Licențele din domeniul Rețele

Codec-uri de Linie

Memoriu justificativ Transmisiunile de date (TD) reprezintă un tip de comunicaţii prin care informaţiile provenite de la un număr de surse dispersate teritorial sunt transmise unor destinatari şi ei dispersaţi. Cazul cel mai general îl reprezintă transmiterea informaţiei de la mai multe puncte de lucru la un... citește mai departe

84 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir

CAP. 1. STRUCTURI ŞI MODELE DE REFERINŢĂ ÎN REŢELELE DE CALCULATOARE 1.1. Subsisteme de Comunicaţie În principal există două tipuri de tehnologii de transmisie: 1. Reţele cu difuzare. 2. Reţele punct-la-punct (peer-to-peer). Reţelele cu difuzare au un singur canal de comunicaţii care este partajat de toate... citește mai departe

96 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Rețele wireless WiFi - implementarea internetului în comunicații

Capitolul 1. Introducere 1.1 Tipuri de reţele Termenul de reţea descrie faptul că un număr de calculatoare şi alte echipamente electronice sunt interconectate. Modurile prin care se realizează acest lucru sunt diferite. Astfel, pot fi moduri diferite de management al energiei, în reţele. Acesta prezentare grupează... citește mai departe

87 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem pentru Măsurarea Legăturilor Bazate pe Fibră Optică

Introducere Comunicarea cu ajutorul luminii este un concept foarte vechi. Sistemele de comunicaţie pe cale optică sunt folosite de secole întregi, sub forma unor binecunoscute metode: semnale fumigene, focuri, semafoare. Chiar şi conceptele mai moderne ca şi sisteme optice de comunicaţii pentru telefonie, sunt... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Extras Preview

Rețele Virtuale Private

1. Introducere Dezvoltarea extraordinară pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însoţită pas cu pas de apariţia şi extinderea reţelelor. În aproximativ 30 de ani realizările sunt uimitoare: calculatoarele au dimensiuni reduse şi performanţe greu de bănuit cu ani în urmă, iar reţelele, după ani de... citește mai departe

68 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Optimizarea Rețelelor de Telecomunicații Aferente Sectorului Electroenergetic

Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII AFERENTE SECTORULUI ELECTROENERGETIC.60 3. OPTIMIZAREA REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII AFERENTE COMPANIEI UNION FENOSA MOLDOVA.93 4. JUSTIFICAREA ECONOMICĂ A PROIECTULUI.120... citește mai departe

201 pagini 14 puncte Extras Preview

Aplicații wi-fi în Rețele de Date

1. Modelul ISO/OSI (Open System Interconnection, OSI; International Standards Organization, ISO) Elaborarea standardelor pentru reţele a devenit necesară datorită diversificării echipamentelor şi serviciilor, care a condus la apariţia de reţele eterogene din punctul de vedere al tipurilor de echipamente folosite.... citește mai departe

69 pagini 9 puncte Extras Preview