Toate seminariile din Biblioteca RegieLive

Prostituția de copii

### Introducere Prostituția de copii este una dintre cele mai grave forme de exploatare și abuz la care pot fi supuși minorii. Acest fenomen global afectează milioane de copii, în special din regiunile sărace și instabile ale lumii. Acest referat își propune să ofere o analiză cuprinzătoare a problemei prostituției... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Mitropolitul Dositei Filiti

Viața episcopului Dositei Filitti Dositei Filitti s-a născut în anul 1734 , în Podgoriana Epirului, primind la botez numele de Dimitrie. Tatăl său era grec, din Itaca, una din insulele ionice supuse Veneției, iar mama sa era de origine albano-vlahă. Deși avea o vârstă fragedă, rămâne în grija surorii sale, după ce... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Spețe rezolvate - drepturile omului

SPEȚA 1 În perioada insurecției izbucnite în Filistinia, J.C., a fost reținut de către autoritățile statului, în temeiul prevederilor Codului Penal și al celui de Procedură Penală filistine, pentru săvârșirea infracțiunilor de atentat la siguranța națională și uneltire împotriva democrației, și deținut în... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Opera Sfântului Iustin Martirul și Filosoful

INTRODUCERE Într-o epocă plină de provocări filosofice si culturale, Sfântul Iustin Martirul se distinge ca una dintre personalitățile remarcabile ale creștinismului timpuriu. Opera sa, încărcată de profunzime teologică și dialog filosofic, rămâne o sursă inepuizabilă de reflecție și învățătură pentru contemporanii... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Numerar

Numerarul este reprezentat de lichidități la care întreprinderea are acces imediat: - fondurile disponibile în casă - depozitele la vedere (disponibilul în cont platibil la cerere). Numerarul în lei și în devize din casieria organizației este reprezentat de banii lichizi de care dispune unitatea la momentul dat... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Practicile filantropice contemporane

I. Preliminarii Biserica este pentru om și omul este pentru Biserică. În acest adevăr stă de fapt activitatea filantropică. Orice activitate de într-ajutorare trebuie să pornească de la o cât mai bună cunoaștere a persoanei umane. Precaritatea detestabilă a unora din acțiunile filantropice contemporane este, de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Apariția, evoluția și rolul actual al monedei unice europene

1. Apariția monedei unice europene Cea mai mare schimbare monetară din istorie, introducerea bancnotelor și a monedelor euro în viața de zi cu zi a milioane de cetățeni europeni, din 12 state membre ale Uniunii Europene, a avut loc la 1 ianuarie 2002. Această schimbare a fost rezultatul a peste zece ani e pregătiri... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stadiul îndeplinirii de către România a criterteriilor de convergență nominală

Rezumat: Acest document oferă o prezentare a complexităților legate de adoptarea monedei euro, concentrându-se pe potențiala aderare a României la zona euro. Explorează criteriile stabilite în Tratatul de la Maastricht pentru adoptarea euro și analizează conformitatea României cu aceste criterii. Sunt examinate... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gândirea economică în Antichitate si Evul Mediu

1.Gandirea economica in Antichitate Primele reflectii despre viata economica in general au aparut cu mii de ani inainte de Hristos; ele au aparut in cadrul inca putin cunoscut al vietii de stat din Orientul Antic ca cel al faraonilor din Egiptul Antic si sub impulsul initiativei private existente si in alte state... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Potențialul turistic al Spaniei

1. Localizarea geografică: a. Localizarea pe continent Spania este situată în Europa de Sud-Vest, având ieșire la Golful Biscaya, Marea Mediterană și Oceanul Atlanticului de Nord. Se delimitează de Franța prin munții Pirinei și este situată la sud și la est aproape în întregime de Marea Mediterană, iar la vest de... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Profesorul între autoritate și putere

1. Definiți autoritatea pornind de la următoarea afirmație: „Întrucât autoritatea cere întotdeauna supunere, ea este, de obicei, confundată cu o anumită formă de putere sau violență. (...) Dacă trebuie cu adevărat definită autoritatea, atunci ea trebuie să se opună atât constrângerii prin forță, cât și... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului SC Ropharma SA

Introducere În cadrul acestui proiect o să discut despre întreprinderea Ropharma analizată pe cinci capitole, ținta fiind principalii factori de influență și detalierea activului întreprinderii în perioada 2018-2021. Capitolul 1 cuprinde informații referitoare la obiectul de activitate al întreprinderii, acesta... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Bine ai venit vară

STUDENTĂ: GRUPA: Mijlocie TEMA ANUALĂ: Când/cum și de ce se întâmplă TEMA PROIECTULUI: Bine ai venit vară! DOMENIUL EXPERENȚIAL: Limbă și comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului TEMA ACTIVITĂȚII: Exprimarea în propoziții simple și dezvoltate MIJLOC DE REALIZARE: Lectură după imagini... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Viața și opera Episcopului Chesarie al Râmnicului

I. Date generale despre viața și opera Episcopului Chesarie După moartea episcopului Partenie nu s-a putut face de îndată alegere de episcop la Râmnic, desigur, din pricina războiului ruso-turc, al cărui teatru de luptă era mai ales Țara Românească. Pe de altă parte, mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei, de-abia... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Studiu privind influența pozitivă a șahului în formarea și educarea tinerei generații

Problema tratată. Apariția șahului în lume datează încă din antichitate.În prezent originea șahului este foarte controversată însă teoria comun acceptată de majoritatea cercetătorilor consideră că șahul a luat ființă în zona India,China,Persia sub numele “ciaturanga”.Cuvintele “șah” și “mat”au ca limbă de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Politica de energie nucleară în Franța

Energia nucleară, numită și energie atomică este definită ca energia eliberată în procesele care afectează nucleul atomic. Energia este eliberată prin reacții nucleare de fisiune și de fuziune sau prin dezintegrarea radioactivă. Contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, fiind principalul gaz... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Globalizarea economiei mondiale

În condiţiile lumii contemporane, participarea activă la diviziunea internaţională a muncii reprezintă o componentă esenţială a procesului de dezvoltare a fiecărei ţări. “Globalizarea” este un fenomen extins de natură economică, socială și politică, care implică interacțiunea tuturor statelor pentru a spori... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Turismul rural în China

1. Introducere Turismul este considerat un fenomen complex, cu implicații multiple în sectoarele economiei unei țări, asupra culturii, educației și relațiilor internaționale. Turismul rural este un tip de turism durabil care exploatează resursele în regiunile rurale, are un impact negativ redus și generează... citește mai departe

32 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Babic de Buzău

INTRODUCERE Produsele alimentare tradiționale sunt importante în ideea de călătorie deoarece turismul este o vizită realizată în scopul recreării, odihnei și a degustării de produse specifice zonei în care ajungem. Produs traditional este produsul care trebuie să fie obținut din materii prime tradiționale, iar... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Binele - sensul vieții morale creștine

INTRODUCERE În scrutarea sensului moral al vieții creștine, conceptul de „bine” devine un pilon esențial, reflectând normele și principiile care ghidează conduita morală a credincioșilor. Fiecare acțiune morală și evitarea răului devin imperativul impus de legile morale, iar această datorie morală înseamnă... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Erezii antitrinitare - Filioque

INTRODUCERE În primele opt secole, Biserica creștină, bazându-se pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, a expus și susținut învățătura despre caracteristicile distincte ale Persoanelor Treimice și relațiile dintre Ele. Conform acestei doctrine, Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, în timp ce Tatăl Îl naște pe Fiul în... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Atributele lui Dumnezeu - Iubirea și bunătatea

INTRODUCERE Iubirea și bunătatea, sunt atribute fundamentale ale lui Dumnezeu. Acestea nu sunt doar calități abstracte, ci reprezintă piloni centrali ai relației Sale cu creația. În lumina acestor atribute morale, ne propunem să dezvăluim profunzimea și semnificația pe care iubirea și bunătatea le aduc în contextul... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cultura și civilizația babilioniană

INTRODUCERE Sumerienii au fost prezenți în Mesopotamia înaintea semitilor, iar aceștia din urmă s-au așezat în partea de nord a regiunii dintre Tigru și Eufrat, fondând primele state-orașe la începutul mileniului al III-lea. Totuși, descoperirea unor cuvinte semite în cele mai vechi texte sumeriene indică existența... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imnografi și poeți. Valoarea doctrinară și literară a imnelor

INTRODUCERE Imnografia liturgică este un domeniu fascinant al tradiției creștine, cu o valoare profundă și diversă, atât în contextul religios, cât și în cel cultural și spiritual. Aceste imne și melodiile care le însoțesc au jucat un rol semnificativ de-a lungul istoriei creștinismului și au continuat să... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mișcările și gesturile liturgice

INTRODUCERE Mișcările și gesturile liturgice din cultul ortodox sunt o parte importantă a tradiției și a practicii religioase. Ele sunt folosite pentru a exprima în mod simbolic diferite aspecte ale credinței și pentru a ilustra diferite momente din istoria creștinismului. De exemplu, mișcările și gesturile... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview