Licențele din domeniul Transporturi

Vehicule Autonome – Sisteme de asistență de menținere a benzii

Capitolul 1. Introducere 1.1 Introducere în proiect Titlul lucrării este „Vehicule Autonome - Sisteme de asisten.ă de menținere a benzii de rulare”, unde voi prezenta tehnologiile unui vehicul autonom, prezentarea lor, în special al sistemului de asisten.ă de mentinere a benzii .i o parte practică, un demonstrator... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem de monitorizare și control al intrărilor pe autostradă

Introducere Transportul reprezintă una dintre cele mai importante industrii ce joacă un rol esențial în economia întregii lumi. Fie că este vorba despre transportul maritim, pe ape interioare, feroviar, aerian, rutier, transporturi speciale (gaze, petrol, săruri, informații) sau industria constructoare de utilaje... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bune practici de promovare a transportului multimodal în Europa de Sud-Est

CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica în transportul multimodal 14 1.3. Evoluția transportului multimodal 15 CAP. 2. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TRANSPORTULUI MULTIMODAL ÎN EUROPA DE SUD-EST 25 2.1 Strategii... citește mai departe

68 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei linii de transport pentru angajații unei firme de salubrizare (SC Urban SA)

Capitolul I I Analiza situației actuale a transporturilor de călatori la nivelul județului Teleorman I.1 Analiza situației actuale socio-economice și perspective de dezvoltare în aria de studiu Transportul public traversează o serie de provocări și oportunități care rezultă din schimbările care apar în cadrul... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem autonom de semaforizare

Capitolul 1. Introducere 1.1. Oportunitatea și obiectivele lucrării Semaforizarea convențională, care este cea mai des întâlnită când vine vorba de dirijarea traficului, presupune funcționarea sistemului după un program și niște parametrii prestabiliți. În acest caz nu se ține seama de variațiile fluxului de... citește mai departe

76 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul în transporturile rutiere internaționale

INTRODUCERE Transportul reprezintă o latură a activității economice a societății omenești, organizată în scopul învingerii distanțelor. Prin activitatea de transport se realizează deplasarea în spațiu a bunurilor sau a oamenilor în vederea satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale societății omenești.... citește mai departe

105 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perfecționarea tehnologiei de reparații și revizii tehnice a vagoanelor în depoul de vagone călători Chișinău cu elaborarea sectorului de reparație a osiilor montate

ÎNTRODUCERE Vagoanele de călători ca si orice vehicul, după un timp de funcționare prezintă diferite defecte la gregatele și piesele componente. Întreținerea vagoanelor în bună stare tehnică este condiționată de efectuarea la timpul stabilit a reparațiilor și reviziilor planificate, urmărirea atentă în parcurs a... citește mai departe

131 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme de supraveghere la trecerea la nivel

Capitolul 1.Introducere Clasificarea și descrierea instalațiilor de asigurare a circulației la trecerile la nivel O aplicare mai largă au căpătat-o la C.F.R. următoarele tipuri de instalații de automatizare pentru trecerile la nivel: - instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare, denumite în... citește mai departe

93 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea ansamblului bielă-bolț unui autoturism tip break, cu 5 locuri, echipat cu M.A.S., care atinge viteză maximă constructivă de 210 kmh

Capitolul 1. Realizarea proiectului de organizare generală a autovehiculului și încadrarea acestuia într-un segment de piață. Detalierea modului de amplasare a subansamblului de proiectat. 1.1 Definitivarea destinației autovehiculului pentru care urmează a fi proiectat subansamblul impus prin temă Ansamblul... citește mai departe

93 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza activității transportului aerian

CAP. 1 TRANSPORTURILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 1.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR Transportul reprezintă o latură a activităţii economice a societăţii omeneşti, organizată în scopul învingerii distanţelor. Prin activitatca de transport se realizează deplasarea în spaţiu a lucrurilor sau a oamenilor în... citește mai departe

68 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Transporturile de mărfuri în Uniunea Europeană

Politica Uniunii Europene în Domeniul Transporturilor 1.1 Principalele orientări incluse in Cartea Albă Elementele esenţiale în funcţionarea unor economii moderne, Transporturile se confrunta cu o contradicţie permanenta între o societate mereu în căutarea unei mobilităţi crescînde şi o opinie publică care suportă... citește mai departe

103 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Transporturi

1.1. Aspecte generale privind transporturile Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus, fără îndoială, şi nevoia de transport. Omul primitiv trebuia să se deplaseze în căutarea hranei, mergând pe jos pentru început, iar mai târziu folosindu-se de animale de povară (primele mijloace de transport), sporind... citește mai departe

63 pagini 14 puncte Extras Bibliografie Preview

Contribuții privind perfecționarea structurii și mentenanței parcului rulant în cadrul IM Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chișinău

Introducere În lucrarea dată va este analizată ÎM Parcul Urban de Autobuze, care executa transport de pasageri pe întreg teritoriu al municipiului Chișinău. Sun analizate problemele cu care se confruntă întreprinderea și sunt analizate metodele de depășire a crizei actuale. Lucrarea dată se încadrează în domeniul... citește mai departe

60 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția transportului de mărfuri lichide în vrac - Evoluția navelor de tip tanc chimic

Introducere Transportul maritim a avut întotdeauna o mare importanţă economică, socială, strategică şi politică. El joacă şi astăzi rolul principal în transporturile internaţionale constituind o cale eficineta pentru schimburile economice de bunuri materiale. Este cel mai ieftin mod de transport şi deţine cel mai... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Noțiuni privind transportul

INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au dezvoltat odată cu societatea şi civilizaţia umană. Transportul în spaţiu a bunurilor şi persoanelor, cu ajutorul anumitor mijloace şi pe anumite căi mai mult sau mai puţin... citește mai departe

6 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monitorizarea activității unei firme de transport

Introducere Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie influențează şi modul în care aceste activități se efectuează. Acest progres despre care vorbim oferă o largă gamă de posibilităţi. Deci pentru o activitate economică care... citește mai departe

87 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Planificarea Voiajului

CAPITOLUL I Nava petrolier 150.000 tdw. Caracteristici tehnice. 1.1 Tancurile petroliere – nave specializate pentru transportul hidrocarburilor şi derivatele acestora Datorită construcţiei lor navele petroliere sunt destinate pentru transportul , în tancuri , precum şi al produselor albe. Specificul mărfii... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Extras Preview

Destinația, construcția și modul de funcționare a instalației de aprindere

1. DESTINAŢIA, CONSTRUCŢIA ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE A INSTALAŢIEI DE APRINDERE Instalaţia de aprindere serveşte pentru aprinderea amestecului de lucru în cilindrii motorului la un moment strict determinat. Aprinderea amestecului se efectuează de către instalaţia de aprindere cu baterie. După metoda de întrerupere a... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiectul de organizare a postului de dignosticare a dispozitivelor de alimentare prin injecție de benzină în cadrul stației de service auto

CAPITOLUL I. PARTEA ANALITICĂ 1.1.Caracteristica generală a firmei: Stația de deservire tehnică „SERVICE VELEȘCO”, a fost fondată în anul 2001 de către directorul Gheorghe Veleșco, cu locul de dislocație mun. Chișinău. Stația de deservire tehnică „SERVICE VELEȘCO” a fost fondată cu susținerea financiară directă a... citește mai departe

85 pagini 11 puncte Extras Preview

Transport de Pasageri

INTRODUCERE Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a oamenilor dintr-un loc în altul. Transporturile structurează spaţiul marilor oraşe moderne, stimulând dezvoltarea schimburilor internaţionale. Transportul rutier în continuă... citește mai departe

111 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Înființarea unui service auto

Rezumatul lucrării Creşterea continuă a parcului de autovehicule din România, reprezintă o oportunitate, în vederea construirii şi administrării unui service auto. În acest proiect se va urmări proiectarea unui service auto capabil sa deservească 749 de automobile pe an. În funcţie de câstigurile acumulate şi... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor

1. INTRODUCERE 1.1. Analiza exploatării autovehiculelor. Executarea transportărilor cu ajutorul autovehiculelor presupune folosirea componenţilor mobili (autocamioane şi autotrenuri), aflate în stare tehnică bună pentru utilizare. Starea tehnică bună asigură unităţilor militare o posibilitate de manevrare în... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind anvelopele clasificarea lor metodele de păstrare și exploatare

1. ÎNTRODUCERE 1.1.Întroducere. În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descrie tot ce se referă la pneuri. Pentru conducerea sigură a autovehiculului mai întâi de toate, este important ca pneurile să nu derapeze de la direcţia drumului (să tragă într-o parte). Profilul lăţimii pneului joacă un rol... citește mai departe

61 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculul Dinamic și Termic al Unui Autovehicul Echipat cu Motor Diesel cu O Putere de 5 CP și 4500 RPM

CAPITOLUL I 1.ELEMENTE DE DINAMICĂ ALE AUTOVEHICULULUI Dinamica este o ramură a fizicii care se ocupă cu studiul mișcării corpurilor. Ea este împărțită în două ramuri, numite cinetică și cinematică. Cinematica se ocupă cu studiul relației spațiu-timp ce descrie o mișcare fără efectul forțelor. Cu alte cuvinte,... citește mai departe

114 pagini 11 puncte Extras Preview

Exploatarea și Fiabilitatea Tehnicii Militare în Condiții de Iarnă

Întroducere pag. 2 1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la exploatarea tehnicii militare în unităţile militare existente în dotarea Armatei Naţionale şi moi strădui să descriu privind exploatarea şi fiabilitatea tehnicii militare în condiţii de iarnă. In exploatarea... citește mai departe

142 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview