Seminariile din domeniul Geografie

Bunuri arheologice și istorico-documentare

Scop Alegerea acestei teme a avut ca scop evidențierea aptitudinilor de a elabora o astfel de lucrare științifică. Considerăm că această lucrare a avut multe informații importante și că întocmirea acesteia a fost foarte benefică în cunoașterea obiectelor arheologice și istorico- documentare, așadar am început să... citește mai departe

122 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Arhitectura industrială

I. Introducere Definiția și conceptul patrimoniului turistic Patrimoniul turistic, investigat de cercetătorii Ielenicz și Comănescu în 2006, precum și de Cândea, Simion și Bogan în 2012, reprezintă un complex de elemente naturale, sociale, economice și culturale. Acesta include toate facilitățile necesare pentru... citește mai departe

50 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea valorii turistice globale a geomorfositurilor selectate din Munții Harghita

I. INTRODUCERE 1.1 Cadrul teoretic conceptual Termenul de geomorfosit este definit ca o formă de relief cu o importanță științifică deosebită, căreia omul i-a atribuit valoare în funcție de percepție si utilizare. Geomorfositurile pot dobândi un ansamblu de valori, cea mai importantă fiind cea științifică, la care... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Geografia resurselor - Cărbunii

Cărbunii Definiție: Cărbunele este o rocă sedimentară caustobiolitică, ce provine din incarbonizarea resturilor vegetale. Procesul de transformare se desfășoară lent, în lipsa oxigenului atmosferic, la presiuni și temperaturi ridicate, ce depind de adâncimea la care se află acumulările vegetale. Tipologie:... citește mai departe

62 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Potențialul turistic al Spaniei

1. Localizarea geografică: a. Localizarea pe continent Spania este situată în Europa de Sud-Vest, având ieșire la Golful Biscaya, Marea Mediterană și Oceanul Atlanticului de Nord. Se delimitează de Franța prin munții Pirinei și este situată la sud și la est aproape în întregime de Marea Mediterană, iar la vest de... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Politica de energie nucleară în Franța

Energia nucleară, numită și energie atomică este definită ca energia eliberată în procesele care afectează nucleul atomic. Energia este eliberată prin reacții nucleare de fisiune și de fuziune sau prin dezintegrarea radioactivă. Contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, fiind principalul gaz... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Globalizarea economiei mondiale

În condiţiile lumii contemporane, participarea activă la diviziunea internaţională a muncii reprezintă o componentă esenţială a procesului de dezvoltare a fiecărei ţări. “Globalizarea” este un fenomen extins de natură economică, socială și politică, care implică interacțiunea tuturor statelor pentru a spori... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Statul ca entitate politică și componentele sale

Evoluția conceptului de stat Statul, în calitatea sa de entitate politică, reprezintă un element fundamental al organizării sociale, exercitând autoritatea asupra unui teritoriu și a populației sale. Această entitate complexă este alcătuită din mai multe componente interdependente, fiecare jucând un rol crucial în... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Indicele dezvoltării umane în Mexic

1. Introducere Indicele dezvoltării umane (IDU, Human Development Index în engleză) este o măsură comparativă a speranței de viață, alfabetizării, învățământului și nivelului de trai. În acest fel, este folosit pentru a compara mai bine nivelul de dezvoltare a unei țări decât PIB-ul pe cap de locuitor, care măsoară... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul rural în Franța

Ce este turismul rural? “Turismul rural este o formă de turism concentrată pe destinații în spațiul rural, care dispune de o structură funcțională de cazare și de alte servicii eterogene”. (Puiu Nistoreanu, 2006) “În același timp, turismul rural este o activitate care permite refacerea, recreerea omului în timpul... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Bibliografie

Starea de mediu in Parcul Natural Vacaresti

Introducere Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG 349/2016 și este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești, în parteneriat cu Primăria Municipiului București și alte instituții cu experiență în cercetare, protecția și conservarea naturii, ecoturism, educație. Acesta s-a format pe amplasamentul... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza rezultatelor obținute din anchetă - Outgoing-ul, o caracteristică a turismului românesc

ELABORAREA ȘI PREZENTAREA CHESTIONARULUI Ancheta de teren s-a realizat în perioada octombrie-noiembrie 2020. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 25 de persoane din orașul Suceava. Chestionarul cuprinde 29 de întrebări, grupate în 4 părți . Interpretarea rezultatelor anchetei Prima parte se referă la... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Turism internațional

Turismul internațional înregistrează în ultimele decenii o creștere semnificativă, stimulată de modernizarea căilor de comunicație și a dotărilor, de măsurile legislative privind libera circulație turistică (de exemplu, Acordul Schengen privind libera circulație în interiorul Uniunii Europene) sau de acordurile... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Clima - Favorabilități și rigori

INTRODUCERE Clima reprezintă dinamica tuturor fenomenelor meteorologice din atmosferă dintr-un anumit loc sau regiune de pe glob, raportat la un interval de timp foarte mare. Spre deosebire de vreme, care se referă la fenomenele meteorologice dintr-o perioadă de timp mai scurtă (de la câteva ore, la câteva... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Windscale

Introducere Accidentul nuclear este definit ca evenimentul care afectează instalațiile unui reactor nuclear sau ale unei centrale nuclearo-electrice, provocând iradierea și contaminarea populației și a mediului înconjurător peste limitele permise de normele în vigoare. Există mai multe tipuri de accidente... citește mai departe

17 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Indici

Vaporii de apă joacă un rol important în desfășurarea proceselor și fenomenelor din natură. De cantitatea vaporilor de apă din atmosferă depind procesele de absorbție a radiațiilor solare ți a bilanțului caloric al suprafeței active și al stratului de aer inferior. Procesel de evaporație și de evapotranspirație se... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras

Evoluția teritorială a spațiului urban prin prisma schimbărilor legislative în Municipiului Slatina

Introducere Oraș mic, de provincie, Slatina și-a jucat mereu rolul în liniște și a încercat să nu deranjeze pe nimeni de-a lungul istorie. Așezarea pe care astăzi se află orașul Slatina a apărut din timpuri străvechi, având ca avantaj drumurile importante care treceau pe acolo, precum: “drumul cerii”, ”oilor” sau... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Municipiul Slatina

INTRODUCERE - LOCALIZARE Slatina este reședință și cel mai mare municipiu al județului Olt, România. Orașul este situat în sudul României, pe malul stâng al râului Olt în regiunea istorică Muntenia la contactul cu Oltenia,fiind principalul centru industrial și socio-cultural al județului Olt. Slatina se află la... citește mai departe

29 pagini Gratis Cuprins Extras

Fluxurile de intrare și de ieșire din Municipiul Brașov

Brașov, reședința județului cu același nume, este situat la o altitudine medie de 625 m și este așezat în Depresiunea Bârsei, în curbura Carpaților, având în spate masivele Piatra Mare și Postăvarul, străjuit din trei părți de dealurile Tâmpa, Straja (Warthe) și Dealul Cetății. Acest oraș a reprezentat încă din... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Demonstrarea practică a faptului ca orașul Slatina este un sistem termodinamic și informațional optimal deschis

Slatina este reședință și cel mai mare municipiu al județului Olt, România. Orașul este situat în sudul României, pe malul stâng al râului Olt în regiunea istorică Muntenia la contactul cu Oltenia,fiind principalul centru industrial și socio-cultural al județului Olt. La intrarea și la ieșirea din oraș, regăsim 4... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea generală a resurselor de sol din Carpații Meridionali și Podișul Mehedinți

1. LOCALIZARE Carpații Meridionali, numiți și Alpii Transilvaniei, Alpii Transilvăneni, alături de Carpații Orientali și Carpații Occidentali reprezintă cele trei mari grupe muntoase ale României. Denumirea lor este dată referitor la poziția lor geografică (la sud, deci meridionali ca poziție) față de Depresiunea... citește mai departe

19 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Groapa marianelor

I.Groapa Marianelor Introducere Oceanul Pacific: Oceanul Pacific este cel mai mare ocean de pe glob, ocupand aproximativ 33% din suprafata Pamantului. Suprafata oceanului este de 165,3 milioane km2 si se intinde de la Stramtoarea Bering din nord, pana la Marea Ross din Antarctica, avand ca limita vestica... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raport privind aplicația practică de la Voinești

În data de 07.11.2019, am plecat împreună cu colegii mei de grupă și cu doamna profesoară Liliana Zaharia într-o aplicație practică în județul Dâmbovița, unde am stabilit că vom vizita Stația de hidrologie experimentală Voinești. De la orele de curs și seminar ne-am fixat obiectivele pe care voiam să le atingem... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Hidrologie frecventiala

Tema 1: Operații de bază în analiza statistică Având în vedere histograma debitelor maxime anuale, putem observa că debitele cu valori cuprinse între 1000 și 1200 m³/s nu s-au înregistrat. În același timp, cele mai mici frecvențe au avut debitele cuprinse între 1200-1300 m³/s, iar cele mai mari între 900-1000 m³/s.... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Regimul precipitațiilor atmosferice - Criteriul Hellmann

Criteriul Hellmann este cel mai simplist criteriu care scoate în evidență caracteristicile perioadelor cu ani de uscăciune și secetă, respectiv perioadelor cu ani ploioși, prin calcule matematice. Clasificarea anilor ploioși și secetoși, conform criteriului Hellmann este următoarea: ani excesivi de ploioși, ani... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview