Laboratoarele din domeniul Birotică

Aplicația Excel

Sarcina nr.1: Startaţi aplicaţia Excel şi localizaţi pe ecran toate elementele ferestrei aplicaţiei Excel şi a registrului deschis. Sarcina nr.2: Exersaţi prin mai multe metode comenzile de manipulare cu fereastra document: restabilire, deplasare, redimensionare, maximizare, minimizare, închidere. Sarcina... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras

Aplicații rezolvate Excel

Să se realizeze următoarele validări ale câmpurilor din baza de date A3:J11: 1. Intrările câmpului Marca nu vor admite valori duplicat şi vor fi restricţionate la valorile domeniului L4:L31, cu mesaj de introducere a datelor şi cu mesaj de eroare (Warning). 2. Numele salariatului se editează obligatoriu cu... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras

Funcții excel

Se dă următorul tabel ce reprezintă situaţia salariaţilor firmei X. Se cere: - să se calculeze sporul de vechime*, salariul brut, impozitul pe salariu şi salariul net; - utilizănd funcţia VLOOKUP să se identifice numele salariatului, vârsta, compartimentul, funcţia, tipul contractului şi salariul net pentru... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras

Proiectarea Sistemelor Informatice

Producatori,produse,distribuitori 1. Sa se creeze tabelele: a) create table producatori (cod_prod integer, nume char(10), oras char(20),data_inf date); b) create table produse (cod_p integer, denumire char (25), cantit integer, pret integer, data_p date, cod_prod integer, cod_distrib integer); c) create table... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Studierea Editorului de Tabele Excel

Scopul lucrării: Studierea unuia din cele mai complete programe de redactare a tabelelor pentru a permite studenţilor elaborarea diverselor lucrări univerşitare şi pentru a crea un fundament de lucru în şistemul de programe Microsoft Office. 1 PARTEA TEORETICĂ 1.1 Interfţa grafică Fereastra Excel are numeroase... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Interogări în Access

Din fereastra Database putem alege dintre cele 2 optiuni de a crea interogari asupra bazei de date: Create query in Design view Create query by using wizard Vom lucra cu fiecare dintre cele doua optiuni. Create query by using wizard Asa cum “spune” si optiunea vom folosi un Expertul pentru a crea interogarile... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Funcții SQL - single row

LABORATOR 2 - SQL FUNCŢII SQL (single-row) Funcţiile SQL sunt predefinite în sistemul Oracle şi pot fi utilizate în instrucţiuni SQL. Ele nu trebuie confundate cu funcţiile definite de utilizator, scrise în PL/SQL. -Dacă o funcţie SQL este apelată cu un argument având un alt tip de date decât cel aşteptat,... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații Excel

Balanta de verificare pe luna Simbol cont Tip cont Denumire cont Total sume precedente Rulaje Total sume curente Sold final Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit 1012 Pasiv Capital subscris vărsat 0 20817500 5000000 18000000 121 Bifunctional Profit şi pierdere 38569767 27429815 212 Activ... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Funcții Excel pentru calcule aritmetice elementare

2. Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare Cuvinte cheie. Functie matematica Excel, suma, produs, produs scalar, factorial, formula de calcul, Subtotals, SUM, SUMIF, PRODUCT, FACT, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2. §1.1. Apelarea func tiilor matematice Excel Functiile matematice Excel sunt... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Generarea și managementul documentelor tema 2

TEMA 2: Realizarea a doua foi electronice de calcul folosind Microsoft Excel Se cere sa se realizeze, folosind Microsoft Excel, urmatoarele doua foi electronice de calcul: FOAIA1: Situatia scolara a unei clase (sau, la alegerea autorului, Situatia economica a unei firme ) Datele sunt organizate conform... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview