Seminariile din domeniul Ecologie

Calitatea apei Râului Moldova în aval de Câmpulung Moldovenesc

Așezare geografică Bazinul hidrografic al Moldovei este încadrat de meridianele 25°08’37’’ - 26°58’35’’ longitudine estică și de paralele 46°55’37’’ - 47°43’38’’ latitudine nordică (Fig.1). Fig.1 Poziția geografică a râului Moldova în România Râul Moldova izvorăște din Vârful Lucina al Obcine Feredeu din județul... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Elaborare consumuri pentru confecționare pantofi din piele

Majoritatea pielii tabacite se obtin azi din piei de vite, dar si de oi, porci, capre, rechini, aligatori, struti, serpi si soparle. Pieile brute ale animalelor macelarite sunt de obicei conservate pana cand sunt prelucrate. Cele trei metode principale utilizate pentru a prepara (conserva) pieile brute sunt uscate... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Metode de teren în ecologie

Identificarea habitatelor se realizează, în mod obișnuit, prin recunoașterea fitocenozelor care le caracterizează și anume prin luarea în considerare a speciilor edificatoare (în general dominante) și indicatoare ecologic și/sau cenologic, precum și prin recunoașterea caracteristicilor stațiunii, în primul rând... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Controlul și prevenirea poluării atmosferice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător responsabilitatea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurător în România revine autorităţilor pentru protecţia mediului. Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, valorile ținta, pragurile de... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Resurse regenerabile

Tipurile de surse reginerabile Energia eoliană (Turbinele Euliene) Energia solară (Panourile Fotovoltaice ) Energia apei Energia hidraulică Energia mareelor Energia geotermică Colectoare solare Panourile Fotovoltaice Tipuri : Panouri laminate sticla-sticla Panouri sticla-sticla utilizând rășini aplicate... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Managementul Sistemelor de Mediu

Seminar 1 Sisteme de management. Introducere 1. Sisteme de Management Afacerea este un sistem complex, creat pentru a adauga valoare tuturor partilor implicate, in special proprietarilor, patronilor, detinatorilor legali: • proprietarii doresc recuperarea investitiei initiale • angajatii doresc o slujba... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Deșeuri și tehnici de valorificare

CUVÂNT ÎNAINTE Gestionarea deşeurilor reprezintă o problemă extrem de importantă cu care se confruntă omenirea, în ceea ce priveşte protecţia mediului. Când spunem gestionarea deşeurilor facem referire la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor generate. Activităţile... citește mai departe

129 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Monitorizarea calității aerului

Poluarea atmosferică este una dintre cele mai grave probleme ale societăţii actuale - are efecte atât pe termen scurt şi mediu cât şi pe termen lung, dar şi spaţial - mobilitatea şi suprafeţele afectate sunt mari. Prezenţa în atmosferă a unei cantităţi tot mai mari de poluanţii determină distrugerea stratului de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras

Bacterial Contamination Screening Kit

Sursa de energie a tuturor organismelor vii, inclusiv bacteriile este ATP-ul si kitul de determinare a contaminarii bacteriene masoara cantitatea totala de ATP intr-o proba de apa, ca un criteriu cuantitativ pentru prezenta bacteriilor si al rezidurilor bilogice. ATP-ul total poate fi - ATP intracelular - pentru... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Microbiotest pentru determinarea contaminării bacteriene

Origine Conceperea acestor kit-uri pentru monitorizarea contaminării bacteriene s-a datorat necesitatii la nivel mondial a testelor care se pot efectua în teren pentru o determinare foarte rapidă a bacteriilor în apă. Cercetarea efectuată în compania MicroBioTests Inc.a dus la elaborarea acestor microbioteste de... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Raport Lac Tăbăcărie - Siutghiol

Raport Calitatea apelor naturale este determinată, în general, de totalitatea substanţelor minerale sau organice, gazele dizolvate, particulele în suspensie şi organismele vii prezente. În adâncime, temperaturile coboară de la suprafaţă până la cca.500m unde se înregistrează 5°C; de la această valoare... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Politici de Mediu

2. DEZVOLTAREA DURABILÃ sI MANAGEMENTUL ENERGIEI M. POPESCU 2.1. Dezvoltarea durabilã Dacã ecologia si dezvoltarea economicã au fost considerate un timp antagonice, dupã Conferinta de la Rio de Janeiro din 1992, s-a inventat si s-a lansat ca o sintagmã esentialã idea dezvoltãrii durabile, bazatã pe posibila... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii de tratare a deșeurilor periculoase

Ce sunt deseurile periculoase? Detergentii cum ar fi clorul, innalbitorii, substantele folosite la deblocarea tevilor, vopseaua, produsele pentru eradicarea gandacilor, bateriile portabile, medicamentele si alte produse pe baza de substante chimice fac parte din categoria substantelor periculoase. Unele dintre ele... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Poluarea cu Pulberi în Suspensie

Poluanţii aerului atmosferic sunt substanţele care modifică procesele şi fenomenele atmosferice, au impact negativ asupra organismelor vii, inclusiv asupra sănătăţii omului. Pulberile în suspensie reprezină un amestec complex de particule microscopice solide și lichide, ce rămân suspendate în aer mult timp. Au... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras

Ecoturismul în România studiu de caz - Parcul Național Domogled Valea Cernei

1.1 Ecoturismul. Concept şi definiţie În prezent nu există o definiţie unanim abordată dar există definiţii agreate şi predominant acceptate, adoptate şi utilizate. În definirea ecoturismului s-au implicat un număr mare şi variat de specialişti precum şi o mare varietate de organisme profesionale, economice, atât... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Scăderea Biodiversității

Dintre numeroasele probleme ecologice pe care am ajuns să le conştientizăm cu durere în ultima vreme se află şi scăderea biodiversităţii sau cu alte cuvinte dispariţia treptată a plantelor şi a animalelor cu care ne-am obişnuit să convieţuim. Pentru a atrage şi mai mult atenţia asupra acestui pericol, Uniunea... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Gestionarea durabilă a pădurilor

Prin resursă forestieră se întelege în primul rând suprafaţa ocupată de păduri, volumul de lemn stocat pe aceste suprafeţe precum şi suprafaţa specifică de pădure ce revine unui locuitor dintr-o anumită tară, continent sau de pe glob. O retrospectivă istorică pune în evidenţă faptul că resursele forestiere sunt... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Analiza SWOT - deșeuri Județul Argeș

ANALIZA SWOT Gestionarea Deseurilor Analiza include o evaluare a principalelor aspecte de gestionare a deseurilor, în vederea identificării punctelor tari şi a punctelor slabe, respectiv a oportunităţilor şi a riscurilor, ca bază pentru formularea obiectivelor şi fundamentarea proiectului. Puncte Forte Cauze... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Program de finanțare nerambursabilă - ELENA

a) Asistenţa tehnică ELENA Elena este un program european care vizează, prin asistenţă tehnică, să sprijine administraţiile regionale sau locale la accelerarea programelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabile. Acest program sprijină autorităţile locale şi... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Plesnitoare - Ecballium Elaterium

Plesnitoare Ecballium elaterium Fam. Cucurbitaceae Planta erbacee tiritoare pina la 150 cm Frunze mari, cordate cu marginea crenat zimtata. Partea inferioara cenuşie-tomentosa. Flori galbene colectate în inflorescenţă axilara racemosa Seminte mici de culoare bruna. Originara din Insulele Azore, Marea... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Geneza universului - evoluția biosferei

Cu totii ne-am intrebat macar o data ce este Cerul,ce legi il guverneaza si cum de existam noi,ca indivizi si ca locuitori ai Pamantului. Daca pana acum omul nu putea decat sa priveasca bolta cereasca si sa observe cele cateva mii de stele,sa le admire si in cel mai fericit caz sa le noteze pozitiile,stiinta a... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Conservarea biodiversității

Ariile protejate din Romania: a) de interes national 53 rezervatii stiintifice (concentrate in zonele izolate din Delta Dunarii si Carpatii Occidentali, ex: Padurea Letea, Vama Veche-2 Mai, sectoare din pesterile Ursilor, Muierii, Dambovicioara) 13 parcuri nationale (mai ales in spatiul montan: Parcul... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras

Ecoturismul Asiatic

Asia beneficiază de 211 238 935 ha areale protejate, 22,5% din totalul mondial, dar cu o distribuţie neuniformă în cadrul statelor.Ţările cu cele mai mari areale naturale pretabile ecoturismului sunt: Rusia, China, Indonezia, India, însă cea mai puternică activitate de protecţie se regăseşte în Buthan, Brunei,... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Subiecte Management de Mediu

1. Care sunt motivele pentru care o organizatie trebuie sa se certifice SMM. 2. Enumerati 3 activitati cu efect negativ asupra mediului ale unei termocentrale. Pentru fiercare din activităţi propuneţi masuri de reducere a impactului negastiv. 3. Care este difernta intre tintele si obiectivele de mediu? 4. Ce... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Energia eoliană

Este nevoie de energii verzi Potrivit estimărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie, sursele de petrol se vor epuiza în 40 de ani, cele de gaze naturale în 60 de ani, iar cele de cărbune în aproximativ 200 de ani. Combustibilii fosili reprezintă la ora actuală 80% din energia utilizată la nivel mondial.... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras