Disertațiile din domeniul Geografie

Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava

Introducere Obiectivele lucrării de față sunt analizarea evoluție spațiale cu precădere asupra modificării structurii funciare în perioada 2005 - 2020 și evoluția demografică a U.A.T. Miroslava. În contextul unei dezvoltări rapide în domenii precum știința, tehnica și tehnologia este importantă analizarea... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul durabil în cheile slow, soft și responsabilitate

INTRODUCERE Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei, având rolul de promotor al dezvoltării durabile.Complexitatea acestui fenomen generează o serie de efecte, în general positive, asupra economiei și societății, dar și negative, mai ales asupra... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur

INTRODUCERE Ipoteza acestei lucrări este de a identifica care sunt riscurile hidrologice ce se regăsesc în arealul bazinului hidrografic al râului Tur. Așadar lucrarea de față, deși pot avea uneori valențe subiective, însă studiul își propune o analiză cât mai obiectivă fixând următoarele obiective: 1. încadrarea... citește mai departe

98 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modificări în structura zonelor funcționale Câmpulung Muscel

Introducere Am ales ca și zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoțional de acesta, dar și pentru că este un oraș cu o istorie impresionantă, fiind atestat documentar în jurul anului 1300. Câmpulung Muscel este al doilea centru urban în cadrul județului Argeș după Pitești,... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț

Rezumat Acestă lucrare prezintă monitorizarea .i analiza calită.ii apei freatice din satul Slobozia, jude.ul Neam., evaluând 11 parametrii fizico-chimici (pH, O2 dizolvat, conductivitate electrică, NH4, NO3, PO4, duritate totală, duritate secundară, duritate calcică .i duritate magneziană) din 50 pu.uri utilizate ca... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

From brownfield to greenfield

From brownfield to greenfield - Major ecological imbalances in Baia Mare. Săsar mine reclamation and reconversion- Abstract - This study employs a multi-level approach by assessing environment degradation caused by the long-lasting activities of mining industry in the city of Baia Mare, with a close focus on... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea turismului în România prin intermediul festivalurilor de cultură și tradiție

CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în detaliu a unei probleme, iar ultima analiză fiind esențialul care reprezintă defapt concluziile cu referire la ce s-a cercetat. Astfel în studiul de față se urmărește o analiză a... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Podișul Dobrogei de Sud

Introducere În elaborarea lucrării s-a luat în considerare exploatarea fondului de informații meteorologice al Centrului Meteorologic Regional Dobrogea (C.M.R.D.), Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie din București si Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), dar am utilizat și informații... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Structuri urbane verzi în municipiul Onești

Obiectivele lucrării şi motivaţia temei Ipoteza lucrării de faţă este identificarea unor potenţiale structuri urbane verzi în municipiul Oneşti. În acest sens, deşi unele studii cu privire la spaţiile verzi pot avea uneori valenţe subiective, studiul îşi propune o analiză cât mai obiectivă fixând următoarele... citește mai departe

63 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Munții Trăscău - potențial turistic

Introducere Fara sa atinga inaltimea intalnita in alte grupe ale Carpatilor Romaniei, Muntii Trascaului reprezinta, totusi, o unitate extrem de diversificata ca peisaj, cu un remarcabil potential turistic, doar in parte valorificat pana in prezent. in ciuda faptului ca au inaltimi sub l 400 m, ci apar destul de... citește mai departe

52 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agrement de tip outdoor în zona Cetății Ciceului

Abstract Sports tourism is a concept emerged in the twentieth century and has been acknowledged by professionals, researchers and sociologists tourism barely in late 1980. It is a type of tourism that brings together two distinct social areas: tourism as a way to pass the time leisure and sport as physical... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Zonele funcționale ale municipiului Râmnicu Vâlcea

Prefață Lucrarea intitulată “Conturarea și evoluția zonelor funcționale ale orașului Râmnicu Vâlcea” se constituie prin structura și unitățile componente, într-un model de analiză, sinteză, comparare și tipologizare a principalelor zone funcționale ale orașului Râmnicu Vâlcea. Pentru realizarea lucrării am făcut uz... citește mai departe

99 pagini 10 puncte Extras Preview

Coșereni

Introducere Lucrarea pe care o prezentăm ca teză de dizertație cuprinte rezultatele cercetărilor noastre de teren și a documentației noastre multiple din literatura de specialitate. Pentru realizarea ei de un real folos ne-au fost studiile și cercetările întreprinse de I.P.Voitești, E.Liteanu și T.Bamdrabur,... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul Vrancea. Primul capitol prezintă informții generale despre cutremure precum cauzele de producere, tipuri de unde seismice care iau naștere în momentul producerii unui... citește mai departe

58 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Mișcarea naturală a populației României după anul 1990

Introducere Prezenta lucrare îşi propune să analizeze evoluţia fenomenelor demografice ce definesc mişcarea naturală şi implicaţii acestora asupra evoluţiei populaţiei, atât sub aspect teoretic dar şi practic, prin intermediul unei analize a acestuia la nivel naţional încercând să prezinte efectele asupra... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Satul de vacanță ca și formă de amenajare turistică în Delta Dunării

PREFAŢĂ Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de disertație, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor numeroase documentare pe care le-am urmărit despre frumoasa şi minunata Deltă a Dunării. Farmecul acesteia m-a încântat nespus de mult şi m-a lăsat plăcut impresionată de... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Extras Preview

Riscuri naturale și antropice în Orașul Negrești

Cap I. Introducere 1.1 Obiectivele lucrării Unul dintre principalele motive pentru care am ales ca zonă de studiu acest oraş îl constituie faptul că prezintă un potenţial apreciabil în ceea ce priveste planurile de dezvoltare pentru acestă localitae. Bineînţeles că acest oraş este unul de talie mică, dar... citește mai departe

80 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Elemente cantitative și calitative în dinamica bazinului Valea Morarului

Introducere Teritoriul care constituie obiectul de studiu al acestei lucrari face parte dintr-un areal complex al ceretarilor de natura geografica, mai ales al caracteristicilor si raporturilor elementelor naturale, alaturi de cele antropice care prezinta dimensiuni aparte in aceasta unitate montana. Studiul... citește mai departe

55 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Comunitățile Algale - Bioindicatori ai Calității Apei

I. INTRODUCERE Stabilirea stării ecologice a ecosistemelor acvatice continentale trebuie să se faca pe baza elementelor de calitate biologice, ţinând cont şi de indicatorii hidromorfologici, chimici, fizico-chimici şi de poluanţii specifici care influenţează indicatorii biologici. Evaluarea acestor elemente poate... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview