Licențele din domeniul Drept

Tehnici moderne de identificare a persoanelor

Introducere Progresele științei din ultimii ani au adus modificări în desfășurarea unor activități din domeniul dactiloscopiei, fotografiei judiciare, a identificării persoanelor, aceste modificări necesitând și o reevaluare a informațiilor care sunt necesar a fi cunoscute și de către fiecare utilizator. Scopul... citește mai departe

57 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teorii despre etica și deontologia contemporană

INTRODUCERE Petrecând trei ani printr-o mulțime de informații juridice legate de toate acțiuniile și inacțiunile ființei umane și văzând că omul este pus în centrul universului, fiind considerat „ măsura tuturor lucrurilor „ așa cum afirma Protagoras, filosoful grec din Abdera, am considerat că e momentul să... citește mai departe

93 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Poluarea atmosferei

INTRODUCERE Problema raportului dintre om și mediul ambiant a apărut o dată cu cele dintâi colectivități omenești, deoarece omul cu inteligența și spiritul creator care îl definesc nu s-a mulțumit cu natura așa cum era ea, ci a pornit cu curaj și tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale.... citește mai departe

76 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conflictele de muncă - privire specială asupra grevei

CUVÂNT ÎNAINTE ______________________________ Conflictele de muncă au fost considerate dintotdeauna o problemă extrem de delicată, iar majoritatea țărilor o abordează cu o deosebită responsabilitate. Peste tot în lume, starea conflictuală generală care declanșează greve, se naște din confruntarea a doi „actori“... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mandatul european de arestare

INTRODUCERE Lucrarea de licență „Mandatul european de arestare” reprezintă o expunere mai amplă a tematicii și are ca scop fundamental relatarea aplicării procedurii din materia de cooperare judiciară în materie penală, atât în practică, cât și în teorie. Mandatul european de arestare îmbunătățește cooperarea... citește mai departe

81 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în urma jurisprudenței CEDO. Înainte de acest moment, doctrina noastră analiza unele aspecte ale dreptului la un proces echitabil, însă nu le dădea acestora... citește mai departe

64 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și tâlhărie

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales să studiez tema Cercetarea criminalistică a infracțiunilor de furt și tâlhărie este determinat de faptul că aceste două infracțiuni reprezintă principalele fapte de natură penală care determină o frecvență îngrijorătoare și un pericol... citește mai departe

66 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor grave la regimul circulației rutiere

INTRODUCERE Ritmul alert privind dezvoltărea complexă și dinamică a vieții sociale impune cu stringență identificarea factorilor de risc care pot aduce atingere vieții, integrității corporale și sănătății speciei umane. Supraviețuirea acesteia nu este condiționată doar de pericolele naturale, ci, îndeosebi de cele... citește mai departe

88 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Victimizarea copilului - efecte pe termen lung

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Dacă eșecurile din domeniul infrastructurii sau economic pot fi eradicate sau diminuate prin intermediul unor regementări de ordin economic sau legislativ, eșecurile privind educația copiilor noștri au consecințe pe termen lung și ne afectează identitatea națională.... citește mai departe

87 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sancțiunile în dreptul internațional public

INTRODUCERE Tema aleasă este Sancțiunile în dreptul internațional public, în cadrul căreia vor fi cercetate teori privind dreptul internațional public și teori a sancțiunilor, urmată de studiile de caz alese privind sancțiunile asupra Rusiei ca răspuns la invadarea Ucrainei și Regimurile de sancțiuni ale SUA... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale

INTRODUCERE Viața sexuală a persoanei reprezintă în conformitate cu deciziile Curții Europene a Drepturilor omului „un aspect intim al vieții private”, recunoscând-se dreptul fiecărei persoane de a avea o viață sexuală la alegerea sa, în conformitate cu identitatea sa profundă. Sexualitatea umană are din cele mai... citește mai departe

33 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Infracțiuni contra persoanei

INTRODUCERE Realitățile sociale ale vremurilor in care trăim, natura acestora precum și dinamismul pe care îl prezintă, impun societății dezvoltarea unui sistem eficient de ocrotire, conservare a valorilor, precum si de prevenire a factorilor ce pot aduce atingere acestora. Aspectele social-economice, politice și... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Separația puterilor în condițiile statului de drept

INTRODUCERE Statul, cuvantul care desemneaza societatea organizata din punct de vedere politic, este un termen relativ modern, care a aparut mult mai tîrziu decat realitatea pe care o ilustrează. Într-o formula succinta statul este o - entitate politică constituită dintr-un teritoriu delimitat de frontiere,... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Darea de mită

Introducere Fenomenul corupției este analizat în această lucrare cu instrumentele literaturii neo-instituționaliste economice, politologice și sociologice. Scopul lucrării este de a dezvolta o perspectivă teoretică asupra corupției care să explice modul de apariție și consecințele sociale ale acesteia. Tema... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice

INTRODUCERE Am ales ca tema pentru lucrarea de licență “Conflictul de interese și incompatibilitățile funcțiilor publice”, fiind o temă structurata în trei capitole, fiecare prezentând aspecte relevante cu tema aleasă. Astfel, primul capitol denumit “Consideratii generale privind functia publica” face referire la... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Problemele actuale ale realizării principiului contradictorialității în procesul penal

INTRODUCERE Problema consolidării legității în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecționarea teoriei procesual-penale, precum și a prevederilor care se referă la principiile procesual-penale de bază. În teoria procesual-penală, principiile procesuale penale presupun... citește mai departe

71 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite țări. Dezvoltarea acestor relații este condiționată de existența unei reglementări care să asigure ordinea juridică. În cadrul relațiilor international se desfășoară... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investigarea mijloacelor materiale de probă

INTRODUCERE CRIMINALISTICA - ȘTIINȚA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR Ca știință de sine stătătoare, criminalistica a apărut ca o necesitate obiectivă, determinată de faptul că mijloacele de contracarare a faptelor de natură penală aflate la îndemâna justiției deveniseră insuficiente. Amploarea fenomenului... citește mai departe

90 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Traficul de copii - probleme de calificare și delimitare de alte infracțiuni

Întroducere Actualitatea temei de cercetare. Traficul de ființe umane este o problemă globală și una dintre cele mai rușinoase infracțiuni care există, deoarece privează de demnitatea lor, milioane de oameni din întreaga lume. Traficanții înșală femei, bărbați și copii din toate colțurile planetei și le exploatează... citește mai departe

86 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fabricarea sau punearea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurlor de valoare false

Introducere Actualitatea și importanța temei Indiferent de locația geografică, originea etnică, statutul social sau nivelul de educație, contrafacere de semne bănești poate afecta pe oricine și cauza situații neplăcute. Contrafacerea a fost și rămîne a fi una din cele mai puternice afaceri ilegale progresive la... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principiul separației puterilor în stat

INTRODUCERE Citind constituțiile multor state europene și nu numai, am putea fi tentați să punem sub semnul îndoielii însăși existența puterilor statului, constatând absența termenului din textul propriu zis. Cu toate acestea, în statele democratice contemporane, distincția dintre puteri în stat și influența atât... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Persoană adultă fără adăpost

REZUMAT Cine sunt persoanele adulte fără adăpost? Cum au ajuns să traiască în stradă și cum supraviețuiesc? Care sunt nevoile lor? Ce se poate face pentru ele? Acestea sunt întrebările la care dorește să găsească un răspuns prezenta lucrare, adecvat timpului și contextului social al municipiului Focșani.... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Extras Preview

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi și parcurgând întreaga istorie a... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Identificarea persoanei după semnalmente

Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor, urmăririi și reținerii învinuiților și a condamnaților care se sustrag de la executarea pedepsei, recunoașterii recidiviștilor, căutării persoanelor dispărute sau... citește mai departe

82 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul și funcțiile statului

INTRODUCERE Rolul statului consta, in principiu, in asigurarea, apararea si promovarea prin mijloacele prevazute in Constitutie si in celelalte legi a "interesului general" a "interesului public" a binelui comun inclusiv a "interesului individual". Dar, statul este un instrument special si specializat al poporului... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview