Disertațiile din domeniul Ecologie

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de către societatea umană și de schimbări ale tehnologiilor și ale organizării politico-sociale. Fenomenul de încălzire globală a condus la creșterea frecvenței... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș

Introducere Schimbările climatice afectează întreaga planetă, având repercusiuni asupra întregii populații, sub aspect economic, social și ecologic. Acestea generează una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în momentul de față, datorită efectelor dezastruoase induse de către acestea:... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Schimbările climatice globale - gestionarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș - Vedea

INTRODUCERE Schimbările climatice reprezintă o provocare uriașă pentru noi toți. Temperaturile cresc, regimul precipitațiilor se schimbă, ghețarii se topesc, nivelul mărilor este din ce în ce mai ridicat și fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile și seceta, sunt tot mai frecvente. Mai mult, se... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Cercetări privind epurarea apelor uzate urbane și evaluarea riscului de mediu

Introducere Apa este prezentă ca element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o activitate umană, existenţa unei forme de viaţă sau actualul echilibru al planetei pe care trăim, fără apă. Apa este în acelaşi timp vectorul privilegiat al deşeurilor provenite din activităţile umane.... citește mai departe

131 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Schimbări climatice - Studiu de caz Câmpia Olteniei

1. Introducere – “Schimbări Climatice, Încălzire Globală” sau Variabilitate Naturală În realitatea secolului XXI, în goana după senzaţional şi de a fi primul care îşi dă cu părerea despre o idee, însuşindu-şi-o mai apoi, mass-media şi multiple personalităţi, din toate domeniile, inclusiv politic, mai mult sau mai... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implementarea unui Sistem de Management al Mediului intr-o Unitate din Domeniul Monitorizării Calitații Aerului și Gradul de Poluare în Zona Turnu Măgurele

Introducere Regiunea a cărei stare de mediu este prezentată iîn cele ce urmeaza se află în sudul ţării, pe Valea Dunării între paralelele de 43°47' lat N 43°39' lat N şi merdianele de 24°29'->25022' long E în zona climei temperat continentale. Lucrări bibliografice cu referire strictă la sectorul Corabia-Zimnicea... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către poluare. Nivelul de calitate foarte bună a apelor ridică standarde de calitate şi de viaţă al unei naţiuni, pentru o apă de foarte bună calitate dovedeşte modul în care... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Buna Guvernare în Gestionarea Resurselor Neregenerabile

1. Introducere Industria extractivă non-energetică (IENE) din cadrul Uniunii Europene (UE) are o cifră de afaceri de aproximativ €316 miliarde şi a asigurat aproximativ 1,1 miloane de locuri de muncă directe. Sectorul IENE, ce cuprinde peste 16.500 companii, este dominat de întreprinderi mici şi mijlocii. În afara... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi... citește mai departe

68 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investigarea Măsurilor de Protecție a Mediului în Carierele de Piatră din Rezervația Naturală Munții Măcinului

„După cum se cunoaşte, perioada contemporanã se caracterizează, printre altele, printr-o rapidă dezvoltare economică – respectiv a industriei, agriculturii, transporturilor, turismului, relaţiilor economice internaţionale etc. ceea ce a impus o folosire tot mai intensă a resurselor naturale, limitate, desigur, în... citește mai departe

67 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria omenirii. Chiar Biblia face referire de mai multe ori la acest circuit, în special în legătură cu potopul. Următorul citat este tradus din textul sanscrit al cărţii indiene... citește mai departe

110 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat legislaţia specifică auditului institu’iilor publice, am studiat actele normative, am consultat documentele emanate de la diferite instituţii ale căror preocupări vizează... citește mai departe

86 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte metodologice și practice ale evaluării impactului antropic a SC Antibiotice SA - Iași asupra mediului

INTRODUCERE Această lucrare se doreşte a fi o afirmare a motivaţiilor ce au stat la baza alegerii acestei teme, cât şi o transpunere a activităţilor desfăşurate în cadrul societăţii SC. ANTIBIOTICE SA. Temeiul de bază al opţiunii de abordare a acestei problematici rezidă în intenţia realizării unui studiu... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Eticheta ecologică europeană

CAPITOLUL I ETICHETA ECOLOGICǍ EUROPEANǍ Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piata.... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Modalități de Optimizare a Educației Ecologice Formale în Învățământul Preuniversitar

Introducere Dezechilibrul ecologic existent la scară globală generalizează îngrijorarea omenirii şi motivează creşterea cererii de educaţie ecologică. Sănătatea planetei depinde de atitudinea fiecărui cetăţean faţă de ecosistemul cu care interacţionează. De aceea, educaţia ecologică trebuie să devină o preocupare... citește mai departe

46 pagini 13 puncte Extras Preview