Licențele din domeniul Electrotehnică

Sistem de pompare al apei alimentat de la panouri fotovoltaice

Memoriu justificativ: Această lucrare se concentrează pe alimentarea de la panouri fotovoltaice a unui sistem de pompare al apei alcătuit dintr-un motor de curent continuu fară perii (BLDC) și o pompă centrifugă simulând un model schematic implementat în programul MATLBA/Simulink. Sistemul fotovoltaic este... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem off grid de automatizare a porților batante

CAPITOLUL 1. SISTEME DE ACȚIONARE ELECTRICĂ Introducere Tema aleasă reprezintă o testare a cunoștințelor dobândite pe parcusul anilor de facultate, îmbină domeniul atutomatizărilor și domeniul electric cu aspectele tehnice civile și reprezintă o îmbunătățire în controlul locuinței. Un alt aspect îl reprezintă... citește mai departe

50 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Automatizarea instalației de desalinizare a apei

Introducere .3 1. Scurta istorie a apei tehnice si potabile. 4 1.1. Apeductele 4 1.2. Istoria desalinizarii 6 1.3. Țări care se bazează pe desalinizare 7 2. Principalele metode de desalinizare 8 2.1. Osmoza inversa 8 2.2. Desalinizarea chimică 10 2.3. Electrodializă 10 2.4. Congelarea 11 2.5. Distilarea... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caluclul motorului sincron cu reductor conic

INTRODUCERE Mecanica, veche știință a naturii, împreună cu toate disciplinile care au derivat din ea, încadrate sub denumirea de Mecanică aplicată, se bucură de o amplă reprezentare în literatura mondială. Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor proiectării mașinilor,... citește mai departe

53 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone. Mașinile asincrone funcționează în general cu viteze diferite de cea sincrona, sunt excitate în curent alternativ, au întrefierul redus la minimum posibil din punct de... citește mai departe

73 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea unui sistem de detecție a corpurilor conductoare

1 Introducere În această lucrare îmi propun proiectarea si analiza unui electromagnet detector de metale portabil, folosit în securitate, capabil să detecteze arme sau alte corpuri metalice la distanțe mici. Lucrarea este alcătuită din cinci capitole în care subiectul studiat îl constituie detectorul de metale.... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de măsurare a rezistivități de suprafață

Introducere În cele ce urmează sunt prezentate metode si tehnici de masurare a rezistivității de suprafață , analizandu-se eficientizarea măsurătorilor. Sunt prezentate atat aspectele teoretice cat și cele practice , totodata cu aparatele de masură folosite in scopul obținerii unor măsurători de o acuratețe bună.... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul transformatoarelor pentru schimbarea numărului de faze, trifazat-bifazat

MEMORIU JUSTIFICATIV Domeniul de utilizare al transformatoarelor electrice este foarte larg şi formele lor constructive sunt numeroase. După destinaţia lor, transformatoarele se împart în două mari clase: transfromatoare de putere şi transformatoare speciale. Deci pe langă transformatorul de putere de construcţie... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul privind analiza și simularea automobilelor hibride

Introducere Creşterea economică, caracteristică civilizaţiei industriale se bazează pe resurse neregenerabile (petrol, cărbuni, gaze naturale). În plus apar reziduuri, care prin acumulare nu mai pot fi asimilate sau reintegrate în natură provocând alterarea mediului şi apariţia unor dezechilibre în biosferă. În... citește mai departe

90 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu numeric și experimental al electromagnetului cu plonjor

INTRODUCERE Am ales să studiez comportamentul în regim dinamic al electromagnetului de curent continuu în mediul de simulare FLUX® deoarece electromagneții sunt probabil cele mai răspândite dispozitive electromagnetice, având o importanță însemnată în majoritatea ramurilor industriale iar înainte de orice... citește mai departe

79 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem de CNC de tăiere materiale moi cu fir cald

Capitolul 1. Introducere Un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit punerea în funcţiune a maşinii sunt implementate în formă codificată. Prima maşină-unealtă cu comandă numerică a fost maşina de ţesut a lui Jacquard (1800) care avea drep program o bandă perforată. Comanda numerică a... citește mai departe

65 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul și verificarea rezistenței de contact la întrerupătoarele automate de joasă tensiune

Capitolul I : Contacte electrice Generalităţi Contactele electrice joacă un rol foarte important în construcţia şi funcţionarea echipamentelor electrice şi electromecanice. Contact electric se numeşte atingerea dintre două piese conductoare, P1 şi P2, destinată să asigure trecerea curentului de la un conductor la... citește mai departe

98 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studii privind recepția calitativă a materiei prime pentru fabricația rulmenților - instrumente, studii de caz

Introducere În viziunea unui fost longeviv conducător de ţară (cu stil de conducere dictatorial), zona Braşovului, datorită poziţionării relativ centrale pe harta ţării, se dorea a fi un loc puternic industrializat din care să fie alimentate alte ramuri ale economiei cu suporturile necesare acestora. În acest... citește mai departe

79 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul unui Electromagnet de Curent Continuu

1 Introducere Comisia Internatională de Electrotehnica (C.E.I.) defineşte electromagneţii astfel: "Electromagnetul este un magnet excitat de un curent". Dezvoltând această definiţie, putem spune că electromagnetul este un magnet temporar, a carui acţiune de atragere sau eliberare a unei armături feromagnetice este... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tranzistoare de putere folosite în construcția surselor în comutație

Capitolul 1 Generalităţi 1.1. Definiţii. Clasificări Funcţionarea normală şi corectă a oricărui aparat electronic necesită alimentarea acestuia de la surse de tensiune la care variaţiile tensiunii de alimentare să nu depăşească anumite limite, dependente de performanţele aparatului. Principala sursă de energie... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilitatea la Mici Perturbații și Tranzitorie a Sistemelor Electroenergetice

1. SISTEMUL ELECTROENERGETIC Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar, cu o funcţionalitate bine determinată formează o instalaţie electrică. Echipamentele electrice ale instalaţiilor electrice sunt constituite din maşinile, aparatele, dispozitivele şi... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati

Introducere În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a unui concept foarte des întâlnit în zilele noastre, sistemul fotovoltaic. Fotovoltaicele (FV) sau celulele solare, cum sunt adesea numite, sunt dispozitive semiconductoare care transformă lumina solară în curent electric. Grupele de... citește mai departe

50 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stand experimental pentru studiul motoarelor monofazate

Memoriu justificativ Am ales aceasta lucrarea “studiul motoarelor monofazate” deoarece motoarele asincrone monofazate sunt utilizate pe larg în acţionări de puteri mici. In majoritatea cazurilor acestea sunt folosite pentru a pune în funcţiune maşini de uz casnic,şi alte unităţi, acolo unde lipsesc reţelele... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sisteme de Comunicații Optice

INTRODUCERE Sfârşitul mileniului doi şi începutul mileniului trei sunt caracterizate, printre altele, de o evoluţie fără precedent a sistemelor moderne de calcul, a reţelelor de comunicaţie care pun în legătură toate aceste sisteme de calcul şi de comunicaţie. Necesitatea creşterii volumului de date, a vitezei de... citește mai departe

106 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Ciclului de Viață al unui Motor Asincron dintr-o Termocentrală

Introducere. În ultimele decenii, dezvoltarea civilizației industriale, bazată pe folosirea pe scară largă a științei și tehnologiei, a cunoscut o amploare deosebită, conducând la creșterea spectaculoasă a consumului de energie sub diverse forme. Una din cele mai utilizate forme de energie finală este energia... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea sistemului de acționare electro hidraulic Frydembo la o navă de 7800

Capitolul I ACŢIONAREA INSTALAŢIILOR DE GUVERNARE În funcţie de mărimea momentului necesar la arborele cârmei, acţionarea instalaţiilor de guvernare poate fi manuală, electromecanică sau electrohidraulică. În cazul acţionării manuale lipsesc transmisia de comandă şi maşina de cârmă, între timonă şi cârmă existând... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Urmărire la Distanță prin GPS

INTRODUCERE 1.1. Generalităţi Încercarea de a-şi imagima unde se află şi încotro merge a fost una din cele mai vechi preocupări ale omului. Navigaţia şi poziţionarea au devenit importante pentru multe din activităţile umane deşi, la început, modalităţile erau destul de greoaie. Primii navigatori au utilizat... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Comanda unei acționări cu motor de curent continuu cu PIC16F628A

Introducere Maşina de curent continuu este maşina electrică la care schimbul principal de energie cu o reţea se face în curent continuu. Se caracterizează prin faptul că în circuitul exterior trece curent continuu, iar tensiunile electromotoare se induc numai prin mişcare. Ele pot fi cu colector (redresor... citește mai departe

57 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea numerică a amestecurilor dielectrice

Introducere Actualitatea şi importanţa temei Multe dintre materialele folosite la ora actuală ca izolanţi electrici sunt amestecuri dielectrice cu două sau mai multe componente sau faze. O mare amploare a luat folosirea compozitelor ale căror proprietăţi mecanice deosebite (combinaţia unică de densitate mică şi... citește mai departe

79 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Monitorizarea parametrilor unei rețele electrice cu ajutorul Labview

Introducere Dezvoltarea sistemelor informatice și a microelectronicii din ultimele decenii au condus la posibilitatea realizării unor sisteme de măsurare bazate pe instrumentație virtuală, în care instrumentele reale de măsurare sunt înlocuite cu instrumente de măsurare virtuale a căror funcții sunt implementate... citește mai departe

103 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview