Laboratoarele din domeniul Limbaje de Programare

Optimizări

INTRODUCERE ÎN SCILAB Scilab este un mediu de programare și calcul tehnic asemănător Matlab.A fost dezvoltat de Consortium Scilab(DIGITEO) împreună cu mai multe institutii și companii din Frața.Din punct de vedere al software-ului, Scilab este un program care interpretează limbajul. Scilab ofera o viteză mai rapidă... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Microcontrolerul 8051 - Joc de lumini programabile

Introducere În ziua de azi, automatele microprogramabile sunt unele din cele mai întâlnite dispozitive folosite în automatizări dar și în alte domenii, acoperind domenii de aplicații de complexități diferite, de la cele mai mici către cele mari. Aplicațiile de complexitate mică, sunt realizate de obicei cu... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Laboratoare rezolvate Programare Web

Problema 1 Să se scrie documentul HTML în care se afișează o strofă dintr-o poezie. Se va folosi pentru afișarea strofei tagul <br>. Apoi se va modifica documentul folosind pentru afișare tagul <pre>. a) <!DOCTYPE html> <html> <body> Din umbra falnicelor bolți <br> Ea pasul și-l îndreaptă <br> Lângă... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Metoda divide et impera

Introducere Divide et impera se bazează pe principiul descompunerii problemei în două sau mai multe subprobleme (mai ușoare), care se rezolvă, iar soluția pentru problema inițială se obține combinând soluțiile subproblemelor. De multe ori, subproblemele sunt de același tip și pentru fiecare din ele se poate aplica... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Limbaj de programare C - Lab nr 1

Noțiuni teoretice - Biblioteca stdio.h conține funcții speciale pentru citirea și afișarea datelor - prin urmare instrucțiunea de includere a acesteia va fi practic prezentă în orice program. #include <stdio.h> - În C există cinci tipuri de date de bază: caracter, întreg, în virgulă mobilă, în virgulă mobilă cu... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Principiile Testării Software - Diagrama cazurilor de utilizare

Pentru realizarea laboratorului numărul 1, am ales sistemul turistic cu site-ul official Perfect Tour. Perfect Tour este o agenție de turism înființată în anul 2004. Perfect Tour care se află pe primul loc în topul agențiilor de turism din România ca cifră de afaceri, câștigând in mai 2014 in cadrul Galei Premiilor... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrarea tablourile unidimensionale

Scopul lucrarii: Acumularea cunostintelor si a experientei in lucru cu tablourile unidimensionale si dezvoltarea abilităților practice pentru depanare și testare a pragramelor. Enunțul problemei: Scrieti un program care gaseste elemental minim dintr-un masiv si numarul lui de pozitie. Schema bloc scscaffdggf... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare C

Fie a, b doua numere intregi, date de la tastatura. Sa se realizeze, in C/C++, programe care afiseaza: a) suma lor b) diferenta lor c) produsul lor d) catul impartirii lui a la b e) restul impartirii lui a la b f) care este mai mare g) care este mai mic h) ab a. suma lor # include <iostream> using... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Calculatorului

Scopul lucrării: Evidenţierea nivelului de cunoştinţe a fiecărui student la informatică, în mod deosebit algoritmizarea, pentru elaborarea unui plan individual de studiu pe viitor la lucrările practice şi lucrările de laborator pe parcursul semestrului. Obiectivele temei 1. Aprecierea personală a nivelului de... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Programe Ramificate

Scopul lucrării: Elaborarea programei în limbajul de programare C# folosind instrucțiuni condiționale if-else și switch-break. Descrierea instrucțiunilor utilizate: If – else: permite programarea unei structuri de decizie în care o condiție determină executarea sau neexecutarea segvenței de instrucțiuni și... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Weka. Gate. Jcolibri

Scopul si sarcina lucrarii - Se indeplineste mersul lucrarii utilizând aplicaţia Weka din paginile 2-18. Se raspunde la întrebările care sunt menţionate cu rosu si se inserează în raport rezultatele ce argumentează răspunsul (PrintScreen-uri si/sau secvenţe de date). - De instalat si de testat posibilitatile... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Ontologii, Limbaje și Instrumente Pentru Crearea Ontologiilor

Scopul lucrarii Crearea unei ontologii utilizind limbajele OWL sau RDF 2 Consideratii teoretice RDF (Resource Description Framework) este un limbaj bazat pe sintaxa XML ce utilizează un model de reprezentare a grafurilor pentru a exprima fapte despre resurse identificate prin URI-uri (Uniform Resource... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Probleme Rezolvate în C++

1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv. #include<iostream.h> void main() { int a; //citim numarul cout<<"a=";cin>>a; //verificam daca numarul este pozitiv if(a>=0) cout<<"numar pozitiv"; else cout<<"numarul negativ"; } 2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria Sistemelor de Programare

Scopul lucrării:pentru domeniul ales de elaborat documentul cerintelor utlizatorului. De identificat actorii sistemului, de stabilit functiile lor(cazuri de utilizare) si de realizat diagrama cazurilor de utilizare pentru fiecare actor si interactiunile intre ele. Documentul Cerinţelor Utilizatorului 1.... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Programare Visual Studio .NET

1 Introducere Scopul lucrarilor de laborator prezentate in acest document este de familiariza studentul cu mediul de programare Visual Studio .NET si aplicarea practica a cunostintelor prezentate la curs. In acest scop, se propune in cele ce urmeaza realizarea unei miniaplicatii numite "HealthMonitor" care sa... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Laboratoare SQL

Obiective • Cunoaşterea capabilităţilor instrucţiunilor SELECT • Executarea unor instrucţiuni SELECT de bază • Cunoaşterea diferenţelor dintre instrucţiunile SQL şi comenzile SQL*Plus Introducere SQL (Structured Query Language) este unul dintre limbajele relaţionale de cereri care formează nucleul multor... citește mai departe

164 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea tipului de date abstract - lista simplu înlănțuită în C

Lucrare de laborator Nr.2 si 3 Tema: Implementarea tipului de date abstract “Lista simplu inlantuita” in C Scopul lucrarii: obtinerea deprinderilor practice de implementare a unui tip de date abstract (TDA) in limbajul C si anume a TDA “Lista simplu inlantuita” Sarcina de lucru: De scris trei fisiere in limbajul... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare de Laborator Assembler

1. Lucrare de laborator Nr. 1 2. Tema :Programarea operaţiilor cu şiruri. 3. Scopul lucrarii : Initierea in limbajul Assembler. 4. Sarcina de lucru : Sarcina 1.1. Pregătirea pentru execuţie al unui program simplu de tip .EXE şi studierea structurii lui. De creat un fişier ce conţine textul sursă al programului... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrarea Tablourilor Unidimensionale

Lucrare de laborator Nr. 3 Scopul lucrării: Obţinerea deprinderilor practice de lucru cu tablouri unidimensionale,cunoaşterea particularităţilor de declarare, de introducere şi de prelucrare a tablourilor unidimensionale. Sarcini de lucru:De prelucrat tabloul în conformitate cu sarcina primită.De afişat tabelul şi... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Calculatoarelor

1. Introducere in programarea calculatoarelor si prezentarea notiunii de algoritm Programarea calculatoarelor este procesul de proiectare, implementare, testare, depanare a codului sursa a programelor de calculator.Codul sursa este scris intr-un limbaj de programare si poate fi o modificare a unei surse existente... citește mai departe

74 pagini Gratis Extras Preview

Crearea aplicațiilor în Visual C++

*Generaţi aplicaţia de tip Dialog (Dialog Based!) Fisa selectînd ca şi tip de proiect MFC AppWizard(exe).Aplicaţia serveşte la realizarea unei fişe de înscriere la un curs opţional,datele putînd fi eventual stocate într-o bază de date. Crearea aplicaţiei în Microsoft Visual Studio 2010 Deschidem o aplicaţie MFC... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

SQL

Spora pentru a doua atestare: 1) functii totalizatoare (count sum ) 1.1)Funtia max returneazã maximum înregistrãrile unui câmp , iar min returneazã minimum înregistrãrilor unui câmp. Sintaxa: select min(nume_câmp) from nume_tabela; Este un nr egal cu valoarea minimã a câmpului nume_câmp din tabele nume_tabela,... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Crearea Tabelelor. Tip de Date Oracle

Creaarea tabelelor .Tip de date Oracle In orice server de baze de date pentru a crea o tabela trebuie specificat tip de date folosite la stocarea fiecarui cimp de obicei in Oracle tipurile de date sunt impartite astfel: a.)scalre b)colectii c)referinte 2. Tipuri definite de utilizator Principalele tipuri... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în Limbajul Java

Programare Orientată pe Obiecte 1.Introducere în limbajul Java Java ca limbaj şi mediu de programare a fost lansat de firma Sun Microsystems. Cea mai mare parte a sintaxei de programare Java este mostenită de la C++, Limbajul Java are câteva caracteristici care îl fac un limbaj de succes pe piaţa actuala de... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview