Teorii despre etica și deontologia contemporană

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 36994
Mărime: 173.08KB (arhivat)
Publicat de: Catalin Grosu
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere .1
 2. Capitolul I Concepte fundamentale despre etică și deontologie
 3. 1.1 Conceptele de morală și moralitate ...4
 4. 1.2 Noțiunea de etică ...11
 5. 1.3 Deontologia - noțiune, teorii și principii fundamentale .14
 6. 1.4 Codurile etice și codurile deontologice ..20
 7. 1.5 Originile eticii .22
 8. 1.6 Evoluția istorică a eticii și deontologiei ...23
 9. 1.7 Caracteristici generale ale principalelor tradiții etice .28
 10. Capitolul II Conceptul de etică și deontologie în epoca contemporană
 11. 2.1 Etica profesionala in sec XXI .38
 12. 2.2 Conceptul de deontologie în filosofia contemporan ...39
 13. 2.3 Problematica și nevoia de deontologie în epoca contemporană 41
 14. Capitolul III Rolul eticii și deontologiei în evoluția profesională a funcționarului public
 15. 3.1 Noțiunea de funcție publică și funcționar public ..45
 16. 3.2 Evoluția istorică a reglementărilor legate de funcția publică ...46
 17. 3.3 Conținutul funcției publice din perspectivă constitutională .48
 18. 3.4 Deontologia funcției publice și principii care guvernează conduita profesională a
 19. funcționarului public 49
 20. 3.5 Codurile de etică și deontologice în administrația publică ..53
 21. Capitolul IV Generalitați cu privire la deontologia poliției naționale și deontologia poliției locale
 22. 4.1 Considerații generale privind etica polițienească 59
 23. 4.2 Deontologia polițienească și profesia de polițist 59
 24. 4.3 Principalele instumente internaționale și naționale care prevăd norme ale
 25. deontologiei polițienești ..61
 26. 4.4. Generalități cu privire la Codul European de etică al poliției .. ... ...66
 27. 4.5.Abordări conceptuale ale poliției comunitare .70
 28. 4.6. Principalele reguli de etică și deontlogie ale polițistului local ..74
 29. Concluzii
 30. Bibliografie
 31. Anexă: Expresii specifice limbajului deontologic

Extras din licență

INTRODUCERE

Petrecând trei ani printr-o mulțime de informații juridice legate de toate acțiuniile și inacțiunile ființei umane și văzând că omul este pus în centrul universului, fiind considerat „ măsura tuturor lucrurilor „ așa cum afirma Protagoras, filosoful grec din Abdera, am considerat că e momentul să aprofundez această disciplină , însușindu-mi cunoștințe legate de apariția, evoluția eticii și deontologiei, atât pe plan național cât și internațional. Voi face o scurtă prezentare a ceea ce se înțelege prin „ etică ”, „etică profesională”, „ deontologie ” , „ deontologie profesională”, „cod deontologic” oferită de domnia sa , profesorul universitar Gheorghe Lucian în scrierile sale.

Odată cu începutul existenței sale sociale, umanitatea a simțit nevoia stabilirii și respectării unor anumite reguli care făceau ca traiul într-o colectivitate să fie civilizat. Aceste reguli n-au îngrădit niciodată libertatea individului ci, în mod paradoxal, acesta cunoscându-le, știind cum trebuie să se poarte în diferite situații a devenit un om educat, acceptat și respectat de semenii săi, scăpând de complexe, căpătând siguranță de sine, lăsându-și personalitatea să se dezvolte.

Etimologic, cuvântul „etică” provine din greaca veche ( ethos - obișnuință, moravuri, caracter) și are un dublu sens :

- disciplină științifică având ca obiect de studiu normele de comportament care reglementează relațiile dintre oameni, știința despre morală, despre bine și rău.

- ansamblul normelor care reglementeză comportamentul oamenilor în societete , reguli ce trebuie aplicate în viață pentru a practica binele în opoziție cu răul.

Etica este o disciplină filosofică, ce-și găsește aplicabilitatea în toate domeniile vieții sociale, primele abordări provenind din antichitate, de acum de mai bine de 2400 de ani, etica fiind parte componentă a doctrinelor filosofice.

