Disertațiile din domeniul Științe Politice

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În acest sens, grija pentru educarea limbajului constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, în atenția acestora fiind latura... citește mai departe

102 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen

Cadrul introductiv este dedicat descrierii temei de cercetare, obiectivelor și ipotezelor prezentei lucrări. În acest sens, mai înainte de toate, trebuie specificat faptul că tema de cercetare este reprezentată de implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor... citește mai departe

194 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Terorismul

Introducere Rațiunea alegerii acestei teme rezidă din importanța pe care o reprezintă pericolul terorist pe secena internațională. Astfel cea mai mare amenințare contemporană a întregii societăți umane este terorismul. Putem identifica problematica terorismului în opinia publică, mediile academice și chiar în... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă

Introducere Capitolul 1 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT 1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare și extindere a UE De la bun început, politica de vecinătate europeană este alăturată şi distinctă de politica de lărgire a UE. Această politică nu poate fi considerată... citește mai departe

111 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica industrială a uniunii europene

Introducere Politica industrială este inclusă în legislaţia UE încă de la Tratatul de la Maastricht. Această politică este reglementată de codecizie şi afectează numeroase aspecte ale politicii de mediu, politica referitoare la piaţa unică şi politica în domeniul concurenţei. Mai multe comunicări adoptate de... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensiunile multiple ale fenomenului terorist

INTRODUCERE Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. (în fapt, o definiţie uşor modificată a lui James Adams din 1980) considera că: “Terorismul reprezintă ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în scopuri politice de către indivizi sau grupuri, indiferent dacă acţionează pro sau contra autorităţilor... citește mai departe

68 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscuri și provocări cu privire la asigurarea securității internaționale

Rezumat: Lucrarea este structurată în trei capitole, urmate de studiu de caz, concluzii şi o bibliografie reprezentativă actualizată. În capitolul I am arătat faptul că securitatea colectivă reprezintă un concept, în al cărui temei mai multe state îşi asumă obligaţia de a se ajuta unul pe altul, inclusiv cu... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Competiția pentru Integrarea Europeană și Design-ul Instituțional

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, lucrarea noastră abordează subiecte legate de integrarea europeană şi construcţia instituţională. Am analizat aceste două aspecte dintr-o perspectivă comparativă, având ca subiect al comparaţiei două ţări foste comuniste: România şi Ungaria, iar ca obiect autorităţile... citește mai departe

91 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Președintele Republicii Moldova

INTRODUCERE Încă din epoca preiluministă s-a încercat a face prima clasificare a formelor de guvernămînt, după cum exprimă prof. Constantin G. Dissescu1, Aristotel are meritul de a fi încercat prima clasificare a formelor de guvernămînt, propunînd cele trei grupe: monarhia, unde puterea e concentrată în mîna unei... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Politica externă a României - perspective pentru a deveni membră OCDE

„Din cele mai vechi timpuri, diplomatia – in formele ei clasice, << deschisa>> si <<secreta>> - a fost si continua sa fie unul dintre cele mai importante instrumente de promovare si realizare a politicii externe a statelor. Marii imparati ai Romei – Augustus, Vespasianus, Antonius Pius, Marcus Aurelius si Pertinax,... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Extras Preview

Politicul românesc reflectat în politicile sociale - analiza factuală și proiectul filosofic

Introducere Motivul care stă la baza prezentei lucrări este acelaşi cu domeniu şi sursa de inspiraţie şi cercetare care au stat la baza motivaţiei, şi anume: mediul politic românesc. Mai exact. În această lucrare mi-am propus să identific disfuncţionalităţile mediului politic românesc. Întrucât... citește mai departe

196 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Companiile internaționale în contextul globalizării

CAP.1 LOCUL ŞI ROLUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 1.1]-Începutul globalizării Globalizarea economică -ca si concept- a apărut din nevoia teoriei economice de a folosi concepte noi, capabile să explice cu o acurateţe mai mare, enormele transformări intervenite în ultimul timp în economia... citește mai departe

111 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Crearea și Promovarea Brand-ului Politic Metode și Tehnici - Cazul Republicii Moldova

Introducere Actualitatea Temei Investigate. Dinamica Impetuoasă A Schimbărilor Social-politice Care Au Avut Loc În Republica Moldova La Sfîrşitul Anilor ’80 Începutul Anilor ’90 Ai Secolului Xx A Avut Drept Rezultat Schimbarea Sistemului Politic, Demararea Proceselor De Democratizare, Instituirea Alegerilor... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Criza Umanitară din Darfur - Sudan

INTRODUCERE CONFLICTUL DIN DARFUR LA MOMENTUL BILANŢULUI ONU a publicat bilanţul anului 2008 în ceea ce priveşte situaţia din Darfur, Sudan. Acest bilanţ pare a suna la fel ca cel care va urma, desigur, pe anul 2009, fiind marcat de o concluzie pesimistã « 2008. Un an de conflicte, de foamete, de crize politice,... citește mai departe

55 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview