Seminariile din domeniul Matematică

Matematică specială

Permutari: fiecare mulțime ordonată care se formează cu cele n elemente ale mulțimii A se numește permutare de nelemente. Numarul permutarilor este: P_n=n!,n∈ N^* P_n=1*2*3* ..*n=n! Aranjamente: Fiecare submulțime ordonată care se formează cu k elemente din cele n elemente ale mulțimii A se numește aranjament... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Examen Matematică

Varianta A 1 1)(1p) Justi cati convergenta si calculati suma seriei urmțatoare: 1Σ n=1 2n + 2n+1 + (????2)n 6n 2)(2p) Determinati punctele de extrem local ale functiei f : R2 ????! R; f(x; y) = ????2x2 + xy2 ???? 5x + y2 + 12. 3)(0,75p) V^anzțarile unui produs (^n mii unitțati) au ^nregistrat pe... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Modele optimizare

I. MODELE LINIARE DE OPTIMIZARE STRUCTURĂ CULTURĂ MARE ZONELE DE SUD ȘI VEST I A.TABEL CU DATE PENTRU (SCOC1) ; (SCOV1) Culturi Resurse Grâu Porumb Floarea Soarelui Sfeclă de zahăr Limite Motorină(litri / ha) 150 180 190 200 17100 litri Combatere buruieni, boli,dăunători(BBD) (lei/ha) 50 40 60 80 5000 lei... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras Preview

Matematici Speciale

Numere complexe 1. Corpul numerelor complexe. 1. Scurt istoric 2. Construcţia corpului numerelor complexe 3. Modul, argument, conjugat 4. Forma trigonometrică 5. Forma exponenţială 6. Radicalul dintr-un număr complex 7. Ecuaţia de gradul doi în complex 1 Corpul numerelor complexe. 1.1 Scurt istoric... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Statistică

Problema 1. Enunt: Se cunoaste durata sejurului intr-o statiune montana in zile pentru 30 turisti: 12zile, 9, 10, 15, 6, 4, 9, 8, 12, 11, 16, 11, 9, 11, 10, 13, 3, 7, 16, 7, 5, 12, 10, 18, 6, 8, 6, 20, 12, 14. Se cere: a.) Sa se grupeze datele pe 6 intervale egale si sa se reprezinte grafic rezultatele... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Ecuații Diferențiale Ordinare de Ordinul Întâi Integrabile prin Cuadraturi

O ecuaţie diferenţială ordinară de ordinul întâi sub formă normală se prezintă printr-o egalitate de forma: , (1) unde este funcţia necunoscută (funcţie reală de o variabilă reală x, presupusă a fi definită şi derivabilă – cu derivata (ordinară) de ordinul întâi continuă - pe un interval , ), iar f este o funcţie... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Matematici Speciale

Laboratorul 1 1. Sum: aceasta functie calculeaza suma elementelor unei matrici. Pentru a defini o matrice, tastaţi la linia de comanda in Command Window: A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1] MATLAB va afişa matricea pe care tocmai aţi introdus-o: A = 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 1... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Matematici Actuariale

De ce? Raspuns la una din intrebarile: - ce este o asigurare de viata? - cat platim pentru a ne asigura o pensie lunara de 1000u.m.? - cum se calculeaza prima de asigurare? Asigurari: platile se efectueaza doar in masura in care s-au realizat anumite eventimente aleatoare (dinainte stabilite). Asigurari de... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Matematică

CUADRICE Seminar 1. S. se afle coordonatele centrului .i raza sferei 02325222:)(222=+++.++zyxzyxS 2. S. se determine sfera de centru C(1,-2,3) care este tangent. planului 07:)(=+.+zyxp 3. S. se scrie ecua.ia sferei care are centrul in punctul A(-1,1,2) .i care trece prin punctul B(1,3,3) 4. Care este... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Matematică financiară

ELEMENTE DE MATEMATICI FINANCIARE • Tipuri de operaţii financiare: - operaţii financiare certe: dobânda simplă, dobânda compusă, plăţi eşalonate (anuităţi) şi rambursarea creditelor şi împrumuturilor, adică acelea în cadrul cărora plăţile sumelor de bani se fac în mod cert, fără a fi condiţionate de realizarea... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Algoritmul Simplex

• Algoritmul simplex se bazează pe metoda eliminării complete de rezolvare a unui sistem de ecuaţii liniare adaptată scopului urmărit, adică găsirea numai a soluţiilor cu componente nenegative, respectiv a soluţiei pentru care funcţia liniară f are valoarea optimă. • Presupunem mai departe că opt = max, deoarece... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Matematici speciale - funcții complexe

1. Numere complexe Un număr complex se defineşte ca o pereche ordonată de numere reale unde a se numeşte partea reală, iar b – partea imaginară a numărului complex z, notate Mulţimea numerelor complexe astfel considerată se notează cu Se observă similaritatea cu mulţimea , dar în cele ce urmează va fi structurată... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Matematică

Teoria câmpurilor 1. Câmpuri scalare Fie E3 spaţiul euclidian tridimensional, în care este dat un sistem de axe ortogonale Oxyz. Se numeşte câmp scalar o funcţie , unde : astfel Mulţimea punctelor P(x,y,z) din spaţiu care satisfac relaţia (1) constituie geometric o suprafaţă numită suprafaţă de nivel a... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras

Utilizarea Mathcad ca Soft Didactic pentru Studiul Funcțiilor Algebrice

1. Introducere Importanţa matematicii în formarea şi educarea elevilor este incontestabilă şi în acelaşi timp dificilă, datorită caracterului abstract şi în acelaşi timp aplicativ al matematicii, una din disciplinele cel mai dificile din curicula învăţământului preuniversitar. De aceea, didactica matematică a... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Analiză matematică

6.10.2009 Seminar 1 1. Pentru orice submultime nevida C ` R notam −C = {−x; x > C}. Sa se arate ca daca C este marginita, atunci sup(−C) = −inf C si inf(−C) = −supC. R: C marginita §m = inf C > R si M = supC > R. Vom arata ca −m este cel mai mic majorant al multimii −C, care este la randul ei marginita. m =... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Integrale Triple

Problema 25, pag. 108/ Calcul Integral 2008 SOLUT¸ IE. Avem I := Z Z Z (x + y)dxdydz = Z D dxdz Z 4 0 (x + y)dy, unde D este domeniul dat de D := {(x, z) 2 R2 | x + z  5, x  0, z  0}. Cu D specificat mai sus I devine I = Z Z D (4x + 8)dxdz = Z 5 0 Z 5−x 0 (4x + 8)dz  dx = Z 5 0 (4x... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Integrale

Rezolvari. A1. Fie s suma inverselor tuturor numerelor naturale, care se scriu in baza 10 doar cu cifre impare. Sa se arate ca s 6 4. Solutie. Fie Sk multimea numerelor cu k cifre, toate impare. Deci S1 = {1, 3, 5, 7, 9} are 5 elemente, iar un calcul simplu arata ca X x2S1 1 x < 2 Fiecare numar x 2 Sk+1 se... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri și Seminarii Econometrie

Econometrie Semestrul al II-lea Facultatea de Informatica Manageriala Asist. univ. Ovidiu Solomon Seminarul 1 Probabilitati Definitii 1.experienta aleatoare-orice experinta cu rezultat intamplator 2.caz posibil-rezultatul unic al unei experiente 3.Ω={ω1,ω2,…,ωn}-multimea elementelor elementare 4.eveniment... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Matematici Concrete

Unitatea 0 1. Sa se gaseasca numarul de moduri de a aseza soti si a sotiilor lor in jurul unei mese rotunde astfel incat fiecare barbat sa aiba ca vecine, de o parte si de alta, doua femei dintre care nici una sa nu-i fie sotie. Rezolvare : Notez : numarul de moduri numerele de ordine ale sotilor numerele de... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Analiză matematică

a). Sunt ortogonale semnalele sin (m ω 0t) şi sin (n ω 0t) pe intervalul (o,T) cu ω 0= T 2π , m, n ∈Ζ ? Dar ortonormate? b). Repetaţi punctul a) pentru funcţiile ϕm (t) şi ϕ n (t) unde: ( ) 1 [ cos (k 0t) sin (k 0t) ] T ϕ k t = ω + ω , k ∈Ζ c). Demonstraţi că funcţiile jk t k (t) e 0 ϕ = ω sunt... citește mai departe

77 pagini Gratis Extras Preview

Algebră analitică

1.1 Notiuni introductive In acest capitol ne vom ocupa de cele mai importante proprietăti matematice ale unei colectii de elemente care formează un spatiu liniar, sau cum mai este denumit, spatiu vectorial. După cum se stie, elementele unui spatiu vectorial pot fi entităti de natură foarte diferită. Astfel... citește mai departe

104 pagini Gratis Extras Preview

Oscilații și unde

2.1 Oscilatorul armonic Mi¸scarea armonic¼a simpl¼a de-a lungul unei axe este o mi¸scare de…nit¼a de legea x(t) = Asin(!t + '), (2.1) unde A; ! ¸si ' sunt m¼arimi constante: A se nume¸ste amplitudinea mi¸sc¼arii, !t + ' - reprezint¼a faza mi¸sc¼arii, ' - faza ini¸tial¼a ¸si ! - pulsa¸tia. Viteza punctului... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Formule matematică

Media aritmetica: Media aritmetica ponderata: Mediaarmonica: Media armonoca ponderata: Media geometrica: Media geomatrica ponderata: Media patratica: Media patratica ponderata: **Un muncitor lucreaza intr-o luna 20 de zile si produce :in 10 zile cate 45 piese,in 5 zile cate 42 piese si in 5 zile cate... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview