Laboratoarele din domeniul Agronomie

Culturi energetice utilizate în obținerea de biocombustibili

Introducere În ultimii ani, interesul crescut pentru problemele legate de mediul înconjurător și schimbările climatice au stimulat dezvoltarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Una dintre aceste surse este energia produsă prin intermediul biocombustibililor, definit ca fiind orice combustibil... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Pomologie Specială

CARACTERE DE DETERMINARE - Soiuri de mere - Criterii de determinare si recunoastere: Epoca de maturare Caracterele fructului - externe și interne Caracterele pomilor I. EPOCA DE MATURARE În funcție de perioada maturității de consum a fructelor, soiurile de măr se împart în 3 grupe: A. mere de vară B. mere... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras

Acțiunea actelor normative în timp, spațiu și asupra persoanelor

Introducere 3 I. ACTUL NORMATIV - PRINCIPALUL IZVOR DE DREPT .. 1.1 STRUCTURA INTERNĂ, TIPURI, PRINCIPII ALE ACTELOR NORMATIVE ..4-7 1.2 PRINCIPIILE ȘI ETAPELE DE ELABORARE A ACTELOR NORMATIVE ...8-11 II. ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ... 2.1 ACȚIUNEA ACTELOR NORMATIVE ÎN TIMP .12-14 2.2 ACȚIUNEA ACTELOR... citește mai departe

21 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Proiectare asistată

Subiectul 13. O companie dispune de trei fabrici in Arad, Timisoara si Oradea. Produsele sunt distribuite in Sibiu, Deva si Brasov. Costurile de transport pe fiecare ruta (lei/tona), disponibilul in fiecare depozit (tone) si cererea la fiecare beneficiar (tone) sunt date in tabelul urmator. Aflati planul optim de... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Proceduri de expertizare prin examene de laborator pentru produsele agricole și alimentare

1. Determinarea numărului total de germeni aerobi din produsele alimentare Produse alimentare care se examinează în vederea detectării NTG: lapte crud; lapte pentru consum, Lapte UHT; lapte praf, zer dulce praf, cazeinat și zer acid praf, zară praf, lactoză, cazeină ( acidă, lactică, cheag); produse lactate praf... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Procese de producție în industria zahărului

Introducere Zahărul este unul din alimentele cele mai răspândite și este în același timp materie prima pentru industria alimentară, chimică, farmaceutică, fermentativă. Zahărul rafinat este consumat în cantități mari ca aliment, fiind asimilat complet în organism, iar energia produsă este eliberată rapid. Este... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras

Mașini agricole

Sa se intocmeasca o tehnologie de mecanizare pentru cultura fasole cunoscand suprafata cultivata de 304 Ha in doua etape semanat. FASOLE (Phaseolus vulgaris) Pregătirea terenului Toamna, după eliberarea terenului de resturi vegetale, se realizează o arătură adâncă de 28-32 cm. Este indicat ca înainte de... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologia alimentară

Bacteriile coliforme sunt : - bacili aerobi sau facultativ anaerobi, nesporulaţi, Gram negativi; fermentează lactoza la 370C, cu producere de gaze, în condiţiile indicate incubării uzual pe mediul B.B.L.V.; Cele mai multe STANDARDE descriu procedurile de izolare a speciilor care fermentează lactoza şi produc... citește mai departe

39 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza senzorială a produselor lactate fermentate

Scopul lucrării: familiarizarea cu condițiile pentru desfăsurarea analizei senzoriale a produselor lactate fermentate, cu modul de pregătire și prezentare a probelor și cu metoda de analiză senzorială a produselor lactate fermentate cu ajutorul scării de punctaj. Principiul metodei: evaluarea fiecărei... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici experimentale

CAP. I Elemente fundamentale ale experienţelor în agricultură I.1. Importanţa experienţelor în agricultură. Câmpul de experienţă îndeplineşte mai multe roluri. Astfel, el reprezintă un instrument esenţial de cercetare ştiinţifică, care contribuie substanţial, prin studiul fenomenelor, la lărgirea cunoştinţelor... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologie generală - vibrio parahaemolyticus

Capitol 1 Introducere 1.1Morfologie.Izolare.Condiții de creștere și dezvoltare Bacilii sunt bacterii în formă de cilindru rotunjit la capete. Bacilul este una din formele cele mai frecvente ale bacteriei, cealaltă fiind cocul. Bacilii includ familiile Bacillus, Enterobacteriacee etc.Bacilii se prezintă izolați,... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode Generale de Izolare a Toxicelor

Metode generale de izolare a toxicelor I. Izolarea toxicelor din aer Substanţele toxice prezente în atmosferă pot fi detectate fie direct la sursă, fie după recolarea probelor de aer. A. Detectarea toxicului direct la sursă se poate realiza cu ajutorul hârtiilor, creioanelor sau tuburilor indicatoare. a.... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Obținerea unui preparat proteazic cu aspergillus oryzae

Proteinele din drojdii dezvoltate pe etanol reprezintă o gama largă de produse intermediare între medicamente şi alimente, care au avantajul că pot fi utilizate timp îndelungat fără efecte secundare. Aceste produse au efect benefic asupra organismului şi intervin în echilibrarea metabolismelor dereglate, mai ales în... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Dendrometrie

Determinarea suprafeţei secţiunii transversale la nivelul diametrului de bază pentru un arbore de molid Tema lucrării: Pentru arborele de molid luat in considerare să se determine suprafaţa secţiunii transversale la nivelul diametrului de bază folosind următoarele metode: 1.1 Formula cercului cu măsurarea unui... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Costuri, prețuri și tarife

Nr. Crt. Nume Prenume Grupa 1. Caraivan Cristina 8316 2. Traian Sorin 8316 3. Tone Laura 8316 4. Andrei Alina 8316 5. Bodali Roxana 8316 Proiect la disciplina Costuri,preturi si tarife. 1.Zona geografica - Unităţi agroturistice: VALEA PRAHOVEI Regiunea de Dezvoltare Sud.Caracteristici Regiunea Sud este... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Gestiune

1) Conceptul privind gestiunea si diferentierea fata de management Gestiunea unitatii de alimentatie publica si agroturism reprezinta o succesiune de decizii, prin care managerul se asigura ca obiectivele stabilite vor fi realizate Gestiunea nu trebuie confundata cu managementul, care reprezinta un nivel superior,... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Principalii Indicatori ai Agriculturii 2012

Principalii indicatori ai agriculturii În România exista 3,85 milioane de fermieri, din care 90% sunt persoane fizice. Din totalul persoanelor fizice prezente în agricultura locala, 2,4 milioane exploateaza sub 5 hectare de teren, iar alte 1,1 milioane au în proprietate sau arenda alte 1,1 milioane de hectare.... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Dispozitive Experimentale Aplicate în Silvicultură

8. DISPOZITIVE EXPERIMENTALE APLICATE ÎN SILVICULTURĂ 8.1. Consideraţii generale Oricare ar fi tipul de element genetic care se compară: provenienţă, descendenţă, clonă, varietate, este absolut necesar să se instaleze dispozitive experimentale în teren (statistical designs) stabilite în mod riguros pe baze ale... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare Agronomie

OBtINEREA sI FUZIUNEA PROTOPLAsTILOR Definitie: Protoplastii sunt structuri celulare vegetale, sferice, izolate prin eliminarea enzimaticã a peretelui celular pectocelulozic. În alcãtuirea unui protoplast se regãsesc: plasmalema, citoplasma, nucleul, vacuola si organitele citoplasmatice – cloroplaste si... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Caracterele generale ale insectelor și principalele grupe de dăunători din agricultură

Caracterele generale ale insectelor Insectele alcătuiesc grupul cel mai divers de animale de pe planeta Pământ, arealul fiind cu precădere uscatul, existând cu mult peste 1.000.000 de specii, dintre care aproximativ 925.000 au fost cercetate şi descrise. Insectele sunt animale nevertebrate ce fac parte din regnul... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras

Calitatea Produselor Alimentare

Valoarea alimentară Condiţiile principale pe care trebuie să le îndeplinească un produs pentru a fi aliment sunt următoarele: să fie salubru (să prezinte inocuitate), să aibă valoare nutritivă şi să posede calităţi senzoriale corespunzătoare. Toate aceste trei elemente definesc valoarea alimentară. Valoarea... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Caracterizarea Tehnologică și Fizico-chimică a Pâinii

Prin denumirea de pâine se înţelege, în general, produsul obţinut prin coacerea unui aluat dospit, preparat din făină de grâu sau secară eventual amestec cu alte făinuri de cereale, de leguminoase sau de cartofi. Pâinea şi produsele de panificaţie după indicii de calitate trebuie să corespundă condiţiilor minime... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Recunoașterea principalilor dăunători din ordinul heteroptera

Ordinul Heteroptera cuprinde insecte de talie mijlocie şi mică, denumite ploşniţe. Corpul lor este turtit dorso-ventral, pleurele segmentelor fiind foarte reduse. Adesea pe metatorace au glande odorifere care elimină substanţe cu miros neplăcut (glande repugnatorii). Capul este mic, hipognat, antenele au 4-5... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Recunoașterea principalilor dăunători din ordinul thysanoptera

Ordinul Thysanoptera Linné, 1758 (Physapoda Burmeister, 1838) cuprinde aproximativ 4500 de specii de insecte de talie foarte mică – sub 1 mm, rar mai mari, cu aparat bucal adaptat pentru înţepat şi supt şi aripi caracteristice. Capul este hipognat, prezentând ochi compuşi mari, proeminenţi. Formele nearipate nu... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Bolile grâului și ale orzului

Principiul metodei: Utilizarea determinatorului de agenţi fitopatogeni începe cu observarea simptomelor pe organele vegetative ale plantei, se continuă cu observarea simptomelor pe organele generative, iar diagnosticarea este completată de examenul microscopic pentru identificarea agentului patogen. Metoda de... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras