Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 18428
Mărime: 909.53KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Pal
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Dr. Dacian Duna
Facultatea de Istorie si Filosofie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializare: Studii De Securitate

Cuprins

 1. Cuprins- 2 -
 2. Introducere- 3 -
 3. Capitolul 1. Uniunea Europeană și managementul crizei- 4 -
 4. 1.1.Definirea noțiunilor de management și managementul al crizei în contextul Uniunii Europene- 5 -
 5. 1.2.Particularități ale managementului crizei în Uniunea Europeană- 9 -
 6. 1.3.Uniunea Europeană în contextul globalizării- 12 -
 7. Capitolul 2. Tratatul de la Lisabona din perspectiva studiilor de securitate- 20 -
 8. 2.1. Definirea conceptelor- 20 -
 9. 2.2. Securitatea și informația- 25 -
 10. Capitolul 3. Studiu de caz: Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona- 28 -
 11. 3.1. Coordonarea civiliă și militară în structurile de management al crizei ale Uniunii Europene- 28 -
 12. 3.2. Direcții viitoare și necesitatea unei strategii permanente- 37 -
 13. Concluzii- 41 -
 14. Bibliografie- 43 -
 15. Anexe- 45 -

Extras din licență

Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a adus cu sine o serie de schimbări în politica mondială și a scos la lumină noi traiectorii pe care statele le pot urma către o dezvoltare economică și socială cu adevărat durabilă. Cu toate acestea confruntările nu sunt de domeniul noutății nici pentru majoritatea statelor lumii și, în consecință, nici pentru alianța nou apărută ca urmare a Tratatului de la Paris din 1951 ce creează Comunitatea Cărbunelui și Oțelului pentru a para astfel o potențială situație conflictuală între Franța și Germania.

Șase ani mai târziu, în 1957 este creată Comunitatea Economică Europeană prin Tratatul de la Roma și astfel se pun bazele unei colaborări trainice care implică o sumă de noi oportunități de dezvoltare pentru statele semnatare: Belgia, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda și Germania de Vest (RFG). Ani mai târziu, tratatul este redenumit de către noul Tratat de la Maastricht: ”Tratat asupra funcționării Uniunii Europene„.

2009 este anul în care intră un nou tratat este semnat și cunoscut sub numele de Tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona are o importanță capitală pentru Uniunea Europeană deoarece stabilește faptul că aceasta a căpătat o personalitate legală consolidată. Lucrarea de față se axează în principal pe acest tratat fără a înlătura însă importanța istorică a celor anterioare precum și evenimentele care joacă rol de premisă în semnarea tratatelor. Europa este în momentul actual în fața unor decizii dificile și a unor situații pe măsură. Inițiativa de a transforma un continent perfect eterogen într-un stat unit, federal este o ambiție măreață și mai mult ca sigur, bine intenționată. Cu toate acestea conflictele ce amenință Europa precum și acțiunile serviciilor de informații din Orientul Mijlociu, influența crescută și perpetuă a Statelor Unite între barierele continentale sunt un context al cărui rol nu poate fi înlăturat.

Uniunea Europeană reușește totuși să reziste presiunilor interne, conflictelor de interese cărora este supusă precum și politicii agresive a Rusiei și a Statelor Unite. Cu toate acestea identificăm o serie de aspecte ce pot influența negativ intențiile și viitoarele acțiuni ale Europei legate de statele sale membre. Ascensiunea extremei drepte precum și presiunea imigranților reprezintă o arie conflictuală delicată a cărei rezolvare presupune cel mai probabil un număr de sacrificii ori de compromisuri. Suntem dispuși să aflăm ce propune Tratatul de la Lisabona precum și ce situații este Uniunea Europeană capabilă să gestioneze prin prezenta lucrare.

Capitolul 1. Uniunea Europeană și managementul crizei

Societatea umană se bazează pe grup și pe interacțiunea acestuia cu alte grupuri. În funcție de tipul de interacțiune dezvoltat suntem înclinați să tindem spre o opinie sau alta în ceea ce privește raporturile de forțe între două sau mai multe grupuri. Pentru ca aceste grupuri să poată funcționa corespunzător și pentru a își atinge un set de scopuri anterior propuse este absolut necesară o ”guverrnare„ superioară, imparțială și în același timp implicată, la curent cu tot ceea ce se întâmplă în grupurile de interes. Acest lucru este valabil încă din clasele preșcolare, unde copiii sunt organizați pe grupuri în funcție de anumite caracteristici ale fiecărui copil în parte. Școala primară, gimnazială, liceul, facultatea și apoi locul de muncă ori grupul de prieteni nu sunt decât replici la nesfărșit oglindite în ape diferite ale aceleiași structuri: grupul, micro-organizația. Tot ceea ce înseamnă organizație se referă în sine la o celulă ce împărtășește un set de principii de guvernare cărora indivizii prezenți în interiorul său se supun. Reglementările, acțiunile, structura, organigrama, valorile sunt împărtășite, verificate și reîmprospătate de-a lungul timupuli în cadrul unei organizații, indiferent care ar fi aceea, pentru a crea identitatea firmei, a organizației, a comunității și a indivizilor ce o compun la nivel de personaj colectiv

Nu este suficient însă deoarece pentru a conține pe de-a-ntregul toate acestea este necesară o viziune superior ierarhică care să gestioneze procele din cadrul organizației și care să observe neregulile, minusurile, plusurile, avantajele, dezavantajele, rigorile și comportamentele tuturor indivizilor componenți. Aici intervine managementul sau conducerea al cărui scop fundamental este tocmai această ghidonare, orientare, corectare a direcției pentru un grup sociale indiferent în ce formă s-ar manifesta acesta. Managementul sau conducerea înseamnă nu numai capacitatea tehnică, funcțională de a face lucrurile să se întâmple în mod practic indiferent de domeniul de activitate despre care vorbim ori la care ne raportăm Dimensiunea aparte ce desprinde managementul de conducere este cea referitoare la calitatea umană excepțională a unui manager ce nu face decât să întregească un portret deja conturat anterior. Discutând despre managementul unei întregi comunități, Uniunea Europeană, este de la sine înțeles raportul de forțe antrenat și mai ales piesele ce sunt aruncate în joc.

1.1.Definirea noțiunilor de management și managementul al crizei în contextul Uniunii Europene

Managementul este un cuvânt des utilizat în zilele noastre. Fie că ne referim la conducerea unei organizații sau la managementul timpului ori riscului, ne atașăm simbolic în fapt de sensul său. Cuvântul provine de englezescul ”management„ pe care limba română l-a adoptat ca atare și înseamnă de facto ”gestionare„ a unor situații, resurse umane ori altor categorii de resurse prezente la un moment dat în cadrul unei organizații. De asemenea, putem trasa simplist o definiție a managementului prin urmărirea scopurilor sale; megând înapoi de la scopul final către cadrul inițial vom observa câteva noțiuni fără de care un proces de management nu ar putea avea loc :

Bibliografie

1.Brauss, H. and Zinzius, R. - „Remarks to the European Parliament Sub-Committee on Security and Defence by Brigadier General Heinrich Brauss, Director Civ/Mil Cell and by Roland Zinzius, Deputy Director Civ/Mil Cell“ Brussel, 2007

2.Booth, K., Theory of World Security, Cambridge University Press, 2007

3.Buzan, B., Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, 1997

4.Buzan B., ”Peace, Power and Security: Contending Concepts in the Study of International Relations„ , Journal of Peace Research, nr. 21, 1984

5.Council of the European Union - “CIMIC Concept for EU-led Crisis Management Operations (7106/02)”, 2002

6.Council of the European Union - “Civil-Military Co-ordination (CMCO) (14457/03)”, 2003

7.Council of the European Union - „EU Concept for Military Planning at the Political and Strategic Level (10687/08)”, 2008

8.Digeser P., ”The Concept of Security„ , lucrare prezentată la întâlnirea14 September 1994

9.Dumitrașcu V., ”Leadership și cultură organizațională„, Editura Universitară, București, 2013

10.Ehrhart, H.G. - “Civil-Military Co-Operation and Co-ordination in the EU and in Selected Member States. Study for the European Parliament’s Subcommittee on Security and Defence”, Brussels, 2007

11.Eisenhower, D., Crusade in Europe, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1948

12.European Commission - „Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change”, Brussels, 2011

13.European Union Fact Sheet - „The EU Battlegroups and the EU Civilian and Military Cell” http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Battlegroups.pdf

14.Freedman, L., ”Strategy: A History„, Oxford University Press, New. York, 2013

15.Gourlay C., “Partners Apart: Enhancing Cooperation between Civil Society and EU Civilian Crisis Management in the framework of ESDP”, 2006

16.Gross, E. - “Security Sector Reform in Afghanistan: the EU’s Contribution”, EUISS Occassional Paper No. 78, 2009

17.Hochleitner, E. , „Permanent EU Command and Control Structures: A Capability Deficit to Be Addressed”, Brussels, 2008

18.Hurrell A., On Global Order: Power, Values and the Constitution of International Society, Oxford University Press, USA, 2007

19.Kaiser, K., The Interaction of Regional Subsystems, World Politics

20.Kurpas, S. - “The Treaty of Lisbon - How much 'Constitution' is left? An Overview of the Main Changes” CEPS Policy Brief No. 147, 2007

21.Lake, D., Morgan, P., Regional Orders: Building Security in a New World, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1997

22.Lake, J. R., Master Plan Update and Integrated Programmatic Environmental Impact Statement, Northwestern University, USA, 1997

23.Laswell H. D., ”Politics: Who Gets What, When How”, The American Political Science Review, Vol. 30, nr. 6, 1936

24.Lee-Ohlsson, F.,“Sweden and Development of the European Security and Defence Policy. A Bi-Directional Process of Europeanization”, Cooperation and Conflict, Vol. 44, No. 2, 2009

25.Mace, G., Therien J-P., Haslam, P., Governing the Americas: Assessing Multilateral Institusions, Lynne Rienner Publishers, UK, 2007

Preview document

Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 1
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 2
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 3
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 4
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 5
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 6
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 7
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 8
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 9
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 10
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 11
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 12
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 13
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 14
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 15
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 16
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 17
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 18
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 19
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 20
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 21
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 22
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 23
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 24
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 25
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 26
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 27
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 28
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 29
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 30
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 31
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 32
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 33
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 34
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 35
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 36
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 37
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 38
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 39
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 40
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 41
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 42
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 43
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 44
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 45
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 46
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 47
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 48
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 49
Acțiunile Uniunii Europene în managementul crizei și prevenirii conflictului după Tratatul de la Lisabona - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Actiunile Uniunii Europene in managementul crizei si prevenirii conflictului dupa Tratatul de la Lisabona.docx

Alții au mai descărcat și

Crizele în sistemul internațional contemporan

1. INTRODUCERE A defini termenul de criză este o problemă pe care toţi autorii de specialitate au avut-o în vedere. La fiecare dintre ei sunt...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Diplomație

DIPLOMAŢIA ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ Adresându se în primul rând studenţilor, demersul nostru are un caracter didactic. De aceea, prima problemă...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Ai nevoie de altceva?