Laboratoarele din domeniul Metalurgie și Siderurgie

Raționalizarea consumului de cocs la elaborarea fontei în furnal

Piroliza carbunelui inseamna incalzirea carbunelui intr-o atmostfera fara oxidare pentru a reduce gazele, lichidele si un deseu solid (mangal si cocs). Piroliza carbunelui la temperaturi este numita corbonizare. In acest proces temperatura gazelor de fum este in mod normal 1150 - 1350 °C incalzind indirect carbunele... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia sudării

Generalităţi. Dacă la procedeele de sudare prin presiune îmbinarea este realizată prin difuzia atomilor materialelor pieselor cunoscute sub denumirea de metale de baza (MB) în cazul sudării obţinute prin topire pot participa şi atomii altui metal denumit metal de adaos (MA) (figura 1). Cu (ZIT) se notează zona... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Interacțiunea aliaj-lichid - formă de turnare

Actiuni dinamice ale jetului de aliaj lichid asuprea formei de turnare Cand jetul de aliaj lichid in cadere libera loveste suprafata formeu, el exercita asupra acesteia o forta. Aceasta forta poate fi calculate cu ajutorul ecuatiei impulsului, care, pentru un punct de masa m este: m•dv=P•dt in care P= forta care... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Elaborarea Fontei în Furnal

I.Caracteristici generale ale minereului de Fier Minereurile de fier constituie material prima de baza pentru producerea fontei. Fierul este unul dintre cele mai raspandite elemente constituente ale scoartei pamantesti, aflandu-se pe locul patru cu 4,2%, inaintea lui situandu-se aluminiul (7,45%); siliciul (26%);... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Obținerea pieselor din pulberi

Procesul tehnologic de fabricare a produselor prin agregare de pulberi com¬portă următoarele operaţii fundamentale : —pregătirea pulberilor sau a amestecului de pulberi pentru formare sau păstrare ; —formarea produselor prin agregare de pulberi ; —sintetizarea semifabricatelor ; —operaţii suplimentare ulterioare... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Interacțiunea formă-aliaj

1. Consideraţii privind procesele fizico-chimice care au loc la contactul aliajului lichid cu forma de turnare Contactul aliajului lichid cu forma de Irunare este însoţit de o serie de fenomene termice, mecanice şi chimice. Aceste fenomene au o mare influenţă atât asupra calităţii pieselor turnate (suuctuiă,... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Materiale Plastice

1. MATERIALE PLASTICE Sub denumirea de materiale plastice se înţeleg azi materialele obţinute pe bază de polimeri, în general sintetici, a căror prelucrare sub formă de produse finite se face la temperaturi la care acestea devin plastice. Materialele plastice la presiune şi temperatură normală sunt relativ dure,... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Utilajul și tehnologia sudării cu flacăra oxiacetilenică

Tanaviosoft-2006 ! 2.1.Noţiuni introductive. 2.2.Utilajul postului de sudare cu flacără oxiacetilenică. 2.3.Tehnologia sudării manuale prin topire cu flacără oxiacetilenică. 2.4.Determinarea parametrilor regimului de sudare. 2.5.Aplicaţii. entru sudarea cu flacără de gaze este necesară topirea simultană a... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Materialelor

1. DETERMINAREA DURITĂŢII PRIN METODA BRINELL 1.1. Introducere Metoda Brinell de determinare a durităţii se aplică fontelor şi oţelurilor necălite, metalelor şi aliajelor neferoase. Penetratorul folosit pentru determinări este o bilă din oţel călit. Metoda constă în apăsarea bilei, cu diametrul D, asupra piesei... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras Preview

Structuri în afară de echilibru. călirea oțelurilor carbon

SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării este cunoaşterea structurilor şi caracteristicilor aferente care rezultă prin răcirea austenitei cu diferite viteze de răcire şi stabilirea parametrilor tehnologici pentru călirea continuă a oţelurilor carbon. 2. PRINCIPII TEORETICE ALE TRANSFORMĂRII MARTENSITICE Procesele care au... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri PSS

CURS NR.1 1.CONSTRUCŢII SUDATE DIN TABLĂ 1.1.Teoria matematicã a rezervoarelor Formele obişnuite ale rezervoarelor metalice sunt în general suprafeţe obişnuite prin rotaţia unei curbe plane meridian în jurul unui ax mare care se aflã în planul curbei. Grosimea peretelui fiind foarte mică în raport cu... citește mai departe

107 pagini Gratis Extras Preview

Identificarea Poluanților Specifici Generatori de Impacte de Mediu în Industria Materialelor Metalice

Laboratorul nr.1 Identificarea poluanţilor specifici generatori de impacte de mediu în industria materialelor metalice Sursele de poluare a aerului, apelor şi solului, specifice unui flux integrat de obţinere a produselor din oţel, se clasifică după următoarele criterii: a) după natura proceselor: - surse ce... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Materiale Industriale

1.OBIECTUL LUCRĂRII Proprietăţile fizico-mecanice şi tehnologice ale materialelor feroase, în general, şi ale oţelurilor, în special, pot fi modificate în limite largi, în mai mare măsură decât în cazul altor materiale, prin intermediul diverselor elemente de aliere. Lucrarea prezintă în acest sens influenţa... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Definirea și clasificarea operațiilor de deformare. Terminologie și scheme de execuție

1.1. PREZENTAREA LUCRĂRII 1.1.1. Clasificarea operaţiilor de deformare plastică la rece Operaţiile de prelucrare mecanică prin deformare plastică la rece pot fi: • simple; • combinate. 1.1.2. Operaţii simple de deformare Operaţiile simple sunt: • de tăiere (separare); • de deformare (matriţare). Operaţiile... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Agregate și instalații termice

Laboratorul nr.1 MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA CUPTOARELE METALURGICE Principalele pericole de accidente si imbolnaviri profesionale care pot aparea in sectoarele unde sunt montate agregatele metalurgice sunt: - bolile respiratorii si d eplamani datorita poluarii cu praf, nisip, gaze; - pericol de... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Alegerea Materialului Optim pentru Confecționarea unei Piese

1. OBIECTUL LUCRĂRII Tendinţa de a alege materiale superioare cerinţelor minime de rezistenţă şi durabilitate ale piesei este inadecvată din punct de vedere economic şi nu contribuie la creşterea performanţelor tehnice ale produsului în care este înglobată piesa respectivă. O alegere optimă a unui material pentru... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Alimentarea cu gaze

1. Generalităţi Acuratetea masurarii temperaturii depinde de stabilirea echilibrului ter-mic între termometru si mediul înconjurator; când se atinge echilibrul, nu este schimbata caldura între termometru si aterialul pe care-l atinge sau lânga care se afla. Un termometru clinic, de exemplu, trebuie sa fie intro-dus... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Metalurgie fizică

1. Introducere Materialele sunt substanţele care influenţează nivelul de dezvoltare al unei societăţi prin diferitele obiecte necesare omului obţinute prin procesarea acestora. Proprietăţile fizice şi chimice ale materialelor depind de natura legăturilor chimice dintre particulele constitutive, de geometria... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare Metalurgie și Siderurgie

— LUCRAREA Nr. 1 — GRUPAREA DATELOR EXPERIMENTALE ŞI DETERMINAREA PARAMETRILOR STATISTICI AI PROBELOR (EŞANTIOANELOR) 1) NOŢIUNI TEORETICE şţţăă A) Gruparea datelor experimentale şi determinarea frecvenţelor intervalelor de grupare Pentru probe (eşantioane) cu volum mare (n 50) datele primare se grupează în... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Termotehnică

1. Generalităţi Termocuplul reprezintă un mijloc de măsurare a temperaturii, cu o răspândire largă în industrie şi cercetarea ştiinţifică, acolo unde temperatura constituie cauza şi efectul diferitelor procese. Larga răspândire a acestui mijloc de măsurare a temperaturii este condiţionată de avantajele pe care le... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Știința și ingineria materialelor - pregătirea probelor metalografice

2. PREGĂTIREA PROBELOR METALOGRAFICE 2.1 Aspecte teoretice Proba metalografică (eşantion, epruvetă, şlif) este o parte detaşată din materialul metalic de studiat, pentru a fi pregătită în vederea analizei macro şi microscopice. Condiţia necesară, pentru cercetare microscopică în lumină reflectată a materialelor... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Caiet practică - frezarea

CONSIDERAŢII GENERALE Frezarea este o operaţie de aşchiere executată cu ajutorul unei scule roti¬toare prevăzută cu mai multe tăişuri, denumită freză ; scula efectuează miş¬carea principală de rotaţie, iar mişcările de avans sunt executate fie de către semifabricat, fie de către sculă. Frezarea se efectuează pe... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Interacțiunea aliaj-lichid

1 Acţiuni mecanice ale aliajului lichid asupra formelor turnate Acţiunile mecanice ale aliajului asupra formei de turnare se manifestă atât dinamic(la căderea jetului de aliaj pe suprafaţa formei, la introducerea jetului prin presiune sau prin depresiune, sub acţiunea formelor centrifugate şi la punerea aliajului... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Scule Utilizate la Formarea Manuală

Utilajul de formare folosit, la formarea manuala este constituit din: -rame de formare; -unelte de mână şi pneumatice pentru îndesarea amestecului de formare; -unelte de mână pentru finisarea suprafeţelor şi pentru efectuarea repa¬raţiilor. Ramele de formare Ramele de formare sunt cadre din lemn sau metalice,... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare pe Sem 1 la TF (TPF)

RECOLTAREA SI PREGATIREA PROBELOR PENTRU DETERMINAREA PROPRIETATILOR NISIPURILOR DE TURNATORIE 1. Notiuni introductive Pentru studiul proprietatilor materialelor si amestecurilor de formare este important ca materialul supus studiului în laborator sa aiba compozitia cât mai apropiata de compozitia medie a... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview