Seminariile din domeniul Știința Materialelor

Bazele Termodinamicii Tehnice

1. Intrun recipient (butelie) cu volumul V = 40l se află gaz la presiunea manometrică pm = 10bar şi temperatura t = 27˚C. Ştiind că presiunea atmosferică (barometrică) este pB = 750mmHg, sǎ se afle : a) presiunea absolută a gazului din recipient p [bar] şi cantitatea de gaz pentru N2 si CO2 b) nM [kmol], VN... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Rezistența materialelor

1)Rezistenta materialelor este unna din disciplinele de baza in pregatirea inginerului pt ca ea raspunde unor probleme concrete,de mare importanta practica,privind siguranta in exploatare a elementelor componente ale masinilor si instalatiilor. Problemele rezistentei mat. Pot fi grupate in 2 mari categ: -probleme... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Exemple de rezolvare a problemelor la Rezistența Materialelor

Pentru consola cu seciune ptrat executat din oel cu tensiunea admisibil adm = 150 MPa având schema static i încrcrile din fig. 3.3.2, a se cere: a) s se traseze diagrama forelor tietoare T i diagrama momentelor încovoietoare M; b) s se dimensioneze grinda, pentru F = 10 kN, a = 1 m; c) s se... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Materialelor

1. A. Sa se determine evolutiile calitative (concentratiilor) si cantitative (procentuale, în unitati de masa si raportul) ale fazelor în echilibru, în timpul racirii din faza lichida pâna la temperatura ambianta, pentru 10 kg de otel OLC15 (0,15%C). B.Cunoscând duritatea feritei (80HB) si a cementitei (800HB) sa... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview