Disertațiile din domeniul Drept Comercial

Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență

Introducere Opiniile exprimate în această lucrare rezultatul unei analize critice a teoriilor actuale și a jurisprudenței în materie și au ca scop să ofere o înțelegere mai detaliată a procedurilor de insolvență. Pornind de la aspectele reglementate de legislația în vigoare, lucrarea prezintă domeniul de aplicare... citește mai departe

60 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administratorul societăților pe acțiuni

CAPITOLUL I PERSOANELE ȘI CONDIȚIILE ACCEDĂRII LA CALITATEA DE ADMINISTRATOR 1.1. Noțiunea și persoanele care pot fi administratori În cadrul elaborării prezentei lucrări mi-am propus să expun cât mai multe informații cu privire la noțiunea de administrator al unei societăți pornind de la considerentul că acesta... citește mai departe

55 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Titluri de valoare - cecul și biletul la ordin

Introducere Una dintre formele juridice moderne ale circulației bunurilor o reprezintă circulația înscrisurilor (titlurilor) care încorporează anumite valori patrimoniale. Aceste valori circulă prin transmiterea înscrisurilor ce le reprezintă, înscrisuri precum: acțiunile, obligațiunile ce sunt emise de societățile... citește mai departe

33 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii, deoarece activez în domeniul contabil, astfel am ocazia să asimilez noi cunoştinţe cu privire la tema analizată. Abordarea... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contractul internațional de vânzare de mărfuri

Noţiunea şi importanţa comerţului internaţional Noţiunea de comerţ internaţional este susceptibilă de două accepţiuni, una care cuprinde sensul tradiţional al acestei naturi şi una largă care include şi formele moderne de desfăşurare a relaţiilor economice internaţionale. Stricto sensu comerţul internaţional... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Patru principii ale dreptului internațional public - cooperarea internațională, autodeterminarea, egalitatea în drepturi și respectarea obligațiilor internaționale

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE CUVINTE CHEIE Dezvoltare istorică,autodeterminare,egalitate,suveranitate REZUMAT Suveranitatea statelor reclamã ca relaţiile dintre ele sã se stabilească de la egal la egal, acest principiu fiind denumit deseori şi principiul suveranităţii statelor. Statele sunt egale în privinţa... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview