Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 17900
Mărime: 3.59MB (arhivat)
Publicat de: Daniela M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Giuliano Tevi

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRIVIND IMPORTANȚA TEHNICILOR DE CAPTARE ȘI UTILIZARE A ENERGIILOR REGENERABILE 7
 3. I.1 Rolul energiilor regenerabile în contextul schimbărilor climatice 7
 4. I.2 Energii regenerabile și utilizarea lor în România 10
 5. I.2.1 Energia hidro 10
 6. I.2.2 Energia solară 17
 7. I.2.3 Energia geotermală 18
 8. I. 3 Caracteristici ale energiei eoliene 19
 9. I.3 1 Puterea nominală a unei turbine eoliene 21
 10. I.3.2 Variabilitatea vântului 22
 11. I.3.3 Centralele eoliene 22
 12. I.3 4 Alcătuirea unei turbine eoliene 23
 13. I.3.5 Puterea generată de o turbină eoliană 24
 14. I.3.6 Evaluarea potențialului eolian 24
 15. I.3.7 Energia eoliană și mediul 25
 16. CAPITOLUL II PROIECTUL ,,PARC EOLIAN SPITALUL PNF SF.ANDREI”, DIN COMUNA VALEA IAȘULUI, JUDEȚUL ARGEȘ 26
 17. II.1 Energia eoliană în România 26
 18. II.2 Construirea unui parc eolian în comuna Valea Iașului, județul Argeș 28
 19. II. 3 Descrierea proiectului ,,Parc eolian Spitalul PNF SF.ANDREI”, comuna Valea Iașului, județul Argeș 34
 20. II.4 Caracterizarea aspectelor economice, sociale și de mediu 38
 21. II.5 Scenariile posibile 46
 22. CONCLUZII 49
 23. BIBLIOGRAFIE 50

Extras din disertație

Introducere

Schimbările climatice afectează întreaga planetă, având repercusiuni asupra întregii populații, sub aspect economic, social și ecologic. Acestea generează una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă omenirea în momentul de față, datorită efectelor dezastruoase induse de către acestea: creșterea temperaturii aerului și apei oceanelor, riscul crescut de inundații, secetă, diminuarea rezervelor de apă potabilă, riscul crescut de incendii și reducerea resurselor naturale vegetale și animale, modificări și degradări ale ecosistemelor și degradarea resurselor naturale, riscul crescut de îmbolnăvire a populației.

În Europa, schimbările climatice au afectat și afectează toate regiunile continentului. Europa a preluat inițiativa limitării acestor efecte, prin măsuri concrete, în care vor fi antrenate toate țările lumii. La 12 decembrie 2015 la Paris, s-a semnat un nou acord global privind schimbările climatice. Acordul prezintă un rezultat echilibrat, cu un plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale „mult sub” 2 °C”, printre elementele principale ale noului acord de la Paris se amintesc:

- obiectiv pe termen lung: guvernele au convenit să mențină creșterea temperaturii medii la nivel mondial mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile de a o limita la 1,5 °C;

- contribuții: înainte și în timpul Conferinței de la Paris, țările au prezentat planuri de acțiune naționale cuprinzătoare privind clima în vederea reducerii emisiilor lor;

- ambiție: guvernele au convenit ca, la fiecare 5 ani, să comunice contribuțiile lor pentru a stabili obiective mai ambițioase;

- transparență: acestea au acceptat, de asemenea, să se informeze reciproc, precum și publicul cu privire la rezultatul eforturilor lor de realizare a obiectivelor pe care și le-au propus, pentru a asigura transparența și supravegherea;

- solidaritate: UE și alte țări dezvoltate vor continua să ofere finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare să reducă emisiile, dar și să își consolideze capacitatea de rezistență la efectele schimbărilor climatice

Nu trebuie pierdut din vedere însă că revenirea climei la parametri mai suportabili nu se produce imediat după reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Unele dintre emisiile nocive persistă în atmosferă ani, decenii sau chiar secole. Sunt probabil necesare reduceri semnificative ale emisiilor acestor gaze la nivel global, pentru a obține efecte sensibile. Cu toate acestea, se observă că deciziile punctuale referitoare la stabilizarea lor pentru a preveni schimbările climatice nu au fost încă luate nici măcar de către toate statele mari poluatoare. De menționat aici decizia SUA, prin președintele ei Donald Trump, din iunie 2017 de a ieși din acordul de parteneriat semnat la Conferința de la Paris din 2015.

Efectele acestor schimbări sunt tot mai vizibile și în țara noastră. Regimul climatic al țării noastre a suferit și încă va mai suferi transformări radicale, ce vor determina schimbarea netă a caracteristicilor definitorii pentru numeroase așezări umane de pe teritoriul țării noastre. Ca urmare, într-o primă urgență, România trebuie să inițieze noi politici, mult mai inteligente, de prevenire și de restrângere a impactului dezastrelor naturale ce vor surveni în viitor. Toate aceste dezastre și-au pus deja o amprentă mult prea accentuată asupra vieții socioeconomice din țara noastră, adâncind sărăcia la nivel național, generând numeroase victime și pagube materiale însemnate, în rândurile populației și la nivel comunitar. Între măsurile urgente care se impun se numără strămutarea gospodăriilor situate încă în zonele inundabile, și inițierea unor acțiuni de limitare a procesului de deșertificare și aridizare a terenurilor agricole din sudul țării, prin recuperarea și extinderea sistemului de irigații.

Subiectul lucrării îl reprezintă implementarea unui proiect din planul de dezvoltare a resurselor energetice alternative în județul Argeș, prin care se urmărește amenajarea unui parc eolian în comuna Valea Iașului, județul Argeș. Sunt analizate aspectele generale privind energia eoliană, componentele ce formează un parc eolian precum și impactul asupra componentelor de mediu înaintea efectuării lucrărilor de construcție și funcționare.

Prima parte a lucrării, constituită ca o analiză a tehnicilor de captare și de utilizare a energiilor regenerabile, subliniindu-se potențialului energetic actual al surselor regenerabile din România, a fost realizată cu ajutorul unei bogate documentații bibliografice.

Capitolul II analizează, în prima parte, aspecte privind energia eoliană, prezentând un scurt istoric al evoluției acesteia pe teritoriul României, iar în a doua parte se prezintă proiectul intitulat: ,,Parc eolian Spitalul PNF SF.ANDREI”, din comuna Valea Iașului, județul Argeș, unde sunt prezentate etapele implementării proiectului, analizele surselor de poluare a mediului precum și aspectele sociale și economice ce decurg din realizarea acestuia.

Obiectivul principal al lucrării de licență a fost sublinierea importanței folosirii surselor regenerabile de energie în contextul schimbărilor climatice pentru realizarea unei economii durabile cu emisii scăzute de carbon, care să prezinte garanția unui nivel de viață mai bun pentru generațiile viitoare.

Bibliografie

Badea, A., Necula, H., 2014, Surse regenerabile de energie, Editura, A.G.I.R. București;

Bridgewater, A., Bridgewater, G., 2009, Renewable Energy for Your Home, Ulysses Press, ISBN: 978-1-56975-568-6, pdf;

Crome, H., 2011, Tehnica utilizării energiei eoliene. Manual de execuție. Editura MAST,București.

Drăgan, V., Burchiu, V., 2012, Energiile regenerabile și utilizarea acestora, Editura Ceres, București;

Florescu, M., 2006, Utilizarea surselor de energie regenerabile, Editura ASE București;

Olteanu, Gh., Europa investește în energie curată, în revista Intercity nr. 28, anul V, martie 2017;

Popa, B., Paraschivescu, A., V., 2007, Introducere în utilizarea energiei apelor.,Editura Politehnica, București;

Popa, F. ș.a. 2015, Valorificarea micropotențialului hidroenergetic. Microhidrocentrale. Etapa I, Inventarierea micropotențialului hidroenergetic amenajat. Predare ISPH, Contract: 96 / 30.10.2015, subcontract: 573 / 2 / 25.09.2015;

Șerban, R., Politica energetică europeană, Tribuna Economică, nr. 19/2016, accesată în aprilie 2017;

Victor, E., L., 2015, Turbine eoliene. Manual de documentare, proiectare, dimensionare si montajul turbinelor eoliene, Editura Universitară, București;

- **Analiza potențialului energetic eolian la nivelul Regiunii Sud în perspectiva dezvoltării economice durabile, ultima dată accesat în mai 2017;

- ** Strategia de cercetare și inovare 2014-2020, versiunea tehnică, ultima dată accesată în aprilie.2017;

Site-uri

www.infoeuropa.ro (Centrul de informare al Comisiei Europene în România), ultima dată accesat în aprilie 2017;

www.rwea.ro/energia-eoliana/energia-eoliana-in-romania, ultima dată accesat în 12.04.2017;

www.green-report.ro/energie-regenerabila-solara, ultima dată accesat în mai 2017;

www.europarl.europa.eu/ sursele regenerabile de energie, ultima dată accesat în mai 2017;

www.ecomagazin.ro/info/energie-regenerabila-2017, ultima dată accesat în aprilie 2017;

www.eeagrants.ro/energie-regenerabila, ultima dată accesat în aprilie 2017;

Preview document

Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 1
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 2
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 3
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 4
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 5
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 6
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 7
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 8
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 9
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 10
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 11
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 12
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 13
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 14
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 15
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 16
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 17
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 18
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 19
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 20
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 21
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 22
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 23
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 24
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 25
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 26
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 27
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 28
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 29
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 30
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 31
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 32
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 33
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 34
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 35
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 36
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 37
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 38
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 39
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 40
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 41
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 42
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 43
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 44
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 45
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 46
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 47
Energia eoliană - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfântul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Județul Argeș - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Energia eoliana - Proiectul Parc eolian Spitalul PNF Sfantul Andrei, din Comuna Valea Iasului, Judetul Arges.docx

Alții au mai descărcat și

Energia eoliană - analiză cost-beneficiu

1. INTRODUCERE 1.1. Definitie Energia eoliana este energia continuta de forta vantului ce bate pe suprafata pamantului. Exploatata, ea poate fi...

Energii regenerabile

Scurt istoric al energiei În perioada de început a omenirii singura sursă de energie, pe scară largă, de care omul putea să dispună, în afară de...

Energia Eoliană

1. Principiul energiei eoliene Vântul este mişcarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate...

Energia eoliană

Energia eoliană face parte, alături de energia solară, a apelor curgătoare, cea rezultată în urma proceselor biologice si a căldurii geotermale,...

Tehnologii nepoluante - energia eoliană

I. ROMÂNIA ȘI TRECEREA SPRE TEHNOLOGII NEPOLUANTE După schimbarea de regim din 1989, consumul energetic din țara noastră a scăzut. Schimbarea...

Energia eoliană - o soluție în dezvoltarea durabilă

Capitolul 1: Motivarea temei Sursele regenerabile de energie devin din ce în ce mai populare în întreaga lume şi, prin dezvoltarea sectorului...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Ai nevoie de altceva?