Socrate, care a dezvoltat teoria eticii prin încercarea de a fundamenta noțiunile de bază precum binele, datorie, onoare, virtute, cinste, Platon, discipolul său și Aristotel , care a întemeiat o morală practică sunt marii filosofi ce au studiat etica .

Etica generală stabilește criteriile de a judeca dacă o acțiune este bună sau rea și pentru a stabili motivațiile și consecințele unui act sau ale unei fapte. Finalitatea eticii face din aceasta o activitate eminamente practică. Ea este, astăzi, percepută ca fundamentul eticii aplicate, al eticii individuale, al eticii sociale și ale diferitelor forme de etică specializată, care se confruntă cu problemele normative ale propriului domeniu particular.

Etica profesională impune stabilirea unor reguli interne în fiecare profesie, care pot lua forma ’’bunelor practici’’ ,’’codurilor etice’’ sau ‚’’codurilor deontologice’’.

Codurile de etică reprezintă reflecterea sistemelor de valori și au rolul de a direcționa comportamentele umane și de grup, astfel încă din anii 1960, organizații mari din țările dezvoltate promovează codurile etice scrise, pe care le actualizează periodic, ținând seama de dinamismul social și economic.

Termenul „deontologie” provine din grecescul „ deon, deontos ” și înseamnă

,, ceea ce se cade”,“ceea ce trebuie făcut”, „datorie”, „obligație” iar „logos”, înseamnă „știință” „cuvânt,cuvântare” „discurs”, ceea ce înseamnă că deontologia semnifică „știința datoriei”.

În prezent, termenul desemnează teoria obligației, a datoriei, care impune profesioniștilor exercitarea meseriei lor. (I.Kant- deontologie reprezintă o doctrină privind normele de conduită și obligațiile etice ale unei profesiuni ).

Se poate spune că deontologia este partea eticii care se ocupă de îndatoririle profesionale, de datoriile specifice unei profesii, dar și că etica este știința care studiază normele morale: viața, obișnuințele, defectele, caracterele. Etica este o disciplină practică și normativă care are scopul de a ne spune cum trebuie să trăim și să ne comportăm. Există diverse forme de etică, care se diferențiază prin gradul lor de generalizare , prin obiectul lor sau prin fundamentarea lor. În toate aceste situații, etica trebuie să răspundă la întrebarea: Ce și cine face, pentru a face bine ?

Deontologia profesională reprezintă regulile esențiale după care se ghidează o instituție, o organizație sau o profesie. De altfel, normele specifice unei profesiuni nu sunt altceva decât normele generale de conduită, aceleași ca în viața socială sau particulară, completate cu reguli specifice ce individualizează un anumit domeniu, transformându-le în norme profesionale. Aceasta derivă din etica profesională care precizează drepturile și îndatoririle membrilor grupului profesional, practicile profesionale, dar și sancțiunile în cazul unor practici neconforme cu normele deontologiei.

Deontologia reprezintă o știință morală autentică, o știință normativă construită în interiorul eticii pe baza moralei, ce s-a născut din gândirea etică și care în momentul actual al practicii sociale este invocată tot mai des.

În timp ce etica se situează la nivel de concept, deontologia se situează la nivel de practică, având ca scop clarificarea regulilor de comportament individual care trebuie să orienteze exercitarea profesiunii. Indiferent de profesia exercitată, lucrătorul trebuie să dea dovadă de integritate, curaj, dreptate și loialitate, exigențe deontologice care completează și transced legile și regulamentele.

Bibliografie

1. Marius Profiroiu, Anton Parlagi, Eugen Crai, Etică și corupție în administrația publică, Editura Economică, 1999.

2. Niculae Neagu, Adrian Ropotan, Lucian Gheorghe, Studii de etică și deontologie, Editura Europolis, Constanța, 2009.

3. Adela Voicu, Deontologia funcției publice, Editura Europolis, Constanța, 2008.

4. Etica și eficiența profesională, Biblioteca performanței în carieră, Ediția a II-a, 1998, 2004, 2005.

5. Manea Constantin, Enescu Gheorghe, Roman Valeria, Gheorghe Ilie, Tureac Ciprian, Cooperare și lucru în echipă - Note de curs, Editura LVS Crepuscul, Câmpina, 2010.

6. Ion Tomescu, C. Manea, I. V. Tătaru, C. Ghena, V. Vasile, A. Alexe, Manual de tactică, Editura C.H. Beck, București, 2011.

7. Ivan Vasile Ivanoff, Deontologia funcției publice, Editura Bibliotheca Târgoviște, 2008.

8. Bercu Ana-Maria, Pregătirea profesională și cariera personalului din administrație publică, Editura Universitară, 2009.

9. http://www.termiumplus.gc.ca/guides/juridi/files/891.html.

10. Aristotel, Etica Nicomahică, Editura IRI, București, 1998, p. 35

11. Antony Flew, Dicționar de filosofie și logică, Editura “Humanitas”, 1996

12. Cornel Lazăr, Autoritate și deontologie, Editura Licorna, 1999. Textul cursului este selectat din această lucrare, unde se găsesc și indicațiile bibliografice pentru lucrările în limba străină.

13. Tudor Cătineanu, “Elemente de etică”, vol. I, Editura “Dacia”, Cluj-Napoca, 1982.

14. Aristotel Etica nicomahică, Editura științifică și Enciclopedică, București, 1988

15. Ioan Grigoraș, Probleme de etică, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 1999

16. Carrmen Cozma, Elemente de etică și deontologie, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 1997

17. Coman-Kund Liviu - Deontologia și statutul funcționarilor publici din administrația publică, Galați, 2003

18. Mocioi Ion - Deontologia funcției publice, Ed. Scorpion, 2001.

19. V. Vedinaș, Deontologia vieții publice, Editura Universul Juridic, București, 2007

20. V. Vedinaș, Drept administrativ român, ediția a III-a, revăzută și actualizată, Editura Univers Juridic, București, 2007

21. I. Albulescu, Morala și educația, Editura Eikon, București, 2008

22. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004.

23. Legea nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 194 din 21 martie 2007

24. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999.

25. Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006.

26. Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006

27. Dicționarul de Administrație Publică, realizat de Anton P. Parlogi, apărut la Editura Economică, București, anul 2000

28. Legea nr. 155/2010-Legea poliției locale

Preview document

Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 1
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 2
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 3
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 4
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 5
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 6
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 7
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 8
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 9
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 10
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 11
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 12
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 13
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 14
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 15
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 16
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 17
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 18
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 19
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 20
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 21
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 22
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 23
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 24
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 25
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 26
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 27
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 28
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 29
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 30
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 31
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 32
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 33
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 34
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 35
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 36
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 37
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 38
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 39
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 40
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 41
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 42
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 43
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 44
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 45
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 46
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 47
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 48
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 49
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 50
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 51
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 52
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 53
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 54
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 55
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 56
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 57
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 58
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 59
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 60
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 61
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 62
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 63
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 64
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 65
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 66
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 67
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 68
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 69
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 70
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 71
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 72
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 73
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 74
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 75
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 76
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 77
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 78
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 79
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 80
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 81
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 82
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 83
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 84
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 85
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 86
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 87
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 88
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 89
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 90
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 91
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 92
Teorii despre etica și deontologia contemporană - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Teorii despre etica si deontologia contemporana.docx

Alții au mai descărcat și

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este...

Arestul la domiciliu

1. Faza procesuală în care se poate lua măsura și organul judiciar competent Arestul la domiciliu poate fi dispus în faza de urmărire penală de...

Arestul la domiciliu

Introducere Arestul la domiciliu este una dintre măsurile preventive prevăzute de legislația penală, reglementată prin Art. 202 din C.p.p, restul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Litera și spiritul legii - abuzul de drept, fraudă la lege

Capitolul I: Conceptul dreptului Secţiunea 1: Geneza dreptului. De la animalitate spre umanitate Este cunoscut faptul că dreptul nu a existat din...

Deontologia în Procesul Comunicării

ARGUMENT Comunicarea, indiferent de felul său, verbală, scrisă sau nonverbală reprezintă cel mai uzual şi totodată necesar mijloc de relaţionare...

Deontologia Profesiei de Psiholog

1. Etică, morală şi deontologie profesională– delimitări conceptuale Termenul etică provine din limba greacă, êthos – obicei, datină, obişnuinţă....

Comportament organizațional

TEMA NR.1 MANAGEMENTUL SI COMPORTAMENTUL ORGANIZAłIONAL Managementul este definit ca arta de a face ca lucrurile să se realizeze în organizatii....

Ai nevoie de altceva?