Seminariile din domeniul Sisteme de Operare

SADD

Disciplina SADD face parte din grupul disciplinelor de specialitate Disciplina se predă la domeniul de licenţă Inginerie industrială, la programele de studii TCM şi TCM în limba franceză, în primul semestru al anului III, respectiv VI Structura disciplinei: 2C + 2L Forma de examinare: examen Numărul de credite... citește mai departe

210 pagini Gratis Extras

IAC

1. BAZELE IT 1. Notiuni generale despre calculator Tehnologia informatiei (TI) reprezinta totalitatea normelor si procedeelor de colectare, memorare, transmitere si prelucrare a datelor, in vederea obtinerii rezultatelor scontate, cu ajutorul calculatorului electronic. Din punct de vedere structural, pornind de... citește mai departe

113 pagini Gratis Extras Preview

Analiza unui Sistem Soft

Formularea problemei: Se propune analiza unui sistem soft care va permite comercializarea şi evidenta comenzilor electronice a unei biblioteci on-line cu carti specializate Facultatii de Matematica si Informatica. Vom analiza sistemul soft a bibliotecii virtuale “Bibliotecasoft.md”,unde orice produs poate fi... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Probleme Seminar Sisteme Digitale

PROBLEMA 1 Se consideră funcţia booleană descrisă de Tabelul de adevăr: Pentru această funcţie se cer următoarele: 1.1. să se precizeze dacă funcţia este complet sau incomplet definită; 1.2. să se construiască diagrama Karnaugh corespunzătoare. PROBLEMA 2 Se consideră funcţia booleană descrisă de Tabelul de... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Sortare

In cazul unui vector sortat elementul cu indice i este succesorul celor cu indici de la 0 la i-1 si predecesorul celor cu indici de la i+1 la n-1. Sortarea prin selectie Sa consideram un vector in care elementele cu indici de la 0 la i-1 sunt deja sortate. Pentru a continua procesul de sortare, dintre elementele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Html Seminar 7

font-family: font1, font2... stabilirea unei liste de fonturi disponibile, separate prin caracterul virgulă font-size: „n” pt unde „n” reprezintă dimensiunea caracterelor în număr puncte tipografice (1 punct tipografic=1/72 inch) font-style: italic scrierea cu caractere cursive (italice) font-weight: bold... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras

Html Seminar 6

Utilizatorul solicită server-ului un formular Server-ul trimite formularul spre completare Formularul completat este retransmis server-ului Server-ul transferă datele scriptului CGI pentru prelucrare Scriptul CGI transmite datele prelucrate server-ului, iar acesta, va trimite un mesaj de confirmare navigatorului... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras

Html Seminar 3

Includerea elementelor multimedia într-un document HTML Tipuri de imagini grafice: Imagini statice, simple sau purtătoarea de hyperlink-uri <IMG src=Nume/adresa_fişierului_grafic [height=h] [width=l] [align=left/right] [border=n] [alt=Nume_etichetă]> <A href= =Nume/adresa_fişier><IMG src=Nume/adresa_fişier... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Html Seminar 2

Hyperlink-urile permit ca, prin executarea unui click pe un şir de caractere sau pe o imagine, să se vizualizeze conţinutul altor fişiere HTML sau al altor zone aparţinând fişierului curent. În raport de locaţia destinaţie (locatia către care se face legătura), există mai multe tipuri de legături hipertext, şi... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras

Html Seminar 1

Limbajul HTML conţine o mare diversitate de comenzi, care poartă denumirea specifică de tag-uri sau marcatori. Tag-uri pereche Tag-uri singulare Tag-uri cu atribute < Nume tag atribut1=valoare1 atribut2=valoare2 ... atributn=valoaren > Text [< /Nume tag>] Structura generală a unui document HTML : <!... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras

Seminarii Sisteme Expert

Data mining cu Weka  Preprocesarea Datelor Seminar 2 Cuprins Necesitatea preprocesarii datelor Etape în preprocesarea datelor Colectarea datelor Descrierea datelor Verificarea calitatii datelor Finalizarea etapei de preprocesare Necesitatea preprocesarii datelor Principalul criteriu pentru asigurarea... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Preview

Birotică - microsoft Excel

Mediul Microsoft Excel este un program performant de calcul tabelar (spreadsheet program)ce se poate utiliza pentru stocarea si prelucrarea eficienta a listelor de date în vederea realizarii de calcule numerice în scopul obtinerii de rapoarte si analize. De asemenea, pe baza datelor înregistrate programul Excel... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Comenzi FoxPro

Comenzi FoxPro Sistem de gestiune a bazei de date (SGBD – Data Base Management System) : -un produs software care asigura interactiunea cu o baza de date, permitând definirea, consultarea si actualizarea datelor din baza de date. Baza de date : -este un ansamblu structurat de date coerente, fara redondanta... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview