Licențele din domeniul Burse

Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori

INRODUCERE Actualitatea temei. Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influențe pe care le declanșează evenimentele de ordin economic, social-politic și valutar. Ele pun în evidență starea conjuncturală a economiei și înregistrează mersul afacerilor marilor companii industriale și... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Tehnică și Fundamentală în Piața Forex

1. Noţiuni de bază despre Forex 1.1. Scurt istoric şi elementele de bază Va exista mereu cerere și ofertă pentru bani, pentru valută. Democratia și Capitalismul au determinat oamenii să-și caute norocul și bunăstarea. Problema este că multă lume s-a repezit și au intrat prea devreme ori prea tarziu într-o afacere... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Extras Preview

Bursa Română de Mărfuri

INTRODUCERE Comerţul îşi are sorgintea în vremuri imemoriabile, istoria consemnând un proces natural evolutiv de la forme primare până la concentrări comerciale ce au permis apariţia primelor burse de mărfuri Formele de comerţ sau schimbul comercial au însoţit evoluţia omenirii de-a lungul istoriei. Istoria... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Bursa de Valori București

Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Extras Preview

Bursele din Europa de Est

I N T R O D U C E R E Tema acestei lucrări de licenţă se intitulează:”BURSELE DE VALORI DIN EUROPA DE EST”. Prin tema aleasa mi-am propus să evaluez global nivelul la care se situează la acest moment piaţa bursieră româneasca prin comparaţie cu alte câteva pieţe vecine luate drept referinţă, pieţe din ţări care au... citește mai departe

82 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Indicii Bursei de Valori București

Introducere Lucrarea urmăreşte evoluţia pe o perioada de 4 ani a indicilor oficiali ai Bursei de Valori Bucureşti, studiul având ca scop determinarea unei imagini de ansamblu asupra pieţei de capital din România. Perspectiva scăderii dobânzilor bancare, a randamentelor oferite de titlurile de stat, a... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Extras Preview