Licențele din domeniul Merceologie

Aspecte privind corelația dintre calitatea serviciilor de alimentație publică și protecția consumatorilor

„Aspectele privind corelația dintre calitatea serviciilor de alimentație publică și protecția consumatorilor” este tema care îmbină plăcerea, lucrul, cât și studiile mele, în abordarea satisfacerii clienților și fidelizării pe principiul calității. Abordarea lucrării este transpusă prin prisma unui restaurant,... citește mai departe

66 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene

ÎNTRODUCERE În condiţiile contemporane întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. Astăzi tot mai mulţi adepţi au afirmaţiile lui Alexis... citește mai departe

100 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Inițiative europene pentru combaterea falsificării și contrafacerii mărfurilor

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am prezentat pe larg efectele nefaste ale falsificării şi contrafacerii mărfurilor precum şi o serie de iniţiative adoptate pentru combaterea acestora atât la nivel european cât şi în România. Efectele şi consecinţele grave ale falsificării şi contrafacerii mărfurilor sunt... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare

OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI Se pare că una din primele preocupări referitoare la încercarea de conservare a alimentelor a fost legată de necesitatea de aprovizionare a armatelor. La începutul secolului al XIX – lea, Napoleon a constatat că acest lucru este dificil de realizat. Napoleon avea nevoie de alimente... citește mai departe

97 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza și previziunea evoluției serviciilor de sănătate în regiunea Sud-Muntenia

INTRODUCERE Perfecționarea clasificărilor naționale si internaționale ale activităților economice este argumentată nu numai din considerente teoretice sau de necesitatea asigurării comparabilității datelor privind dimensiunile și structura diferitelor sectoare ale economiei, dar este motivată și practic deoarece... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu brânză proaspătă de vacă

Introducere Industria alimentară asigură o varietate sporită de produse alimentare necesare hranei zilnice a populaţiei de pe întreg globul Aplicând reţete şi tehnologii adecvate se pot obţine o gamă tot mai variată de produse acido-lactice În cadrul industriei alimentare, industria produselor lactate şi mai ales a... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate

Introducere “Măsline conservate”- reprezintă denumirea produsului finit, fabricat în scopul vînzării, fructelor din soiurile cultivate ale Olea europaea sativa Hoffg, Link, recoltate la timpul potrivit, care au fost prelucrate sau tratate prin procedee adecvate de conservare în vederea prelungirii perioadei lor de... citește mai departe

73 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza pieței lemnului pe picior în OS Moldovița în vederea îmbunătățirii indicatorilor activității economice

Capitolul I 1. Economie generală. Economia este ştiinţa care studiază sistemul activităţilor economice interdependente. Este vorba de studiul întregului sistem al activităţilor economice, difereţiindu-se prin modol de cercetare, prin funcţiile îndeplinite şi prin concluziile formulate. Ca ştiinţă economia... citește mai departe

82 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Studierea Pieței Produselor de Panificație

Introducere Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole şi îşi propune să elaboreze un studiu de piaţă privind consumul de pâine şi produse de panificaţie în Municipiul Focşani. Obiectivele lucrării implică prezentarea, analiza şi identificarea potenţialului pieţei produselor de panificaţie din România şi în... citește mai departe

51 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu privind rolul telefoanelor mobile la firma SC Incov SA

INTRODUCERE Lucrarea mea de licenţă se numeşte „ Studiul privind rolul sistemelor de telecomunicaţii în administrarea afacerilor.” Mi-am ales această temă din mai multe motive. În primul rând am făcut practica la această firmă şi am avut deja câteva informaţii necesare, iar în al doilea rând cred că telefoanele... citește mai departe

81 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Marcarea Ecologică a Produselor în Uniunea Europeană

Introducere Am ales ca temă de licenţă „Marcarea ecologică a produselor ” iar studiul de caz l-am făcut analizând baza unui produs ecologic şi biodegradabil folosit pentru spălarea şi curăţarea auto fără utilizarea apei numit Eleven One. În ultima perioadă de timp au crescut preocupările organismelor... citește mai departe

52 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Observații privind Influența Prelucrării Finale asupra Calității Carcaselor de Pasăre

PARTEA I DATE BIBLIOGRAFICE PRIVIND INFLUENŢA PRELUCRĂRII FINALE ASUPRA CALITĂŢII CARCASELOR DE PASĂRE INTRODUCERE După anul 2000, Parlamentul, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, au început să acorde o atenţie deosebită privind calitatea alimentelor... citește mai departe

70 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Implementarea unui Sistem Integrat Calitate-Mediu - Studiu de Caz Realizat la SC Petrotel-Lukoil SA

Capitolul I Standardizarea Internaţională în domeniul Managementului Calităţii Standardizarea reprezintă activitate de elaborare şi implementare a unor documente de referinţă (standarde), conţinând soluţii ale problemelor tehnice şi comerciale, referitoare la procese şi la rezultatele acestora, având un caracter... citește mai departe

98 pagini 13 puncte Extras Preview