Podișul Dobrogei de Sud

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 19046
Mărime: 2.78MB (arhivat)
Publicat de: Florina C.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florina Chiper ( Toma)

Extras din disertație

Introducere

În elaborarea lucrării s-a luat în considerare exploatarea fondului de informații meteorologice al Centrului Meteorologic Regional Dobrogea (C.M.R.D.), Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie din București si Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), dar am utilizat și informații oferite de o serie de lucrări de specialitate din diverse domenii. De asemenea lucrarea își propune să ofere și o imagine sugestivă în mod special prin intermediul reprezentării grafice și cartografice a resurselor climatice prin încălzire sau răcire a ariilor de pe întregul teritoriu al podișului Dobrogei de Sud. În realizarea analizei m-am bazat pe valorile medii orare, zilnice, lunare și anuale ale temperaturii și umezelii relative a aerului, a presiunii atmosferice și a vitezei vântului provenite de la stațiile meteorologice din Dobrogea de Sud. Aceste date sunt publice, la îndemâna oricui dar sunt contra cost, pe baza acestor date pe o perioadă de 10 ani, s-au realizat statistici pentru această teză.

Clima unei regiuni se exprimă ca fiind suma tuturor stărilor și manifestărilor vremii de-a lungul timpului dată de interacțiunea specifică și complexă a tuturor factorilor climatogeni: radiativi (de exemplu radiația solară ca factor energetic primar); dinamici (când circulația atmosferei este privită ca factor energetic secundar); fizico-geografici (când suprafața activă este prezentată ca factor de transformare și acumulator de energie termică).

Podișul Dobrogei prin poziția sa geografică în sud-estul României, aspect și altitudini reduse (70 - 250 m), specificul său climatic și topoclimatic se încadrează în sectorul cu climat temperat semiarid, cu un caracter continental în sud-vest, vest și partea centrală și un caracter maritim în sud-est si est (Ciulache S., 2002).

Starea vremii constituie o condiție de viață, un element de risc, dar și o resursă de mediu. În consecință, studiul condițiilor climatice a fost și rămâne o preocupare universală și permanentă a omenirii. În cele ce urmează, sunt trecute în revistă câteva repere istorice, semnificative pentru meteorologia româneasca și dobrogeană.

- În acest prim capitol s-a făcut o prezentare generală a particularităților climatice din teritoriul analizat dar și factorii care influențează și care au determinant repartiția principalelor elemente meteorologice.

- Din al doilea capitolul reiese scopul lucrării, materiale și metode de analiză a parametrilor studiați din Podișul Dobrogei de Sud.

- Capitolul al treilea este dedicat evoluției climei din ultima jumătate de secol în Dobrogea de Sud, dar și a aspectelor generale privind clima și factorii acesteia: factorii climatogeni dinamici, factorii climatogeni fizico-geografici dar și caracteristicile

principalelor elemente climatice cum ar fi: factorii radiativi, temperatura aerului, temperatura medie anuală, temperatura medie a lunii iunie, temperatura medie a lunii ianuarie, umezeala aerului, nebulozitatea, precipitațiilor atmosferice, durata de stralucire a soarelui dar și intensitatea vântului.

- În capitolul patru se prezintă poluarea aerului în Dobrogea de Sud, cu tipurile de poluanți emiși în atmosferă și sursele acestuia.

- În ultimul capitol sunt prezentate efectele poluării asupra sănătații din Dobrogea de Sud.

- În final lucrarea mai cuprinde bibliografia consultată, iar aspectele teoretice din această lucrare sunt justificate și demonstrate de un număr de 9 tabele și 40 de figuri.

- Finalizarea lucrării în formă actuală s-a realizat sub îndrumarea permanentă a doamnei Lector Dr. Samargiu Manuela Diana. În finalul acestei lucrări de disertație țin să le mulțumesc părinților pentru sprijinul moral și financiar.

Capitolul I

Aspecte introductive și reprezentări istorice cu privire la studiul climei din Dobrogea de Sud

- Aspecte introductive

Primele indicii asupra climei Dobrogei de Sud le întâlnim la Herodot (sec V î.e.n.), în descrierile cu caracter istoric și geografic pe care le-a făcut acestor ținuturi, în perioada ce a urmat înființării primelor colonii de către negustorii greci, în locurile unde țărmul a oferit condiții prielnice.

Între anii 9-17 e.n., Ovidiu, poetul roman exilat la Tomis, cetatea cea mai înstărită de pe țărmul răsăritean al Dobrogei, în operele „Tristele” și „Ponticele”, vorbește mult despre aspectele climei locului. Multe din versurile sale se referă la: „frigul cel cumplit”, stăpân „tot timpul peste an”, la „Pontul ars de ger”, la apele Istrului, atât de înghețate încât se putea traversa râul cu piciorul. De asemenea, vorbește și despre marea înghețată din fiecare iarnă, poetul fiind impresionat de corăbiile prinse-n gheața groasă. Despre zăpadă spune că era înghețată de „crivatul sălbatic”, „Nu s-a topit cea veche și vine alta nouă / Și-n multe părți rămâne omăt din doua ierni”. Tot de la Ovidiu aflăm că vântul era atât de puternic încât dezgolea case și surpa la pământ turnurile înalte.(Fig. 1.1)

Din secolul I e.n. și până în sec XIX, informațiile referitoare la aspectele climei Dobrogei sunt destul de sumare și la intervale mari.

Din studiile Iui Nicolae Topor aflăm că în anul 1462, luna iunie a fost caldă și secetoasă, „arșița moleșea și slăbea caii lui Mohamed Sultan care înainta contra lui VIad Țepeș”. Vara lui 1475, însă, „fiind foarte ploioasă îi făcea rău astfel că amână expediția contra lui Ștefan Vodă pentru primăvara anului următor”.

Ștefan C. Hepites a pus bazele unei rețele de stații meteorologice în Dobrogea, Muntenia și Moldova. Tot el a introdus pentru prima dată efectuarea observațiilor meteorologice în mod sistematic, din oră în oră, între orele 06 și 22, zilnic, începând cu anul 1878.

Bibliografie

1. Barnea, M., Papadopol, C., 1975- ,,Poluarea și protecția mediului”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 48-52 pp

2. Bălteanu,D., Serban Mihaela, 2005 - ,,Modificări globale ale mediului”, Editura Universității, București.

3. Bâzâc, Gh.1983 - ,,Influența reliefului asupra principalelor caracteristici ale climei României”, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București.

4. Belozerov, V., Fărcaș, I. 1970- ,,Îndrumător metodologic pentru lucrările practice de Meteorologie și Climatologie”, Editura Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

5. Bogdan,Otilia, 1987- ,,Fenomene climatice de iarnă și de vară’’, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 57-76 pp

6. Bogdan, Otilia,1983 - ,,Bruma, Geografia României, I, Geografia Fizică’’, Editura Academiei Române, București.

7. Bogdan, Otilia., Niculescu,E.1999 -,,Riscurile climatice din România’’, Academia Română, Institutul de Geografie, Tipar Compania Sega International, București.

8. Bogdan, Otilia. 2003 - ,,Fenomenele de uscăciune și secetă, cele mai tipice riscuri climatice din Dobrogea’’, Analele Univ. Ovidius - seria Geografie, Constanța, vol. I, nr. 1, Constanța.

9. Borșan, D., Talpoș, S. 1997- ,,Fizica stratului limită și poluarea aerului”, Editura Universității din București.

10. Brătescu C. 1987- ,,Dobrogea:, pământul, clima, fitogeografia, locuitorii’’, Editura Cultura românească, București.

11. Căpitanu, V., Dumitru, M., Toti, M. 1976- “Impactul emisiilor termocentralelor asupra mediului ambiant”, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 76-98 pp.

12. Cheval, S., Dragotă, C., 1972 - ,,Abaterea temperaturilor medii lunare în sudul României”, în vol. Modificări globale ale mediului. Contribuții românești, Edit. ASE, București.

13. Ciulache, S. 1980 - ,,Orașul și Clima”, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

14. Ciulache S., Ionac, N., 1995 - ,,Fenomene atmosferice de risc și catastrofe climatice’’, Editura Științifică, București.

15. Ciulache, S., Ionac, N. 1994 - ,,Poluarea aerului”, Editura Universității din București, 24-67 pp.

70

16. Ciulache, S., Torică, V., 2004 - ,,Clima Dobrogei’’, Analele Universității București, 30-53 pp.

17. Ciulache , S., Ionac, N., 2003 - ,,Dicționar de meteorologie și climatologie’’, Editura Ars Decendi, București.

18. Ielenicz M. și colab.1999 - ,,Dicționar de Geografie fizică’’, Ed. Corint, București.

19. Ielenicz M., 2007 - ,,Clima, Ape, Soluri’’, Editura Universitară, București.

20. Kostin, S.I., Pokrovskala, T.V., 1964-,,Climatologie. Metode de prelucrare a datelor climatologice”, Editura Științifică, București.

21. Marin, I., 1986 - ,,Măsurători și calcule în Meteorologie și climatologie”, Editura Universității din București.

22. Posea Gr., Popescu N., Ielenicz M., 1974 - Relieful României, Ed. Științifică, București.

23. Răuță, C., Cârstea, S., 1979 - “Poluarea și protecția mediului înconjurător”, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

24. Roberts, N. 2002 - ,,Schimbările majore ale mediului”, Edit. All Educational, București.

25. Rojanschi, V., Bran, Florina, Diaconu, Gheorghița,1997 -,,Urgențe și riscuri de mediu”, Editura Economică, București.

26. Rojanschi, V., Bran, Florina, Diaconu, Gheorghița, 2002 - ,,Protecția și ingineria mediului, Ediția a II-a” , Editura Economică, București.

27. Simionescu Ion, 1985 - ,,Dobrogea. O țară din povești”, I, Editura Cartea Românească, București,

28. Tișcovschi, Adrian A., 2006 - ,,Clima și poluarea aerului ăn Dobrogea de Sud”, Editura Universitară, București.

29. Tofan, Lucica, 2005- ,,Poluarea mediului’’, Ed. Ovidius, University Press, 16-42 pp.

30. Topor N., 1965 - ,, Anii ploioși și secetoși’’ , C.S.A., I.M., București.

31. Torică V., 2008 - ,, Meteorologie’’ , Editura Universitară, București.

32. Țâștea , D., Sârbu, V., Raț, T.1967 -,, Scurtă caracterizare a climei Dobrogei cu referire specială la zona de litoral’’, Culegere de lucrări, București, 22-54 pp

33. Văduva, Ilinca., 2008 - ,,Clima României’’, Editura Fundației România de Mâine, București.

- ** wikipedia.ro

- ** www.anpm.ro

- ** Agenția Națională de Meteorologie

- ** Inventarul Național al Poluanților Atmosferici

- ** Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM)

Preview document

Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 1
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 2
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 3
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 4
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 5
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 6
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 7
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 8
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 9
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 10
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 11
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 12
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 13
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 14
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 15
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 16
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 17
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 18
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 19
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 20
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 21
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 22
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 23
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 24
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 25
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 26
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 27
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 28
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 29
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 30
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 31
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 32
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 33
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 34
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 35
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 36
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 37
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 38
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 39
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 40
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 41
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 42
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 43
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 44
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 45
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 46
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 47
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 48
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 49
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 50
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 51
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 52
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 53
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 54
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 55
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 56
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 57
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 58
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 59
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 60
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 61
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 62
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 63
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 64
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 65
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 66
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 67
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 68
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 69
Podișul Dobrogei de Sud - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Podisul Dobrogei de Sud.pdf

Alții au mai descărcat și

Potențialul Turistic și Valorificarea sa în Orașul Buzău și Împrejurimi

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1.SCOPUL LUCRĂRII Am ales această temă pentru lucrarea de faţă deoarece vreau sa-mi aprofundez cunoştinţele despre...

Potențialul Ecoturistic al Deltei Dunării

1. MOTIVAŢIA: - Proiectul de față reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va...

Coșereni

Introducere Lucrarea pe care o prezentăm ca teză de dizertație cuprinte rezultatele cercetărilor noastre de teren și a documentației noastre...

Comunitățile Algale - Bioindicatori ai Calității Apei

I. INTRODUCERE Stabilirea stării ecologice a ecosistemelor acvatice continentale trebuie să se faca pe baza elementelor de calitate biologice,...

Satul de vacanță ca și formă de amenajare turistică în Delta Dunării

PREFAŢĂ Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de disertație, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor...

Fenomene Climatice de Risc din Dobrogea

I.Clima Dobrogei Podisul Dobrogei se incadreaza in etajul climatic de deluri si podisuri joase, sub 500m altitudine (Dobrogea de Nord) si cel de...

Delta Dunării și cetățile antice

1. Enunţarea temei produsului turistic. Justificare. Titlul ales pentru acest proiect este “Delta Dunării şi cetaţiile antice”, deoarece în ţara...

Principalele atracții turistice din Buzău

1. Scurta Descriere Cadrul natural, varietatea si complexitatea peisajului, indeosebi in munti si in zona cilinara, la care se adauga bogatele...

Te-ar putea interesa și

Transporturi în Dobrogea

INTRODUCERE Încă din comuna primitivă, perioadă cu care începe istoria întregii omeniri şi prin care au trecut toate popoarele lumii, omul a fost...

Dobrogea Turistică

INTRODUCERE Potenţialul turistic şi valorificarea acestuia în Dobrogea ar trebui sǎ fie o prioritate pentru România, deoarece Dobrogea este o...

Fenomene Climatice de Risc din Dobrogea

I.Clima Dobrogei Podisul Dobrogei se incadreaza in etajul climatic de deluri si podisuri joase, sub 500m altitudine (Dobrogea de Nord) si cel de...

Potențialul Turistic și Valorificarea Acestuia în Delta Dunării

Introducere Poziţia fizico geografică, factorii climatici, complexitatea si varietatea formelor de relief , cadrul natural, unicitatea multor...

Caracterizarea fizico-geografică a Deltei Dunării

Delta Dunarii este situata în partea de est a României si la extremitatea sud-estica a Ucrainei si se prezinta în forma clasica a literei delta,...

Rezervația biosferei Delta Dunării

„Cat vezi cu ochiul, verde, papurisul Se-ndoaie-n vantul serii, fosnitor. Din cand in cand si-arata luminisul Un ochi de apa moarta. Un cocor...

Județul Constanța

POZITIE GEOGRAFICA : Judetul Constanta, ocupa partea sudica a Dobrogei - pamant geto-dacic milenar, romanizat timp de peste sase veacuri....

Analiza Geografica și socio-economica

A. Identificarea problemelor existente la nivelul judetului în domeniul sanatatii 1. Analiza geografica şi socio-economica la nivelul judetului...

Ai nevoie de altceva?