Licențele din domeniul Filologie

Challenges when translating poetry

Introduction I chose to start with Steiner’s affirmation (1983:78) who said that “translation exists only because people talk different languages. In fact, this truism is based on a situation that we may consider mysterious and that raises a question of both psychological and socio-historical difficulty”. “Why... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bradul - arbore cosmic

Introducere Lucrarea de față prezintă simbolistica arborelui, analizînd totodată și semnificația arborelui din punct de vedere mitologic. Bradul este un simbol al statorniciei, al puterii și verticalității poporului nostru. El a fost omniprezent de-a lungul istoriei românilor. Din lemnul lui oamenii și-au făurit... citește mai departe

71 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Istoria națională în viziunea scriitorilor romantici

INTRODUCERE Apărut în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea și afirmîndu-se din plin în prima jumătate a secolului al XIX-lea, romantismul aduce ecourile frămîntărilor politice, sociale, intelectuale și morale pe care le trăiește Europa la acea dată (Revoluția franceză, campaniile napolioniene, luptele de eliberare... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii temei. M-аm fоcusаt pе аcеst subiеct аvând în vеdеrе rоlul dеcisiv pе cаrе l-а аvut Titu Mаiоrescu cа întеmеiеtоr аl Sоciеtății ”Junimеа”, dеоаrеcе а fоst prеоcupаt dе... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Simbolismul bacovian

INTRODUCERE Actualitatea temei. Vreme îndelungată simbolismul a fost perceput în poezia română în plan general, într-un orizont mai relaxat, fără a corela mişcarea literară europeană cu insistenta căutare a unor caracteristici esenţiale, comune specificului unei poezii regionale. Polemica dintre tradiţionalişti şi... citește mai departe

119 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activitățile practice

ARGUMENT Prin activităţile practice, copilul pătrunde în lumea reală, ia contact cu materiale naturale, descoperă că există materiale care aparent nu mai au întrebuinţare, dar că le poate folosi pentru a crea jucării, poate contribui la amenajarea spaţiului educaţional. Activităţile practice dezvoltă copiilor... citește mai departe

79 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ortografia

Cap. I GRAMATICA LIMBII ROMÂNE – CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII LEXICOLOGIA Lexicologia este disciplina lingvistică care se ocupă cu studiul vocabularului, sub diferite aspecte: organizare, schimbare, îmbogăţire. Vocabularul sau lexicul unei limbi este totalitatea unităţilor lexicale(cuvintelor). Unitatea lexicală... citește mai departe

87 pagini 11 puncte Extras Preview

Argoul printre tineri

Introducere Se știe că limba constituie cea mai desăvȃrșită creație a geniului uman. Cu ajutorul acesteia, fiecare individ a reușit să domine întregul regn, să se organizeze mai ușor în grupuri și să întemeieze societatea umană. Limbajul omenesc nu reprezintă altceva decȃt un ansamblu de semne prin intermediul... citește mai departe

68 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etimologia numelor în perioada interbelică

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Etimologia numelor în romanele interbelice. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece interesul derivă faţă de importanţa numelor în romanele interbelice ca fundament al prozei româneşti, alături de... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Introducere Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece am interes faţă de particularităţile umanismului românesc şi reprezentanţii... citește mai departe

78 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Literatură comparată Pascal

INTRODUCERE Dualitatea naturii umane, prinsă în mijlocul infinitului mare şi al infinitului mic, între situarea în starea de graţie şi deopotrivă nimicnicie, face posibilă „structura omnicentrată“1 a ordinii spiritului, ordinea de mijloc ca loc de „circulaţie, de întâlnire şi de schimb al datelor experienţei, în... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aspectele Stilistice ale Faptelor de Limbă la Nivel Lexical

INTRODUCERE Motto: „Stilul nu este ingredientul târziu al idei, ci fratele ei geamăn”. Actualitatea temei. În realizarea acestei teze ne vom opri la studiul limbii în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei. Ne vom axa asupra analizei... citește mai departe

54 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Categoria Comparației în Demersul Didactic Școlar

Comparația este sfîrșitul fericirii și începutul nemulțumirii. (Soren Kierkegaard) Argument Studiul ,,Categoria gramaticală în demersul didactic școlar” este actuală, deoarece e parte integrantă a curricumului școlar disciplinar la Limba și literatura română. Această temă este importantă și necesită o documentare... citește mai departe

68 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Romanul de Analiză Psihologică în Perioada Interbelică

CAPITOLUL I ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Primele romane româneşti au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, în focul luptelor pentru o societate modernă, apropiată marilor cuceriri ale civilizaţiei europene. Biografia romanului românesc a rămas mai mult de un secol ascunsă în paginile unor reviste, unii autori... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Universul pastelurilor în creația lui Vasile Alecsandri

Introducere Caracteristica generală a lucrării Pastelul este o creaţie lirică descriptivă în versuri în care se înfaţişează un tablou din natură (un peisaj, momente ale zilei, imaginea unor anotimpuri, aspecte din viaţa plantelor sau animalelor) faţă de care autorul îşi exprimă în mod direct şi discret impresiile... citește mai departe

76 pagini 14 puncte Extras Preview

Ion Creangă

Argument In literatura romana Ion Creanga continua in ceea ce priveşte talentul de a povesti - realizând un salt uriaş - pe Neculce (intocmai ca acesta, autorul "Amintirilor din copilărie" "avea"insrise in inima sa "faptele pe care le povestea) precum si pe Anton Pann, cu care se înrudeşte prin oralitatea... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

John Fowles' Novels

Introduction Two of the most serious and exhilarating explorations of the Victorian consciousness in recent years have came not from scholars but from novelists. John Fowles and Vladimir Nabokov have more to say about the problems of the nineteenth-century fiction and the relationship between the Victorian and the... citește mai departe

46 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Mihai Eminescu

Introducere Opera eminesciană, cu strălucirea ei hipnotică de frumuseţi întunecate şi tainice, este un mod de a exista, cel mai autentic şi mai dramatic mod al poetului român din toate timpurile de a-şi trăi viaţa în mod absolut, de a se implica definitiv în istoria reală şi mitică, în spiritualitatea poporului... citește mai departe

90 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Stylistic Analysis of Epithets and its Function în The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

INTRODUCTION The proposed work is an analytical research in stylistic field. It is called ''The Function of the Epithet in the novel “The Picture of Dorian Gray” by ''Oscar Wilde'' The topicality of chosen by us theme lies in the fact that a human being perceives the reality by means of various images. These... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Il desolante agnosticismo dell'umorismo pirandelliano

CAPITOLO I –VITA E OPERA DI LUIGI PIRANDELLO I. 1. Introduzione nel mondo pirandelliana Di Luigi Pirandello si è tantissimo scritto e se ne scriverà ancora, ed è per questo che in questo capitolo verranno accennati i momenti di spicco della sua vita ed opera, specialmente quelli che sono rilevanti per la... citește mai departe

69 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Identitatea unei Biblioteci pentru Copii

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi anexat la lucrarea de diplomă pentru a sublinia ideea de continuitate şi de dezvoltare. Această bibliotecă s-a născut şi am considerat-o ca pe un copil care, la un moment... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

La Questione della Lingua dal Duecento al Cinquecento

PREAMBULO Questa tesi si propone d’esaminare uno dei più eloquenti aspetti dell’italiano letterario usato nei primi secoli di cultura dopo il medio evo: la storia della lingua delle opere letterarie, ossia “la questione della lingua”. Senza poter analizzare il lungo percorso di questa storia, definita nei... citește mai departe

99 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview