Seminariile din domeniul Drept Comercial

Acte necesare pentru constituirea unui SRL cu un singur membru societar

1. Introducere Înființarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, primul pas în mediul de afaceri. Persoanele care vor sa infiinteze firme in Romania pot alege unul dintre tipurile de societati prevazute in Legea Societatilor care defineste atat documentele ce trebuie avute in vedere la inmatricularea... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calcularea impozitelor unei firme SC HappyShop SRL

Cod CAEN: 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate. Obiectul de activitate va fi reprezentat de achizitionarea si comercializarea de produse de alimentatie animala, accesorii pentru animalute de... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Spețe

DREPT COMERICAL 1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P. s-a obligat sã aducã la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC „MM” SRL un teren în suprafatã de 5.000 m2, în valoare de 100.000 lei. În actul constitutive al... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Afacerii

Cuvânt înainte adresat studenţilor Cursul “Dreptul Afacerilor” se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu învăţământ la distanţă (ID), organizat de facultatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi face parte din planul de învăţământ aferent anului I, semestrul 1. Cursul „Dreptul Afacerilor” are... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Drept Comercial - Grile Rezolvate

1. Codul comercial român reglementeaza: a) numai acte juridice de comert; b) numai fapte juridice (stricto sensu) propriu- zise; c) faptele de comert în sens larg; d) numai evenimentele de a caror producere legea leaga efecte juridice; e) numai actiunile ilicite de a caror producere legea leaga efecte... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Înființarea unui cinematograf în Galați

1. Ideea de afaceri, viziune si obiective 1.1. Ideea de afaceri Ideea înfiintării unui cinematograf 3D în orasul Galati ne-a venit dintr-o cercetare de piată pe care am efectuat-o în decursul anului 2010 si din care au rezultat următoarele aspecte: lipsa unui cinematograf în orasul Galati, ultimul fiind închis în... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Drept Comercial

1. Organizatia Prin gestiunea unei organizatii se exprima activitatea de administrare a unei organizatii si anume atingerea unei obiective in scopul satisfacerii cerintei clientilor. Organizatia este un grup de persoane care deruleaza activitati comune orientate spre indeplinirea unor obiective. Orice organizatie... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea financiară

Obiectivele: Conceptul, scopul şi funcţiile contabilităţii financiare Reglementarea normativă a contabilităţii Sistemele de organizare a contabilităţii Principiile fundamentale ale contabilităţii financiare Politica de contabilitate Utilizează sistemul dat entităţile, altele decît cele menţionate in cazul... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Fuziunea și divizarea societăților pe acțiuni

Beneficiind de avantaje fiscale cum ar fi scutirea impozitului pe profit pe o anumita perioada de timp, una sau mai multe persoane si-au constituit mai multe societati comerciale insa ulterior nu toate aceste societati isi vor justifica existenta. Astfel, cei care au calitatea de asociati in cadrul mai multor... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Obligații comerciale

Contractul de schimb – deosebirea constă în natura contraprestaţiei- schimbul este însoţit de o prestaţie bănească, regula este că dacă suma de bani pe care una din părţi o dă depăşeşte pe cea a valorii lucrului dat în schimb, contractul va fi de vânzare, dacă suma de bani va fi inferioară valorii lucrului... citește mai departe

116 pagini Gratis Extras

Teste grilă - drept comercial

Capitolul I Izvoarele dreptului comercial 1. Nu sunt izvoare ale dreptului comercial: a. codul civil; b. codul comercial; c. jurisprudenţa. 2. Codul Comercial Român reglementează: a. numai evenimentele de a căror producere legea leagă efecte juridice; b. numai acţiunile ilicite de a căror producere legea... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Transportul Maritim

- sub aspectul organizarii activit. de transp. si exploatare a navelor comerciale, exista doua categorii: a) Transportul cu nave de linie, pentru care putem identifica urmatoarele coordonate: - caracter regulat si de permanenta al transporturilor realizate, existand rute predeterminate, un fus orar pus la... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Contractul de transport rutier de mărfuri

Transportul rutier = opratiunea prin care se realizeaza deplasarea persoanelor sau marfurilor cu un autovehicul/ansamblu de autovehicule rutiere pe un drum deschis circulatiei publice, chiar daca vehiculul respectiv este, pe o anume portiune a traseului, transportat de catre alte vehicule sau daca autovehiculul se... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Contractul de transport feroviar de mărfuri

Transportul = deplasarea de marfuri sau persoane in spatiu, prin intermediul unui mijloc de transport adecvat, in vederea satisfacerii nevoilor materiale si spirituale ale unei societati. CARACTERISTICI: - prin intermediul activit de transport se realizeaza deplasare in spatiu de bunuri si persoane - transp. se... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Procedura Insolvenței

Participanţii la procedura insolvenţei I. Organele care aplică procedura sunt: - instanţele judecătoreşti; - judecătorul-sindic; - administratorul judiciar; - lichidatorul. 1. Instanţele judecătoreşti Toate procedurile cu excepţia recursului prevăzut la art.8, sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în a... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Societatea în Nume Colectiv

1. Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în nume colectiv 2. Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în comandită Caracteristica şi trăsăturile societăţilor în nume colectiv Societăţile comerciale se prezintă sub forme variate. Codul civil al Republicii Moldova, art. 106, alin. (2) reglementează... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Tema 12 - cooperativele

11.1. Noţiuni generale privind cooperativele Conform legislaţiei în vigoare, o altă formă de organizare a activităţii de întreprinzător este cooperativa. Art. 171, Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107/2002 prevede că cooperativa este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice, organizată pe principii... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Contractul

NOTIUNEA SI CARACTERELE CONTRACTULUI Potrivit art.942 Cod civil, contractul este “acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, pentru a constitui sau stinge intre dansii raporturi juridice”. Contractul prezinta urmatoarele caractere juridice: • Este un izvor de obligatii a carui existenta depinde... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Fapte de Comerț Obiective

Operatiuni de interpunere în schimb si circulatie: 1. Operatiunea de vânzare-cumparare este similara din punct de vedere al structurii sale operatiunii de vânzare cumparare civila. Aceasta operatiune presupune un contract prin care una dintre parti, vânzatorul se obliga sa transmita celeilalte parti dreptul de... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview