Licențele din domeniul Științe Politice

Rolul organizațiilor internationale în menținerea păcii și securității internaționale - conflictul din Darfur

INTRODUCERE Schimbarea situației politico-militare din Europa și din întreaga lume deschide noi posibilități pentru eforutri comune în domeniul securității militare. Fiind conștienți de faptul că reglementarea pe cale pașnică a diferendelor este un corolar esențial al obligației statelor de a se abține de la... citește mai departe

90 pagini 13 puncte Extras Bibliografie Preview

Realismul și neorealismul în relațiile internaționale. Analiza crizei din Kosovo

INTRODUCERE Teoriile utilizate în domeniul relațiilor internaționale sunt diverse, deși ele nu pornesc de fiecare dată de la premise contradictorii, totuși reușesc să ofere perspective distincte asupra interacțiunilor desfășurate la nivel internațional, asupra importanței relative a diverselor elemente sau chiar... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Personalitate, temperament și roluri politice

Introducere Comportamentul uman politic este o temă dezbătută de sute de ani. Deși există tratate despre cum ar trebui să de comporte liderii încă din vechime, dacă ar fi să ne gândim la regii enunțați în Biblie sau împărații chinezi, doar recent au fost realizate cercetări care să explice tendințele acestora. Dar... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Compania Johnson Controls

Introducere Compania Johnson Controls furnizează interioare auto ingenioase care ajută la sporirea confortului, siguranței și plăcerii în conducere. Pentru clădiri, aceasta oferă produse și servicii care optimizează consumul de energie și îmbunătățesc confortul și siguranța. Johnson Controls furnizează de... citește mai departe

85 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova

ADNOTARE Tema tezei de licență: Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale: interdependențe și implicații pentru Republica Moldova, Chișinău, 2020. Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 99 surse, 60 pagini text.... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicarea actorilor regionali în rezolvarea conflictelor înghețate din Zona Extinsă a Mării Negre

Abstract După destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, pe teritoriile statelor ce și-au obținut independența (precum Ucraina și Georgia) au fost dezvoltate conflicte ce, inițial, au avut caracter militar, dar mai apoi au intrat în categoria conflictelor nesoluționate, fiind denumite „conflicte... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluții în ordinea politică globală contemporană - lecții pentru Republica Moldova

Introducere Actualitatea și importanța lucrării: Secolul XXI este caracterizat de modificarea ordinii politice globale care se manifestă prin prezența multiplelor schimbări în diverse domenii - politică, economie, cultură. Făcînd o referire la domeniul relațiilor internaționale, putem spune că aceasta este prima... citește mai departe

96 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crizele nucleare - Studiu de caz Coreea de Nord

INTRODUCERE Relațiile dintre Coreea de Nord și Statele Unite sunt ostile și s-au dezvoltat în primul rând în timpul războiului coreean. În ultimii ani, relațiile au fost definite în mare măsură de către Coreea de Nord prin șase teste de arme nucleare, dezvoltarea de rachete cu rază lungă capabile să lovească... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategiile de luptă anti-terorism - Uniunea Europeană vs Statele Unite ale Americii

ABSTRACT Datorită dezvoltării continue, lumea a ajuns să fie invadată de o serie de probleme, pentru care în momentul de față nu există o rezolvare concretă. Una dintre aceste probleme, la nivel global, o reprezintă manifestarea actelor teroriste și consecințele acestora. Terorismul este un fenomen dinamic, mereu... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din conjunctura internațională, generatoare de noi amenințări. Astfel, s-a conchis faptul că interesele statelor și obiectivele de securitate se pot realiza doar prin... citește mai departe

68 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Argumentarea existenței holocaustului în România

Introducere Tema aleasă de către mine are ca și scop Argumentarea existenței Holocaustului în România. Doresc să prezint elementele care au stat la baza existeței acestui eveniment în România bazând-mă pe analizarea antisemitisului din perioada moderintății până în preajma celui de-al II-lea război mondial, pe... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona

Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a adus cu sine o serie de schimbări în politica mondială și a scos la lumină noi traiectorii pe care statele le pot urma către o dezvoltare economică și socială cu adevărat durabilă. Cu toate acestea confruntările nu sunt de domeniul noutății nici pentru majoritatea... citește mai departe

50 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European

Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din George Alexianu, care a sintetizat de o manieră unică angrenajul instituţional al statului român astfel: „( ) instituţiile astfel adoptate nu sunt icoana fidelă a sufletului unui popor; cu... citește mai departe

65 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizația teroristă ISIS

Introducere In ultima decada a mileniului, climatul de securitate international a suferit modificari extraordinare. Ani intregi de strategii si ipoteze specifice perioadei Razboiului Rece au fost inlaturate si au inceput sa se tina dezbateri, care incearca sa explice si sa dea solutii la riscurile de securitate noi... citește mai departe

71 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Legislația antisemită sub regimul Ion Antonescu - în perioada 1940-1941

Introducere Tema aleasă, Legislaţia antisemită sub regimul Ion Antonescu – în perioada 1940-1941, îşi propune să urmărească atitudinea rasială a conducătorilor ţării, care a fost reflectată în nenumăratele decrete-legi date într-o perioadă scurtă de timp. Deşi este o perioadă neagră a istoriei româneşti, consider... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltare sustenabilă

Capitolul 1 Aspecte teoretice 1.1. Politica de dezvoltare regională Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, acţionând asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică şi sectorul IMM, transporturile,... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Conflictul din Nagorno Karabakh și implicațiile sale geopolitice

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimii ani se poate observa la nivel regional un interes sporit pentru ţările din bazinul Mării Negre şi în special cele din Caucazul de Sud: Azerbaijan, Armenia şi Nagorno Karabakh. Există mai multe motive care explică acest interes şi care pot fi... citește mai departe

67 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formele de guvernamânt

INTRODUCERE Statul, ca fenomen social complex, a fost şi rămîne o problemă rezervată atît studiilor politologice, sociologice, cît şi celor juridice. Datorită faptului că statul în decursul la şase milenii este principala organizaţie politică a societaţii şi include o înbinare a unor elemente de fapt (populaţia şi... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Arta guvernării

INTRODUCERE Termenii de politic și politică se originează în grecescul polis (cetate/oraș-stat, cu înțeles de comunitate care „cuprinde în sine” toate problemele umane ce-i sunt specifice). Există o diversitate de concepții cu privire la modul cel mai adecvat de definire a politicului și politicii. În cele ce... citește mai departe

126 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizația Națiunilor Unite

CAPITOLUL I ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE I.1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA O.N.U. Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie internaţională din lume. Denumirea de Naţiunile Unite a fost folosită pentru prima oară în ”Declaration by United Nation” de la 1 ianuarie 1942, când reprezentanţii a 26 de... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Extras Preview

Politica transporturilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I POLITICA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR I.1. Istoricul politicii de transport în Uniunea Europeană Apariţia în anul 1957 a Comunităţii Economice Europene a determinat integrarea în piaţa comună ce se crea a anumitor sectoare economico-sociale, dar şi identificarea unor sectoare... citește mai departe

77 pagini 11 puncte Extras Preview

Contractele Administrative

Introducere În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor beneficii indiscutabile în realizarea interesului general, obţinute de administraţie prin încheierea unor contracte în regim de drept administrativ. Contractele... citește mai departe

76 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Relansarea politicii externe a României comuniste în anii 1960. relațiile României cu Republica Federală Germană

INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China, dar şi state mijlocii şi mici, care îşi căutau aşezări raportate la acest sfârşit de mileniu doi. Cu anul 1948, începe o fază a istoriei contemporane a României, ce va... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Liberă circulație a persoanelor în UE

Introducere “Orice persoană a Uniunii Europene are dreptul de a se depalsa şi de a-şi stabili reşedinţa în mod liber pe teritoriul statelor membre”. „Libertatea de circulaţie şi de şedere poate să fie acordată, în conformitate cu Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cetăţenilor unor ţări terţe care... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Suveranitatea și UE

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un proiect de integrare europeană iniţiat în 1993, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului semnat la Maastricht (Olanda) în 1992 ( Tratatul de instituire a Uniunii Europene) de mai multe state occidentale, cu scopul de a întări legăturile economice, sociale şi politice... citește mai departe

72 pagini 10 puncte Extras Preview