Seminariile din domeniul Religie

Muzica bisericească și primele tipărituri psaltice românești

ABSTRACT This paper will focus on two remarkable figures - Saint Antim Ivireanul and Macarie Hieromonk - both of whom had major contributions to the introduction and development of Romanian language, music and culture, as well as to the historical and social framework in which they worked. The evolution of... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biserica Scientologică

INTRODUCERE Sintagma „noi mi.cari religioase” (NMR) este preferata în sociologie deoarece este considerata neutra fa.a de termenii „secta” .i „cult”. Mul.i cercetatori folosesc termenul „noi mi.cari religioase” pentru a desemna grupurile aparute dupa anii 1960. În unele cazuri, termenul este restrictiv,... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mitropolitul Dositei Filiti

Viața episcopului Dositei Filitti Dositei Filitti s-a născut în anul 1734 , în Podgoriana Epirului, primind la botez numele de Dimitrie. Tatăl său era grec, din Itaca, una din insulele ionice supuse Veneției, iar mama sa era de origine albano-vlahă. Deși avea o vârstă fragedă, rămâne în grija surorii sale, după ce... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Opera Sfântului Iustin Martirul și Filosoful

INTRODUCERE Într-o epocă plină de provocări filosofice si culturale, Sfântul Iustin Martirul se distinge ca una dintre personalitățile remarcabile ale creștinismului timpuriu. Opera sa, încărcată de profunzime teologică și dialog filosofic, rămâne o sursă inepuizabilă de reflecție și învățătură pentru contemporanii... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practicile filantropice contemporane

I. Preliminarii Biserica este pentru om și omul este pentru Biserică. În acest adevăr stă de fapt activitatea filantropică. Orice activitate de într-ajutorare trebuie să pornească de la o cât mai bună cunoaștere a persoanei umane. Precaritatea detestabilă a unora din acțiunile filantropice contemporane este, de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Viața și opera Episcopului Chesarie al Râmnicului

I. Date generale despre viața și opera Episcopului Chesarie După moartea episcopului Partenie nu s-a putut face de îndată alegere de episcop la Râmnic, desigur, din pricina războiului ruso-turc, al cărui teatru de luptă era mai ales Țara Românească. Pe de altă parte, mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei, de-abia... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Binele - sensul vieții morale creștine

INTRODUCERE În scrutarea sensului moral al vieții creștine, conceptul de „bine” devine un pilon esențial, reflectând normele și principiile care ghidează conduita morală a credincioșilor. Fiecare acțiune morală și evitarea răului devin imperativul impus de legile morale, iar această datorie morală înseamnă... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Erezii antitrinitare - Filioque

INTRODUCERE În primele opt secole, Biserica creștină, bazându-se pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, a expus și susținut învățătura despre caracteristicile distincte ale Persoanelor Treimice și relațiile dintre Ele. Conform acestei doctrine, Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, în timp ce Tatăl Îl naște pe Fiul în... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Atributele lui Dumnezeu - Iubirea și bunătatea

INTRODUCERE Iubirea și bunătatea, sunt atribute fundamentale ale lui Dumnezeu. Acestea nu sunt doar calități abstracte, ci reprezintă piloni centrali ai relației Sale cu creația. În lumina acestor atribute morale, ne propunem să dezvăluim profunzimea și semnificația pe care iubirea și bunătatea le aduc în contextul... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cultura și civilizația babilioniană

INTRODUCERE Sumerienii au fost prezenți în Mesopotamia înaintea semitilor, iar aceștia din urmă s-au așezat în partea de nord a regiunii dintre Tigru și Eufrat, fondând primele state-orașe la începutul mileniului al III-lea. Totuși, descoperirea unor cuvinte semite în cele mai vechi texte sumeriene indică existența... citește mai departe

11 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imnografi și poeți. Valoarea doctrinară și literară a imnelor

INTRODUCERE Imnografia liturgică este un domeniu fascinant al tradiției creștine, cu o valoare profundă și diversă, atât în contextul religios, cât și în cel cultural și spiritual. Aceste imne și melodiile care le însoțesc au jucat un rol semnificativ de-a lungul istoriei creștinismului și au continuat să... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mișcările și gesturile liturgice

INTRODUCERE Mișcările și gesturile liturgice din cultul ortodox sunt o parte importantă a tradiției și a practicii religioase. Ele sunt folosite pentru a exprima în mod simbolic diferite aspecte ale credinței și pentru a ilustra diferite momente din istoria creștinismului. De exemplu, mișcările și gesturile... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imnele Sfântului Ioan Damaschin

“Că toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noștri sunt șaptezeci de ani; Iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât aceștia osteneală și durere; Că trece viața noastră și ne vom duce. ” Iată cuvintele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Monografia liturgică a zilei numelui

INTRODUCERE Sfântul Ioan Botezătorul, este graniță subtilă între Vechiul Testament și Noul Testament, este cel care a propovăduit venirea lui Mesia și cel care a practicat botezul cu apă, botez de pocăință, care purifică omul pregătindu-l pentru a primi botezul Duhului Sfânt. De-a lungul istoriei bisericești... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Prezența logosului divin în creație și structura ei rațională

Prezența Logosului divin în creație și structura ei rațională Înainte de a fi creată lumea, Sfânta Treime a existat. Sfântul Evanghelist Ioan ne spune acest lucru în mod dogmatic la începutul Evangheliei scrise de el, astfel: ,, La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Filmul Andrei Rublev

Filmul lui Tarkovski „Andrei Rublev”(1966) deschide o nouă pagină (cel puțin în cinematografia sovietică) în relația dintre cinema și religie, conturând aproape toate aspectele principale ale problemelor religioase și etice. Filmul nu-și dorește aprecieri pline de ambiguitate, lăsând semnificații să se lupte și... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Exegeză imnografică la imnul heruvic din Joia Mare

INTRODUCERE Imnul Heruvic, sau poate mai bine zis puntea care leagă Liturghia cerească (“îngerească”) și Liturghia Euharistică a Bisericii pământești, aceasta este cântarea care la propriu declanșează un moment unic și destul de încordat din cadrul dumnezeieștii Liturghii - Intrarea Mare cu cinstitele Daruri.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze one of the Christian Church's first patriarchates, that of Constantinople, and the current Ecumenical Patriarch, Bartholomew I, who was elected to this honorable position in 1991. Patriarch Bartholomew I possesses both honorary and historic primacy over the other... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Trecerea prin Marea Roșie - Vechiul Testament

INTRODUCERE Relatarea biblică a eliberării din robie rămâne una dintre cele mai cunoscute din lume. Temele centrale ale Cărții Ieșirii sunt răscumpărarea și întemeierea poporului Israel. Putem afirma cu tărie că ieșirea din Egipt este considerată a fi cea mai semnificativă revelație a naturii și scopului lui... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sfântul Apostol Pavel în Areopag

În această lucrareîmi propun, să vorbesc despre evenimentul petrecut în Areopag, unde Sfântul Apostol Pavel începe mărturia prin evocarea acelui ,,dumnezeu necunoscut,, (Faptele Apostolilor 17,23). Plecând de la pasajul din cartea de Apologetică ortodoxă, pagina 113, unde se spune: ,,...punctul de plecare în... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Nașterea lui Isaac

INTRODUCERE Motivul unui copil special născut din părinți speciali este un element des întâlnit în Vechiul Testament. Narațiunile genealogice au două funcții principale: în primul rând, pentru a indica natura specială a eroului însuși și, în al doilea rând, pentru a povesti faptele eroice ale mamei sau tatălui... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Potopul

INTRODUCERE Am putea să facem o paralelă între Potopul de pe vremea lui Noe, cu Botezul lui Hristos, amândoua însemnând Taina Sf. Botez. Putem deduce de aici și o reală, importantă și continuă nevoie de curățire de păcate, care se face în Biserica Lui Hristos, așa cum o închipuia și arca lui Noe. Ca și lucrare... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Localități memorabile din Țara Sfântă - Galileea

INTRODUCERE Țara Sfântă este cunoscută în Sfânta Scriptură sub diferite denumiri precum Canaan sau Pământul Făgăduinței. Este situată în Orientul Mijlociu, iar teritoriul de astăzi este echivalent cu statul Israel. Denumirea de Țara Sfântă a fost dată pentru că acest teritoriu este considerat sacru de toate... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dinamica Liturghiei în misiunea apostolică și mărturia creștină

Întemeierea văzută a Bisericii în ziua Cincizecimii constituie și prima acțiune misionară a Apostolilor. După cum bine știm atunci în urma predicii Sf. Ap. Petru s-au convertit peste 3000 de suflete. Sfânta Scriptură ne relatează că aceștia stăruiau ,,în învățătura apostolilor și în împărtășire în frângerea pâinii... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Predică la Efeseni 4,1-7

Fraților, vă îndemn, eu cel întemnițat pentru Domnul, să umblați cu vrednicie, după chemarea cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în iubire, silindu-vă să păziți unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup și un Duh, precum și chemați... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview