Seminariile din domeniul Finanțe

Etapele metodologiei controlului financiar operativ curent pe cazul Banca Transilvania

CAPITOLUL I CONTROLUL OPERATIV CURENT ÎN BANCA TRANSILVANIA Controlul bancar operativ curent este un element esențial în cadrul strategiei operaționale a Băncii Transilvania și joacă un rol crucial în asigurarea funcționării eficiente și corecte a operațiunilor desfășurate de bancă în relația sa cu clienții. Acest... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tranzacționarea contractului Futures M6A

INTRODUCERE Pentru realizarea acestui proiect am ales să tranzacționăm contractul futures M6A- E-micro AUD/USD Future- pe platforma thinkorswim, fiind un curs de schimb tranzacționat pe piața Chicago Mercantile Exchange. Astfel, am decis să facem o serie de tranzacționări intraday și non-intraday timp de o... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe Publice

27.02 - Autoritate locala: PASIV= Autoritatea publica are sarcini obligatorii, regulare (iluminat, transport, cultura) plus altele de interes social ACTIV - Social= F.P sunt fenomen social. Factorul social e conditionator si determinant al relatiilor dintre indivizi si stat Economic= individul cedează putere de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Sustainable Finance and Green Financing

REVISION QUESTIONS 1. What is the definition of Sustainable Finance? Sustainable finance is the application of the concept of sustainable development to financial activity. Sustainable finance aims to create value in the long term by directing capital towards activities that, in addition to generating economic... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Analiza politicilor financiar publice în Franța 2018-2020

Generalități - Conform clasificației Băncii Mondiale pe perioada celor 3 ani analizați în proiect, Franța este o țară cu venituri ridicate. Economy Code Region Income group Lending category Other (EMU or HIPC) France FRA Europe & Central Asia High income EMU World Bank Analytical Classifications... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Finanțe

Echilibrul financiar al intreprinderii Indicatorii care analizeaza echilibrul financiar: 1) Fondul de rulment (FR); 2) Necesar de fond de rulment (NFR); 3) Trezorerie neta (TN); 4) Situatie neta (SN). FONDUL DE RULMENT (FR) se calculeaza pe baza bilantului functional si se mai numeste si fond de rulment net... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Circuitul financiar fundamental și agenții care intervin în el

Noțiuni generale Circuitele financiare ca parte a circuitelor economice, se constituie prin interacțiunea fluxurilor născute din operațiuni în care intervin resurse pecuniare afectate nevoilor pe orice perioada. Circuitele financiare, privite temporal, pot fi pur financiare si vizează resurse pecuniare afectate... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza influenței mortalității asupra veniturilor fiscale

Rezumat: Această lucrare a examinat influența pe care mortalitatea o exercită asupra nivelului veniturilor fiscale din Germania pentru perioada 1978-2018, prin intermediul modelului simplu de regresie. Deși reprezintă un aspect negativ al stării de sănătate, mortalitatea constituie, alături de fertilitate, fenomenul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza cheltuielilor întreprinderii

Rezumat În cadrul acestei lucrări, am abordat tema “Analiza Cheltuielilor Întreprinderii”, deoarece consider că în aprecierea performanței și poziției financiare a unei întreprinderi, un rol semnificativ îl reprezintă analiza cheltuielilor. Pentru început am răspuns întrebării “ce reprezintă cheltuielile... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului a întreprinderii Conpet SA

Introducere Atunci când vorbim despre o întreprindere mereu vor fi incluse în structura acesteia și activele deoarece acestea reprezintă resursele economice pe care le controlează entitatea respectivă, și de la care se așteaptă să se genereze beneficii economice viitoare. Orice întreprindere pentru a-și atinge... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stadiul actual al implementării auditului intern

Capitolul I Abordări teoretice în privința activității de audit intern 1.1. Apariția și evoluția activității de audit Originea termenului de audit intern provine din limba latină având semnificația de „a asculta”. Despre acest termen se vorbește chiar din timpul în care Carol cel Mare era la domnie. Utilizarea... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza principalelor riscuri pentru firma Electroarges SA

1.Prezentarea firmei Electroarges SA cu sediul în Curtea de Argeș, s-a înființat în 1971 iar peste doi ani a început să-și desfășoare activitatea. Anul 1991 a adus companiei titlul de societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat. Cinci ani mai târziu, 51% din pachetul de acțiuni au fost vândute către... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management industrial

Calculul planului de producție și a volumului vânzărilor nete pe sortimentul de producție În acest compartiment vom calcula volumul producției pe sortimente în înterprinderea de prelucrare a cârnii și produselor din carne. Sortimentul înterprinderii cuprinde următoarele produce: Pâine de carne Salam semi-afumat... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea fondurilor structurale europene

UE isi consolideaza coeziunea economica, sociala si teritoriala cu scopul de a promova o dezvoltare echilibrate sau armonioasa pe intreg teritoriul sau. UE vizeaza in mod direct sa reduca disparitiile dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni. Prin regiunile avute in vedere, o atentie sporita se acorda... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Metode și tehnici de impunere a impozitelor și taxelor

Aplicația nr.1: Veniturile impozabile înregistrate de trei contribuabili A, B, C, sunt următoarele: venitul impozabil al lui A este în sumă de 180 000 u.m; venitul impozabil al lui B este în sumă de 210 000 u.m; venitul impozabil al lui B este în sumă de 160 000 u.m; Să se determine impozitele datorate și... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Sarcini pentru finanțele întreprinderii

Aplicația 1 Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de îndatorare globală și la termen). Capitalul propriu - 11 142 536 lei Datorii pe termen lung - 1 918 579 lei Datorii curente - 7 811 699 lei Datorii totale - 9 730 278 lei Indicatori Formula de calcul... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Piețe de capital - Barings Bank

Banca Barings Bank a fost înființată ca bancă comercială cu sediul în Londra în mijlocul secolului XIIX, mai exact în anul 1762. 1. CONTEXT Un instrument financiar derivat reprezintă un contract a cărui valoare depinde de valoarea unei alte variabile care, de cele mai multe ori este reprezentată de pretul unui... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Exigențe ale aderării României la Uniunea Europeană - implicații ale aderării asupra economiei naționale

1. Exigențe ale aderării României la Uniunea Europeană 1.1. Scurt istoric al României cu Uniunea Europeană Uniunea Europeană a fost creată la data de 1 Noiembrie 1993, pe baza Tratatului de la Maastricht și este în prezent alcătuită din 19 state. O necesitate de unire se conoaște însă după cele două mari... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Probleme ale adoptării Euro de România

Încă din cele mai vechi timpuri statele au dezvoltat un sistem de schimb al bunurilor și serviciilor bine definit. În diferite epoci, din diferite motive, popoarele și civilizațiile au acceptat diferiți mijlocitori ai schimbului. De-a lungul timpului aceștia au evoluat odată cu dezvoltarea statelor, ajungându-se în... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Modificări ale aplicării IFRS-urilor de către IMM-uri

Rezumat: Lucrarea de fata prezinta o analiza compartiva privind diferentele aplicarii IFRS din punct de vedere al emiterii IFRS pentru IMM-uri de catre IASB in 2009, dar si din punct de vedere al aplicariii OMFP nr. 1802/2014. Obiectivul acestui proiect este prezentarea intr-o maniera cat mai ampla aceste... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe

CAPITOLUL 1 CONCEPTE PRIVIND FINANȚELE ȘI CADRUL SPECIFIC MANIFESTĂRII ACESTORA 1.1. Noțiunea de finanțe și premisele existenței finanțelor Apariția și cristalizarea noțiunii de “finanțe” se înscrie în amplul proces evolutiv al societății omenești. Semnificațiile sale s-au conturat pe fundalul exprimării valorice... citește mai departe

151 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banii și funcțiile lor

1. Introducere Banii din zilele noastre reprezintă esența economiei, fiind un instrument mult studiat de-a lungul timpului de către oameni, în încercarea de a-i întelege natura, formele, rolul și funcțiile. În ceea ce privește natura banilor, există numeroase definiri ale acestei noțiuni, printre care, banii ar... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Caracteristica generală a accizelor

Introducere În majoritatea ţărilor cu economie de piaţă, în sistemul impozitelor indirecte, alături de taxa pe valoare adăugată, care are rolul principal, impozit asupra consumul, funcţionează taxele speciale de consumaţie sau accizele. Sfera de aplicare a accizelor este deosebit de vastă şi cuprinde în principal... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analysis of return for investment products

Introduction In the next pages will be explain exactly what every term stands for and what are the steps for each of them in order to apply. Also, it will be explanations about types and how much a person should invest. In recent years, there has been a steady increase in Romania for those who invest in the private... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza cash flow-ului

CF este unul dintre cele mai importante concepte ale gestiunii financiare şi respectiv ale logicii financiare, exprimând fluxul net de încasări şi plăţi şi sursa efectivă din care firma poate realiza investiţii, poate plăti dividende, efectua investiţii financiare, etc. În acelaşi timp, CF este un concept foarte... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras