Laboratoarele din domeniul Știința Materialelor

Caiet fiabilitatea și mentenanța masinilor-unelte

APLICAȚIA 1 Se dau următoarele date privind activitatea de funcționare și de întreținere-reparație pentru un lot de 210 rulmenți ce echipează motoarele electrice: Inter-val Ore de funcționare Rulmenți casați în intervalul i (ki) Rulmenți rămași în exploatare la începutul intervalului (Ni-1) 1 4.000-6.000 55... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Valorificarea deșeurilor de cauciuc și a anvelopelor uzate

CAP. I. INTRODUCERE Reciclarea anvelopelor uzate şi a deșeurilor de cauciuc este preferabilă pentru recuperarea conținutului de energie, de exemplu, drept combustibil pentru arderea primara in fabricile de ciment. Cauciucul reciclat trebuie sa intruneasca anumite cerințe pentru a fi adecvat la fabricarea... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras

Studii privind Analiza Materialelor Metalice

PREGĂTIREA PROBELOR METALOGRAFICE A. Noţiuni introductive Structura are o influenţă majoră asupra caracteristicilor mecanice şi condiţionează utilizarea materialelor metalice. În funcţie de scara la care este analizată, structura poate fi: -macroscopică (cu ochiul liber sau cu lupa); -microscopică (cu... citește mai departe

101 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Tehnologia sudării

1.Principiul fizic al sudarii Sudarea metalelor, ca procedeu de ansamblare nedeformabila, presupune stabilirea unor legaturi intre retelele cristaline ale elementelor ce deformeaza structura sudata. Stabilirea unie astfel de legaturi prin simpla suprapunere, in conditii normale de presiune si temperatura, a doua... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Știința și ingineria materialelor

- Poziţia atomilor în reţeaua cristalină rezultă din echilibrul, (fig. a): - energiei de atracţie – Ea şi energiei de respingere (Er); - forţelor de atracţie – Fa şi forţelor de respingere – Fr. - Forţa totală – Ft, rezultă ca urmare a interacţiunii: - forţelor de atracţie (acţionează la distanţe mari); -... citește mai departe

97 pagini Gratis Extras

Procesul Tehnologic de Fabricație a Miezului Magnetic

1. Notiuni de bază Majoritatea produselor in Ingineria Electrica sunt construite din table, benzi sau profile speciale prelucrate cu ajutorul masinilor unelte universale si trec prin procesele tehnologice aferente.Fluxul tehnologic este continuu, astfel tabla ce intra pe banda de productie,trece prin procese... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Procesul Tehnologic de Fabricație a Miezului Magnetic al Unei Mașini Electrice

1. Noțiuni de bază Aceste prelucrări au o pondere însemnată, deoarece în industria constructoare de echipamente electrice deoarece în Ingineria Electrică mai mult de 50% din totalul pieselor care intră în componența echipamentelor electrice se fabrică din materiale sub formă de table, benzi sau profile speciale.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Analiza microscopică a metalelor

METODE, TEHNICI ŞI APARATE DE ANALIZĂ A STRUCTURII MATERIALELOR Scopul lucrării: cunoaşterea metodelor de analize macroscopică şi microscopică a structurii materialelor, studierea aparatajului utilizat. Utilaje şi materiale: probe pentru analize, chimicale, dispozitive, microscop metalografic. Conţinutul dării... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Circuite Integrate

1. Circuite integrate. Generalităţi În electronică, un circuit integrat (de asemenea cunoscut şi ca IC, microcircuit,micro-chip, silicon chip sau chip) este un circuit electronic în miniatura (constând în principal în dispozitive semiconductoare, dar şi în componente pasive) care au fost introduse în suprafaţa... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Structurilor Metalografice

Titlul lucrării:_ Studiul structurilor metalografice: de echilibru şi de tratament termic la fonte Scopul lucrării: Recunoasterea structuriilor metalografice din fonte. Microscop optic EUROMEX Descriere Caracteristici Utilizare Microscopul metalogarafic Descriere Partile componente ale unui microscop... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Determinare a Durității

Titlul lucrării: Determinarea caracteristicilor mecanice de rezistenţă (metode de determinare a durităţii). Rezilienta Scopul lucrării: Pentru a studia comportamentul dinamic al materialelor metalice 1. Teoria lucrarii 1.1. Principii, definitii si formule de calcul; Metoda Rockwell de determinare a durităţii... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare știința materialelor

6.1. Introducere Formarea mecanizată (mecanică) se execută cu ajutorul maşinilor de format, care asigură mecanizarea parţială sau totală a operaţiilor de umplere, de îndesare a amestecului de formare şi scoaterea modelului din formă. Formarea mecanică este indicată mai ales fabricaţia de serie mijlocie sau mare a... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare știința materialelor

Scopul lucrarii însusirea metodelor practice de determinare a compactitatii, porozitatii aliajelor neferoase turnate. Compactitatea pieselor turnate este influentata de prezenta microretasurilor si a suflurilor. Prezenta acestor discontinuitati în peretele piesei turnate determina atât micsorarea proprietatilor... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Proprietățile materialelor

4.8 Determinarea conductivităţii termice şi a difuzivităţii termice în cazul materialelor solide Conductivitatea termică λ (relaţia 4.40) şi difuzivitatea termică a (relaţia (4.41)) sunt două mărimi de material care caracterizează transportul de energie termică prin conducţie. Cele două mărimi sunt legate între ele... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Legile deformării plastice - încercarea la tracțiune

LUCRAREA NR. 2 Titlul lucrării: Determinarea caracteristicilor mecanice de rezistenţă (încercarea la tracţiune). Legile deformării plastice. Scopul lucrării: determinarea unei serii de caracteristici mecanice, care permit a se face o apreciere asupra comportării materialului in solicitările la care va fi supus... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Protecția muncii - clasificarea oțelurilor

Titlul lucrării: 1. Norme generale de protectia muncii. 2. Oteluri: simbolizare in funcţie de utilizare, caracteristici mecanice si fizice: 1. Protectia muncii Instrucţiuni de protecţia muncii cu caracter general Pe toată durata desfăşurării activităţii în laborator, trebuiesc respectate de către toţi... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare monitorizarea calității mediului

1. Scopul lucrării Metodele de analiză potenţiometrică se bazează pe dependenţa potenţialului unui electrod ion selectiv de concentraţia unei specii ionice date, în fază apoasă. Această dependenţă este o funcţie logaritmică a potenţialului de concentraţie, conform ecuaţiei Nernst: (1) unde: E este potenţialul... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Studiu Experimental cu Privire la Apariția Urechilor la Ambutisarea Pieselor Cilindrice

Rezumat: Caracteristicile mecanice ale tablelor sunt diferite pe direcţia de laminare faţă de alte direcţii neparalele cu aceasta. Aceste diferenţe sunt exprimate prin coeficientul de anizotropie. Anizotropia favorizează apariţia urechilor la ambutisarea pieselor cilindrice fără flanşă acestea constituind un defect... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare TST

1. Componentele îmbinării sudate Îmbinarea sudată (fig.1) se realizează între elementele 1 şi 2 care poartă denumirea de metal de bază (MB). Legătura între piesele de sudat se face prin intermediul cusăturii de sudură (CS) realizată prin topirea comună a marginilor metalului de bază şi din materialul de adaos (MA).... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Materialelor - Procedee de Prelucrare a Tablelor

Scopul acestei lucrari este acela de a cunoaste principalele metode si procedee de prelucrare a tablelor subtiri. Principalele procedee de prelucrare a tablelor în functie de caracterul general al operatiilor se prezinta în figura de mai jos(figura 9.10). Procedee de prelucrare a tablelor prin taiere. Principalele... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Materialelor - Turnarea

Determinarea unor proprietati tehnologice de turnare ale metalelor si aliajelor Turnarea este procedeul tehnologic de realizare a pieselor prin introducerea unui material metalic în stare lichida într-o cavitate special executata.Prin solidificarea topiturii rezulta piesa tunata care reproduce configuratia si... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia materialelor - deformarea plastică

Scopul lucrarii este acela de a cunoaste legile ce guverneaza procedeele de prelucrare prin deformare plastica.Rezultatele experimentale obtinute si numeroasele studii realizate au condus la precizarea unor legi general valabile cu privire la deformarea plastica a metalelor si aliajelor, legi valabile si aplicabile... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Rezistența Materialelor

Scopul lucrarii Scopul lucrarii este verificarea relatiilor pentru calculul deplasarilor la încovoierea oblica pe un cornier cu aripi egale. Încovoierea oblica se produce în cazul când planul fortelor nu contine nici una din axele principale ale sectiunii. Tensiunile si deplasarile se calculeaza compunând... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Fierăstrău cu disc

In sectiile de laminoare se utilizeaza ca utilaje de taiere foarfeci si fierastraie.Taierea se executa in urmatoarele scopuri:sutare la capete,taiere la lungimi intermediare de manipulare,la lungimi finite, de avarie,de maruntire a sutajelor,de prelevare a probelor etc. Foarfeci Foarfecele este un utilaj de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview