Licențele din domeniul Tranzacții Internaționale

Problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova în calitate de stat membru al ONU

Întroducere Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un ideal comun spre care trebuie să tindă toate națiunile și toate popoarele lumii. Libertatea și drepturile omului vizează educație, respect stabilirea și promovarea unor legi ale țării. Fiecare om e liber în felul său, ceea ce îi definește... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consultanță Internațională

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o mare complexitate şi extrem de dinamice, realizate de numeroşi specialişti, cu roluri diferite, care desfăşoară activităţi variate ca profil, amploare şi formă de... citește mai departe

116 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcționarea sistemului monetar internațional în condițiile crizei financiare actuale

Cаpitolul 1: Considerаţii generаle privind sistemul monetаr internаţionаl 1.1. Conceptul de Sistem Monetаr Internаţionаl Încercãrile de creаre а unui sistem monetаr internаţionаl, precum şi înfiinţаreа аcestuiа sunt strâns legаte de evoluţiа relаţiilor dintre ţãrile lumii, а comerţului, mişcãrilor de cаpitаl,... citește mai departe

53 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Politici comerciale internaționale

Introducere În pofida avantajelor sale evidente, liberalizarea schimburilor este un proces de lungă durată căruia i s-a opus o mare rezistenţă. Prin forţa lucrurilor, reformele nu pot avea acelaşi conţinut, nici să se desfăşoare în acelaşi ritm în toate ţările, dar există un singur lucru comun, faptul că ele... citește mai departe

82 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz contractul de Lohn - un susținător fragil al exporturilor românești

Capitolul 1 1. Prezentarea generală a firmei Firma „DELPHI PACKARD ROMÂNIA” SRL situată în Sânnicolaul Mare, Str. Gării nr. 11, a fost înfiinţată în data de 12.12.1996, de către concernul „DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS”. La firma „DELPHI PACKARD ROMÂNIA” SRL se produc cablaje electrice pentru automobile, mai precis:... citește mai departe

66 pagini 12 puncte Extras Preview

Impactul Publicității Asupra Promovării Comerțului Exterior Românesc

INTRODUCERE Cercetarea ştiinţifică în domeniul publicităţii comerciale reprezintă o provocare ce necesită o amplă analiză sistematică a fenomenelor şi proceselor din economie, de previziune şi programare a acţiunilor, de organizare şi conducere a proceselor economice în contextul promovării comerţului. Lucrarea... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tranzacții Comerciale Internaționale

Introducere Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate esenţiale: raportul naţional-internaţional, pe de o parte, şi dimensiunea culturală, pe de altă parte. În ceea ce priveşte prima coordonată, o tendinţă multiseculară a dus la... citește mai departe

101 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea prin Leasing

INTRODUCERE. Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piață, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de identificare a noi forme de finanțare pentru desfacerea produselor şi a prestărilor de servicii. De mai bine de un secol marile întreprinderi din Europa şi S.U.A au găsit în... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Globalizarea Afacerilor în Transportul Aerian Internațional

CAP.I ABORDĂRI CONCEPTUALE 1.1. Globalizarea - noţiuni generale Transportation is the industry that connects other industries It’s the key to globalization Lawrence H. Summers Secretary, U.S. Department of Treasury International Transportation Symposium, Washington 2002 Nu există o definiţie a globalizării... citește mai departe

87 pagini 13 puncte Extras Preview