Disertațiile din domeniul Limbaje de Programare

Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro

INTRODUCERE Progresele realizate recent în domeniile tehnologiei de calculatoare, telecomunicaţii şi software, precum şi în alte domenii ale informaţiei au schimbat radical modul de viaţă al populaţiei globului într-o manieră care ar fi fost greu de estimat în urmă cu 20 de ani. Pe fundalul acestor transformări s-a... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Încadrarea Personalului Didactic în Învățământul Liceal și Tehnic Profesional

Argumentare În activitatea mea de profesor inginer, însărcinat cu realizarea orarului unităţii, m-a preocupat intens crearea unei baze de date privind încadrarea personalului didactic din învăţământul liceal şi tehnic profesional în unităţile şcolare, repartizarea orelor de studiu în fiecare clasă, la toate... citește mai departe

93 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crearea bazei de date pentru monitorizarea progresului elevilor

Argumentare În activitatea mea de mentor şi de profesor, m-a preocupat intens crearea unei baze de date pentru monitorizarea progresului elevilor, caracteristici ale testelor si ale rezultatelor evaluărilor la clase. Prin această aplicaţie realizată în Oracle , interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evidența Elevilor din Ciclul Inferior

Argumentare Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date amplă, complexă uşurează mult munca secretarei şi a diriginţilor. O bază de date al unui liceu trebuie să conţină atât date personale ale elevilor, cât şi evidenţa... citește mai departe

119 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. Introducere Reţelele de calculatoare, şi calculatoarele în general sunt folosite pentru comunicare. Pentru a realiza acest simplu fapt, folosirea calculatorului, sunt folosite zeci de forme de semnale electronice sunt care sunt utilizate de diferitele componente implicate. Se vorbeşte despre o era digitala şi... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Aplicație bibliotecă online

CAPITOLUL 1: STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1. Obiectul de activitate Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi “ este o instituţie publică specializată de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii judeţene al cărei scop principal este constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea... citește mai departe

58 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Interfețe Directe și Indirecte Versus Componente Soft

1. Introduction 1.1. Subject …. Direct and indirect interfaces versus software components 1.2. Short description My paper is compounded of five chapters. The first chapter is an Introduction and it includes the subchapter “Software components”. The second chapter refers to “Interfaces” and it includes three... citește mai departe

75 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Rețele Neuronale Recurente

PREZENTARE LUCRARE Prezenta lucrare reprezintă o încercare de pătrundere în lumea fascinantă a Inteligenţei artificiale, domeniu ştiinţific relativ nou, dar cu posibilităţi de dezvoltare viitoare nebănuite. De-a lungul vremii, omul s-a străduit să înţeleagă şi să simuleze cât mai fidel funcţionarea creierului... citește mai departe

59 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologii Web - Site de Publicitate

Introducere Prezenta lucare, intitulată, „Tehnologi internet. Site de publicitate ” urmăreşte prezentarea principalelor tehnici de realizare a paginilor web dedicate publicitatii. Lucrarea este structurată în trei mari capitole, încercând astfel să surprindă totalitatea elementelor necesare realizării unui... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Extras Preview