Licențele din domeniul Litere

Fata pădurii în mentalitatea societății tradiționale maramureșene

INTRODUCERE Protagonista lucrării prezente este Fata Pădurii, o ființă supranaturală care domină mitologia Maramureșului. Ea revine obsedant în legendele și poveștile oamenilor, fiind tipică, și în același timp, ilustrativă pentru complexiunea populară specifică zonei menționate, mai mult, datorită funcțiilor ei... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Folclorul și istoria în operele scriitorilor români

INTRODUCERE Istoria și folclorul sînt izvoare nesecate, din care își potolesc setea spirituală marii scriitori, de sub condeiul cărora răsar „nestemate" ce strălucesc etern în literatura română. Opera de valoare, de asimilare activă a tot ceea ce a produs mai bun literatura română din toate timpurile, a devenit... citește mai departe

90 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Memorizarea in cadrul domeniului limbă și comunicare la preșcolari. Abordare didactică

INTRODUCERE Grădinița trebuie să fie pentru copii un loc plăcut,un spațiu dorit, cu activități care să-i implice, să le ofere posibilitatea de a se dezvolta într-o atmosferă deschisă și stimulatoare. Prima impresie se formează în primele 30 de secunde, așa că, un copil care intră pentru prima dată într-o sală de... citește mai departe

94 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizări ale prepoziției în gramaticile românești

0. Argument Cele mai frecvente cuvinte din limba română, ca de altfel din orice limbă, sunt cele de legătură precum prepozițiile (pe, de, la), conjuncțiile coordonatoare (și, sau) sau verbele auxiliare (a avea, a fi). Lucrarea de față se concentrează pe tratarea noțiunilor ce vizează noțiunea de prepoziție, așa cum... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Jocul de rol în dezvoltarea competențelor socio-emoționale și morale

ARGUMENT Schimbarea societății în care trăim provoacă nevoia unor modificări în modul de realizare a educației astfel încât să asigure dezvoltarea personalității prescolarului și să satisfacă exigențele societății. Având în vedere că în perioada actuală societatea presupune toate planurile vieții și este firesc... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Eminescu și literatura populară

ARGUMENT Ce s-ar mai putea spune sau scrie despre Mihai Eminescu? De la prima menționare critică a lui s-au scurs 137 de ani. De atunci și până astăzi, viața și opera lui au fost întoarse pe toate părțile. S-a spus tot ce se putea spune... Astăzi nu ne rămâne decât să continuăm să-i studiem opera în speranța că... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Repere ale divinului în poezia românească

INTRODUCERE În contextul unui învățământ care își caută încă reperele, păstrarea și promovarea adevăratelor valori culturale pretind din partea școlii noi responsabilități. Cultura românească poartă amprenta experienței înaintașilor noștri, dar și prezenței lui Dumnezeu, prin Biserică, ,,oferind profunzime și... citește mai departe

73 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor esențiale, precum și asupra valențelor multiple ale basmului, din prisma Literaturii pentru copii, ca disciplină de studiu. Dat fiind faptul că basmul este un gen vast,... citește mai departe

74 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Limbă și stil în opera lui Tudor Arghezi

INTRODUCERE Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn". Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat pe studiul limbii și al stilului în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei din punctul de... citește mai departe

46 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cronica mondenă în presa dobrogeană la începutul secolului XX

Lucrarea de față este o cercetare istorică prin care mi-am propus să valorific patrimoniul de presă locală, refăcând atmosfera din trecut a Constanței, care în primii ani de după 1900 devenise capitala distracției pentru „vilegiaturiști”. O mare parte din publicațiile mondene care apăreau la Constanța acum mai bine... citește mai departe

105 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Universul micilor viețuitoare în lirica românească

Argument Într-o existență de om, lectura personală ocupă un loc important, iar acest drum trebuie pregătit din timp. Literatura pentru copii, ca mijloc de exprimare artistică a lumii în care trăim, poate oferi școlarilor un sprijin important pentru a răspunde la întrebările și problemele pe care și le pun în... citește mai departe

84 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview