitățile de transport de marfă (navele), magaziile etc. de orice riscuri legate de... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Algoritmi de rutare

Introducere Deoarece problemele lumii reale devin extrem de complicate este necesar să se facă o abstractizare și o simplificare a realității într-un model. Să considerăm de exemplu problema construirii unei clădiri. Este necesară o durată îndelungată pentru culegerea de informații privind locul unde se amplasează,... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Utilizarea utilajelor de operare în terminalul de containere în relație cu transportul multimodal

OOppeerraațțiiii,, mmiijjllooaaccee șșii aammeennaajjăărrii ppeennttrruu mmaanniippuullaarreeaa mmăărrffuurriilloorr Principale operații de manipulare a mărfurilor transportate sunt: - determinarea cantitativă (masă, volum, metraj, număr de bucăți etc.); - încărcarea - transbordarea (trecerea mărfii de pe un mijloc... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Transportul în Japonia

Prezentarea generală a țării Japonia este o țară internațională din Asia de Est, situată pe un lanț de insule aflate între Oceanul Pacific și Marea Japoniei, la est de Peninsula Coreeană. Mai este cunoscută și sub denumirea de ”Țara Soarelui Răsare”. Japonia este un stat membru al ONU, G7, OCDE și G20 și este... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Modalități de eșec în sistemul de transport maritim - o abordare funcțională în analiza vulnerabilităților

REZUMAT: Sistemele de transport maritim sunt esențiale pentru comerțul mondial; este crucial să înțelegi cum aceste sisteme pot eșua pentru a-și menține capacitatea. În această lucrare, sistemul de transport maritim este considerat un mecanism de transfer; un sistem tehnic care își atinge scopul prin transferul... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Transportul maritim internațional - evoluții, piața și perspective

Introducere Transportul maritim este coloana vertebrala a comertului international si a economiei mondiale. In jur de 80 la suta din comertul mondial in volume si peste 70 la suta din comertul mondial prin valoare sunt transportate pe mare si sunt gestionate de catre porturi din intreaga lume. In prezent, existand... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Fiabilitatea condensatoarelor și criteriile de alegere ale acestora

#Fiabilitatea Condensatoarelor Condensatoarele sunt, după rezistențe, componentele cu cea mai largă utilizare în aparatura electronică. Ponderea lor atinge, în medie, 25 % din numărul total al componentelor utilizate. Ținând seama de faptul că defecțiunile pe care le produc condensatoarele reprezintă circa 15 % din... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras

Rolul managementului siguranței în operarea navelor

Ca formă a comerțului internațional cu servicii , transportul naval este supus tot mai mult procesului de liberalizare progresivă a schimburilor comerciale și adaptării sale cadrului multilateral de principii, reguli și tehnici specifice economiei de piață. Negocierea Acordului general pentru comerțul cu servicii... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Securitatea transporturilor navale

Având în vedere sinistrele navale precum si pericolele la care sunt expusi navigatorii, ambele cu aparitie imprevizibilă, fie că sunt datorate erorilor factorului uman fie disfunctionalitătilor majore apărute la bordul navei, întreg personalul aflat la bord trebuie să posede cel putin un volum de cunostinte minimale... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscurile planificării rutelor pentru o navă ce operează în zonele amenințate de pirați - Oceanul Indian

1. Introducere Pirateria există de când omenirea a început sa navige de-a lungul mărilor și oceanelor. Problema, totuși, a crescut în diferite părți ale lumii în ultimii ani și este atât de importantă încât nu poate fi neglijată în planificarea voiajului. Armatorii navelor ce operează în zonele expuse la atacurile... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview