Seminariile din domeniul Drept

Spețe rezolvate - drepturile omului

SPEȚA 1 În perioada insurecției izbucnite în Filistinia, J.C., a fost reținut de către autoritățile statului, în temeiul prevederilor Codului Penal și al celui de Procedură Penală filistine, pentru săvârșirea infracțiunilor de atentat la siguranța națională și uneltire împotriva democrației, și deținut în... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Locul și rolul dreptului în societate

Locul si rolul dreptului in societate Dreptul reprezinta ansamblul de norme juridice care reglementeaza relatiile sociale a caror respecate este garantata de forta de constrangere a statului. Ca stiinta despre societate, dreptul este totodata o stiinta social-umana, iar stiinta dreptului studiaza juridical in... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Grile dreptul propietății intelectuale

1. Dreptul de proprietate intelectuala reglementeaza: a. raporturile sociale legate de creatia intelectuala si rezultatele ei sub cele mai variate forme b. raporturile sociale legate de proprietatea literara si artistica c. a. raporturile sociale legate de proprietatea industriala RASPUNS CORECT: A 2. Natura... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil

Anularea hotărârii de declarare a morții poate fi cerută de orice persoană interesată în două cazuri: o dacă cel declarat mort este în viață se poate cere oricând anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea. o în cazul în care se descoperă certificatul de deces al celui declarat mort. Acțiunea în anularea... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Lucrul individual

1.Definiția și evoluția dreptului internațional al mediului Termenul de mediu a fost folosit începând din sec. al XIX-lea în sens biologic, ca ambianță naturală a viețuitoarelor. Ulterior este definit ca spațul locuit și influențat de om. Noțiunea de mediu este caracterizată în literatura juridică ca fiind o... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică

1. NOȚIUNEA DE RĂSPUNDERE JURIDICĂ Răspunderea juridică este o variantă a răspunderii sociale. Ea apare ca un raport stabilit în baza legii între subiectul de drept care a încălcat prevederea legală și stat, reprezentat de organele de cercetare penală, instanțele judecătorești precum și diferiții funcționari... citește mai departe

25 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Subiecte drept administrativ

1. Noțiunea de administrație publică în sens material și în sens formal. În sens material, prin administrație publică înțelegem acea activitate de organizare a executării și de executare în concret a legii, realizată prin acțiuni cu caracter de dispoziție sau acțiuni cu caracter de prestație. În sens formal,... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Drept financiar

Subiectul 1. NOTIUNEA Cuvintul finante isi are origina din limba latina, care presupune ca provine de la cuvintele latinesti ,,finis'' , finare, fiare, ca termene de plata. In sec 13-15, se foloseau pe larg expresiile finatio, finansia, sau finansia pecuniaria, care insemnau plata in bani a unei obligatii reale.... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul muncii

Munca se poate desfășura în cadrul unor diverse categorii de raporturi juridice, și anume: a) civile (întemeiate pe un contract de mandat sau de antrepriză ori, formulat generic, pe un contract de prestări de servicii); b) de muncă (întemeiate pe un contract individual de muncă - salariații și cooperatorii, pe un... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Penal

Norma Obiectul juridic Obiectul material Subiectii Latura obiectiva Latura subiectiva Formele Sanctiune Art. 188 Cp. -prin incriminarea omorului se protejeaza viata individului; -pentru existent acestuia trebuie ca fapta sa se fi comis asupra unei personae in viata; -este reprezentat de corpul persoanei... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Jurisprudența internațională

I. Cazul „Alabama”. Tribunal arbitral - Statele Unite ale Americii c. Marea Britanie (18 septembrie 1872, RIAA, Vol. XXIX, p. 131) Situația de fapt Imediat după izbucnirea războiului de secesiune din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, printr-o declarație unilaterală, și-a asumat obligația de a se menține... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Sancțiunile aplicate de către Consiliul Concurenței

introducere Prin Legea concurenței nr.21/1996 sunt sancționate două categorii de acte si fapte: acte și fapte care afectează mediul concurențial normal - cele mai grave încălcări ale legii ; acte și fapte care împiedică îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Concurenței Precizare Legea prevede un caz în care... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Combustia umană spontană

Teorii Unul dintre principalele argumente folosite de cei ce afirmă că combustia ar fi de cauză paranormală este faptul că o mare parte din corpul uman este alcătuită din apă, ceea ce nu favorizează aprinderea sau arderea. Cu toate acestea în unele cazuri de combustie umană spontană trupurile victimelor au devenit... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras

Contractul de concesiune

A. Regimul juridic: - Ordonanța 54/2006 - contractul de concesiune a bunurilor proprietate publică - Ordonanța 34/2006 - contractul de concesiune de lucrări publice - Codul civil român - art. 867-875 - Constituția României - art. 136 Mijloc juridic de punere în valoare a (unui/unor) bun(uri) public(e). B.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul afacerilor

În sens larg, romanii au definit dreptul ca obligația de a trăi onest, de a da fiecăruia ceea ce i se cuvine, de a nu dăuna altei persoane. Astfel, în limbajul obișnuit, termenul ,,drept” desemnează o valoare fundamental a societății, un ansamblu de reguli de conduit cu rol de stabilire a ceea ce este just sau... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Victimizarea - Introducere în sistemul de justiție penală

Mendelsohn (1963) descrie victimizarea ca fiind opusul criminalității. Criminalitatea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi criminal. Prin urmare, victimizarea se referă la starea, calitatea sau fapta de a fi victimă. Scopul acestui capitol este de a descrie ce înseamnă acest lucru într-un sens aplicat -... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

1. Aspecte generale Asigurarile au aparut in mod firesc din nevoia de protecție a omului împotriva calamitaților naturii și împotriva consecințelor accidentelor, precum și din nevoile unor mijloace de existența in cazul limitării sau pierderii capacitații de munca ca urmare a îmbolnavirii sau bătrâneții. Calea de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Proiect de strategie în domeniul privat - Societate Profesională de practicieni în insolvență

Capitolul I. Noțiuni introductive Managementul strategic își are originea ca disciplină în anii 1950 și 1960. Sectorul privat a folosit acest proces pentru a-și gândi strategic mișcările pe piață . Pe parcursul anilor 1980, o serie de oameni de afaceri-strategi au început să folosească o bază de cunoștințe care... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul doctrinei în aplicarea normelor juridice în sistemul de drept românesc

Introducere Chiar dacă doctrina nu reprezintă un izvor formal al dreptului și nu creează reguli noi, a fost considerată în literatura de specialitate drept un suport al dreptului pozitiv, care explică și interpretează principiile și regulile de drept stabilite Dreptul este un produs social, iar fenomenul juridic se... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Politica externă și de securitate comună

INTRODUCERE: Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă schimbare, ca urmare a complexităţii interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi proceselor sociale, economice, politice, militare, demografice şi ecologice din lume.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul juridic polonez

În majoritatea statelor membre există diferite categorii de instanțe. În general, trei tipuri principale de instanțe pot fi identificate: - instanțe judecătorești de drept comun; - instanțe specializate; și/sau - instanțe competente în materie de drept constituțional. De obicei, instanțele judecătorești de drept... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Autoritatea executivă

Introducere Puterea politică în statele care au un regim politic democratic, funcționează pe baza principiului separării puterilor în stat astfel: puterea legislativă ( parlamentul ), puterea executivă și puterea judecătorească. Acest principiu al separării puterilor în stat a fost fondat de Charles de Secondat și... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractele încheiate pe internet la nivel internațional

Introducere Internetul a devenit o parte omniprezenta si stabila a vietii moderne. Oamenii folosesc internetul pentru comunicare instantanee, posta electronica, obtinerea de stiri, retele de socializare si chiar invatarea legii intr-un mediu virtual. In timp ce internetul in sine- retea, protocoale tehnice de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Contractul de transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Transport,in sens economic,reprezinta orice deplasare materiala a unui lucru de la un loc la altul,indifferent daca aceasta se savarseste,in cadrul aceleasi localitati sau de la o localitate la alta. ,, Prin contractual de transport se intelege conventia in temeiul careia o... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Drept constituțional și instituții politice I

Introducere Tematica de studiu a acestei discipline este astfel gândită încât să ofere cursanţilor o imagine coerentă şi desluşită despre organizarea şi funcţionarea statului modern, în care puterea este legitimată de masele guvernate, legitimare ce ia forma unei legi fundamentale, numită Constituţie.... citește mai departe

156 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview