Disertațiile din domeniul Bănci

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea acestora cu deficite. Cauzele și nivelul deficitului cunosc diferențieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: țări dezvoltate, țări... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Produse bancare de corporate

Capitolul I Produse de tip credit corporate. Corporate banking este o activitate de bază pentru instituțiile bancare și joacă un rol esențial pentru economia unei țări. Aproximativ o treime din totalul creditelor bancare și 20% din baza de active totale sunt dedicate activităților bancare corporate. Corporate... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce conceptele de “monedă” și “creditare” pot fi la fel de vechi ca și banii, conceptul de “bancă” datează din secolul al 15-lea, apărând pentru prima dată în Italia medievală și... citește mai departe

52 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestionarea riscului operațional bancar

Intrοduсere Асtivitɑteɑ bɑnсɑră este înсοnjurɑtă de ɑpɑriţiɑ risсului, сɑre pοɑte ɑveɑ un impɑсt сοnsiderɑbil ɑsuprɑ ɑсesteiɑ, negɑtiv sɑu pοzitiv, deοɑreсe din niсi ο ɑfɑсere nu se οbţine prοfit fără risс. Pentru înсeput, ɑm reɑlizɑt ο prezentɑre ɑ сοnсeptului de “risс” şi ɑ сelui de “risс bɑnсɑr” si eхpunereɑ... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Interrelația lichiditate - profitabilitate în activitatea bancară

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare, o sarcină importantă de îndeplinit este estimarea și acoperirea nevoilor de lichiditate bancară. În realitate, pentru atingerea și menținerea acestui obiectiv este... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Manipularea Cecurilor Electronice în Sistemele de Internet Banking

INTRODUCERE Societatea umanã cunoaşte în momentul de faţã una din cele mai profunde transformãri din întreaga ei existenţã, în care informatica joacã un rol determinant. Dacã deceniul trecut a fost marcat de apariţia şi perfecţionarea calculatoarelor personale, uşor accesibile şi la preţuri din ce în ce mai... citește mai departe

78 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza performanțelor financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza stiintifica, pe o cunoastere temeinica a situatiei date, o identificare a vulnerabilitatilor si oportunitatilor de dezvoltare. Intreprinderea este o organizatie sociala,... citește mai departe

38 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in financing of terrorist acts. The money laundering and the financing of terrorism represent major factors of contamination of the entire economy, through the deterioration of... citește mai departe

102 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Creditarea pe Termen Scurt - Studiu de Caz CEC

I N T R O D U C E R E Este firesc ca generaţia actuală să-şi dorească să dispună cât mai curând de condiţiile confortului pe care le oferă producţia şi serviciile economiei contemporane. Totodată, însăşi dezvoltarea producţiei şi a serviciilor impune incitarea consumului astfel că este dificil de stabilit dacă... citește mai departe

113 pagini 10 puncte Extras Preview

Politică de produs la ABN AMRO Bank România SA

CAPITOLUL 1 ABN AMRO BANK ROMANIA 1.1. Prezentare generală ABN AMRO BANK este una din principalele banci internationale, cu o valoare totala a activelor de 639.9 miliarde Euro (la data de 31 martie 2004). Cu sediul principal în Olanda, banca detine peste 3.000 de sucursale în peste 60 de tari si regiuni, si... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Performanțelor Personalului din Domeniul Bancar

Rezumat Mi-am ales tema cu titlul “Evaluarea performanţelor personalului din domeniul bancar” deoarece am considerat că este necesară o aprofundare a acestei problematice într-un domeniu de actualitate. Proiectul de dizertaţie a fost realizat în cadru Alpha Bank, a doua bancă din Grecia ca mărime. Cu peste 650 de... citește mai departe

70 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990 În anii 1990, plăţile din economie au fost reorganizate pe principiile economiei de piaţă Principalele mutaţii sunt generate de organizarea sistemului de plăţi. În... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Relația motivare-performanță în cadrul sistemului bancar

Lista figurilor: Introducere Tema aleasã este denumitã : Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar. Este cunoscut faptul cã investiţia în resursa umanã este esenţialã ca factor de progres îi civilizaţie.Prin alegerea acestei teme am dorit sã înteleg mai bine opţiunile unor persoane, sã înţeleg... citește mai departe

45 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole, respectiv: - Capitolul I Stadiul cunoaşterii în domeniu - Capitolul II Studiu de caz privind auditul operaţiunilor cu clientela activitatea de creditare la Banca... citește mai departe

47 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de calitatea lor de intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaritoare in cresterea economica. Concepte moderne privind dezvoltarea economica... citește mai departe

76 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiuni pe Piața Monetară Destinate Finanțării imm-urilor

1. Întreprinderile mici şi mijlocii-prioritate strategică pentru Banca Transilvania Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante institutii financiar-bancare din România, aflată in top 10 si una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. O prioritate a activitaţii sale... citește mai departe

65 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Creditarea negarantată la Raiffeisen Bank în condițiile crizei financiare globale

I. PREZENTARE RAIFFEISEN BANK. Istoricul Băncii Raiffeisen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888), fost primar al mai multor oraşe germane, a întemeiat în 1862 prima uniune de credit în Anhausen, Germania. În 1886, apare prima uniune bancară Raiffeisen în Mühldorf, Austria. Grupul Raiffeisen este în prezent... citește mai departe

44 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situatiilor financiare anuale. Etimologia cuvântului audit provine de la latinescul “AUDIRE” şi înseamnă a asculta. Evoluţia... citește mai departe

53 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Riscurile în sistemel de plăți și compensări

INTRODUCERE Increderea generala in moneda scripturala, indiferent daca este materializata in bancnota sau reprezinta valoare stocabila pe suporturi informatice, este rezultatul actiunii statului care a impus in timp acceptarea monedei scripturale in cadrul unui sistem in care cruciala nu era numai increderea... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Cardul, Prezentul și Viitorul Monedei Electronice

CAPITOLUL 1 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CARDURILOR PE PLAN INTERNAŢIONAL 1.1 APARIŢIA CĂRŢILOR DE PLATĂ Este desigur o certitudine că puţini specialişti din domeniul financiar ar fi putut ghici cu mai bine de 50 de ani în urmă impactul care urma să-l aibă cardul bancar asupra întregii vieţi economice şi sociale, că... citește mai departe

75 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare

Argumentare Datorită faptului că îmi desfăşor activitatea în cadrul unei instituţii bancare, instituţie ce funcţionează în baza Legii nr. 227/2007, cu respectarea tuturor cerinţelor generale şi specifice de autorizare aplicabile respectivei categorii, prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.... citește mai departe

59 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare... citește mai departe

71 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Bancară Europeană în Condițiile Monedei Unice

I. Moneda euro şi impactul implementãrii sale 1.5. Actul Unic şi Tratatul de la Maastricht – instrumente premergãtoare uniunii economice şi monetare În decembrie 1985, Consiliul Comunitãţii a adoptat Actul Unic ca expresie a hotãrârii ţãrilor membre ale Comunitãţii Europene de a desãvârşi procesul de integrare pe... citește mai departe

46 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview