Licențele din domeniul Electronică

Sisteme de e-Learning și cloud

INTRODUCERE Într-o lume care se află în continuă transformare, progresul depinde de educație, iar sistemul de învățământ trebuie să se ajusteze la schimbările actuale și să ofere noilor generații resurse și oportunități care să răspundă nevoilor lor. Prin urmare, implementarea tehnologiilor informaționale devine... citește mai departe

58 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Termostat cu termistor

Argument Odată cu dezvoltarea industriei, urmărirea, controlul și reglarea temperaturii a devenit un aspect extrem de important în foarte multe procese tehnologice. Acest aspect a devenit cu timpul foarte important, mai ales în domeniile de activitate industrială. Am ales această lucrare cu scopul principal de a... citește mai departe

34 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem de securitate cu barieră optică, pe infraroșu

CAP. 1 GENERALITĂȚI 1.1. Introducere Știința și tehnologia în domeniul infraroșu a fost, de la primele aplicații, dedicată în principal securității și supravegherii, în special în domeniul militar, pe lângă tehnicile specializate în domeniul imagisticilor termice pentru diagnosticarea și construcția clădirilor și,... citește mai departe

31 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Parcare controlată prin microsistem Arduino și aplicație Android

Capitolul 1. Parcare inteligentă, principii de funcționare 1.1 Introducere Acest proiect își propune să ușureze căutarea unui loc de parcare gratuit. În zilele noastre este extrem de dificil să găsești un loc de parcare gratuit datorită creșterii producției de vehicule. Senzorii cu ultrasunete, afișajul LCD,... citește mai departe

93 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Măsurarea activității musculare

Introducere Electronica medicală reprezintă o parte a inginerie electronice care se aplică în domeniul medical pentru diagnosticarea si tratarea unor afecțiuni. Electronica medicală are rolul de a integra principiile fizici,chimiei,matematici precum și cele inginerești pentru a putea studia în domeniul medical.... citește mai departe

34 pagini 10 puncte Extras Preview

Panouri fotovoltaice

1.INTRODUCERE Scopil proiectului de față îl reprezintă analiza producerii energiei electrice prin metode neconvenționale punând accent pe utilizarea centralelor electrice solare. În present, omenirea, confruntată cu o criză energetic, își îndreaptă atenția către sursele primare de energie și reconsider utilizările... citește mai departe

79 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiul invertoarelor monofazate și realizarea unui stand de laborator

Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice în legătură cu convertoarele c.c. - c.a. Alegerea acestei teme a fost determinată de interesului deosebit asupra convertoarelor și a modului de funcționare al acestora. Scopul acestei lucrări este de a realiza un... citește mai departe

68 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice

INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a pietonilor și a participanților la trafic cât și asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele fară lumină naturală. Iluminatul exterior trebuie să îndeplinească aceste... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Extragerea metalelor prețioase din componente electronice

Introducere Definiţia componentei electronice: o realizare distinctă, caracterizată de mai multe proprietăţi fizice, cu carcater monolitic (deci fără posibilitatea descompunerii în alte elemente utilizabile în construcţia aparatelor electronice). Clasificarea lor se poate face după mai multe criterii: 1.... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principiile de Bază ale IP Telefoniei

1. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE IP TELEFONIEI 1.1. Reţeaua Internet şi protocolul IP Despre tehnologia şi Reţeaua Internet, protocolul IP există numeroase informaţii atât în Internet cît şi în literatura de specialitate. În continuare vor fi studiate doar concepţiile de bază care ne vor permite să înţelegem utilizarea... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologia Multiprotocol Label Switching (MPLS)

INTRODUCERE Comunicarea este un element indispensabil în orice societate. Oamenii au început să comunice îıncă de la începutul omenirii. Evoluţia instrumentelor de comunicare a atins un apogeu odată cu era informaţională, cînd au apărut tehnologii ca: telefonia, radioul, televiziunea, calculatoarele şi reţelele de... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția Rețelelor Inteligente

INTRODUCERE Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor de telecomunicaţii şi a tehnicii de calcul a dus la apariţia unui concept nou – reţele inteligente (RI), care îmbină armonios reţelele telefonice şi calculatoarele. Reţelele inteligente se dezvoltă de mai bine de 10 ani şi de aceea principiile de formare a lor au... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rețele virtuale private (VPN)

INTRODUCERE Dezvoltarea extraordinară pe care a cunoscut-o industria calculatoarelor a fost însoţită pas cu pas de apariţia şi extinderea reţelelor. În aproximativ 30 de ani realizările sunt uimitoare: calculatoarele au dimensiuni reduse şi performanţe greu de bănuit cu ani în urmă, iar reţelele, după ani de... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de Modulație PWM cu Unde Modulatoare Parțial Constante

Introducere Tehnica de Modulaţie a Impulsurilor în Durată(MID) folosită în convertoarele de putere a fost propusă şi examinată de diferiţi cercetători de-a lungul ultimilor decenii. Multe metode de modulare PWM(Pulse Width Modulation) s-au dezvoltat pentru a atinge următorul scopuri: • lărgirea lăţimii benzii... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de Sincronizare și Modulație

1.1. Prezentare generală De la începuturile comunicaţiei pe unde radio, în special în domeniul comunicaţiilor militare s-a urmărit realizarea unor sisteme de transmisiuni cât mai putin sensibile la orice tip de perturbaţii fie ele naturale sau artificiale. Astfel, în anii 80 în SUA (atunci au apărut şi primele... citește mai departe

146 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea Sistemului de Transmisie Televideo

INTRODUCERE Tendinţa de bază în dezvoltarea dispozitivelor electronice este trecerea la folosirea regiunii de unde scurte a spectrului de iradiere electromagnetică. Ultimele două decenii se caracterizează prin însuşirea intensă a diapazonului optic. Capacitatea excepţional de mare, a câmpului optic ca purtător de... citește mai departe

87 pagini 12 puncte Extras Preview

Utilizarea instrumentației virtuale în măsurarea parametrilor bobinelor, condensatoarelor și rezistențelor

Introducere În ultimul timp instrumentele virtuale sunt folosite din ce în ce mai des în locul celor reale, deoarece sunt flexibile, versatile, precise şi pot fi uşor modificate prin programe. Lucrarea de faţă, intitulată „Utilizarea instrumentaţiei virtuale în măsurarea parametrilor bobinelor, condensatoarelor şi... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elaborarea Construcției Sistemului informațional și de Calcul pentru Achiziția și Prelucrarea Informației Telemetrice

INTRODUCERE Transmiterea informaţiei la distanţa datează din secolul al 19-lea. Una dintre primele linii de transmisie a fost înfiinţată în anul 1845 între Palatul de Iarnă a împăratului rus şi Cartierul General al Armatei. În 1874, inginerii francezi au stabilit un sistem de senzori care determină darele meteo şi... citește mai departe

104 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Regimul termic al bobinei de excitație a unui contactor de curent cuntinuu

I. INTRODUCERE Studiul solicitărilor termice ale aparatelor electrice se efectuează cu scopul de a determina prin calcul supratemperaturile atinse în diferite părţi ale aparatului, faţă de temperatura mediului ambiant, la un regim dat de funcţionare. Solicitările la care sun supuse aparatele electrice în timpul... citește mai departe

75 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul unui motor pas cu pas cu ajutorul unei tastaturi capacitive

Introducere Motorul Pas Cu Pas Are O Utilizare Largă, Datorită Tendinței De Funcționare Numerică A Elementelor Din Structura Sistemelor De Comandă Și Reglare A Acționărilor Electrice. Folosirea Pe Scară Largă A Motoarelor Pas Cu Pas Se Explică Și Prin Apariția Structurilor Ierarhizate, Mari Și Complexe Ce... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Modernizarea procesului tehnologic de întreținere și reparație a bateriilor de acumulatoare

CAPITOLUL 1 Generalităţi privind sectorul de întreţinere tehnică a bateriilor de acumulatoare 1.1 Caracteristica generala a sectorului de întreţinere tehnică şi reparaţie a bateriilor de acumulatoare. Staţia de acumulatoare are rolul de a asigura încărcarea lu¬nară, ciclul control, formarea, repararea şi... citește mai departe

90 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unui sistem avansat de comandă al roboților - aplicații software

INTRODUCERE Cuvânt înainte Am ales această temă deoarece sunt pasionat de fotbal şi de roboţi şi ca totul să decurgă bine m-am gândit să îmbin utilul cu plăcutul. Tema aleasă, Proiectarea unui sistem avansat de comandă a roboţilor: Aplicaţii Software, abordează partea de comunicaţii între o interfaţă realizată de... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Senzori

INTRODUCERE Senzorul este definit ca fiind “un dispozitiv care detectează sau măsoară unele condiţii sau proprietăţi şi înregistrează, indică sau uneori răspunde la informaţia primită”. Astfel, senzorii au funcţia de a converti un stimul într-un semnal măsurabil, cuprinzând atât traductorul, care transformă mărimea... citește mai departe

84 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

MPLS - Multiprotocol Label Switching - TE - Traffic Engineering

1.MPLS (Multiprotocol Label Switching) 1.1 Introducere MPLS reprezintă o metodă îmbunătățită de îndrumare a pachetelor printr-o rețea folosind informația conținută în etichetele atașate antetului MPLS., care este inserat între antetul de nivel 3 și antetul de nivel 2 în cazul utilizarii tehnologiei MPLS MPLS... citește mai departe

103 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea Sistemului de Control a Parametrilor Solului și Gestionarea Irigării prin Picurare în Sere

ÎNTRODUCERE Orice gospodărie agricolă care se ocupă cu creşterea legumelor anul împrejur posedă complexe de sere în care şi se creşte producţia necesară. Creşterea legumelor pe cale industrială cere tehnologii şi echipamente corespunzătoare, care trebuie să asigure condiţiile şi cerinţele prescrise de standarde.... citește mai departe

104 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview