Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 21184
Mărime: 560.51KB (arhivat)
Publicat de: Alida Demeter
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Calmas V.

Cuprins

 1. INTRODUCERE .2
 2. Capitolul I. BAZELE TEORETICE ALE FORMĂRII SORTIMENTULUI ŞI A CALI-TĂŢII MĂSLINELOR CONSERVATE 4
 3. 1.1 Tendinţe moderne de dezvoltare şi de producere a măslinelor conservate .4
 4. 1.2 Clasificarea măslinelor conservate .6
 5. 1.3 Factorii care influenţează la formarea sortimentului de măsline conservate 10
 6. 1.3.1 Materia primă . 10
 7. 1.3.2 Procesul tehnologic 14
 8. 1.3.3 Tipurile de ambalaj 16
 9. 1.4 Indicii de calitate ai măslinelor conservate .17
 10. 1.5 Factorii care contribuie la păstrarea nivelului de calitate al măslinelor conservate 19
 11. 1.6 Caracteristica metodelor de apreciere a indicilor de calitate a măslinelor conservate .20
 12. Capitolul II. STUDIEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A UNITĂŢII COMERCIALE SC ,,MAVIRAR” SRL 27
 13. 2.1 Caracteristica generală a SRL ,,Mavirar” 27
 14. 2.2 Analiza activităţii economico-financiare a SRL ,,Mavirar” 28
 15. 2.2.1 Analiza indicatorilor generali .29
 16. 2.2.2 Analiza lichidităţii întreprinderii 31
 17. 2.2.3 Analiza rentabilităţii întreprinderii .33
 18. Capitolul III. ORGANIZAREA COMERŢULUI CU MĂSLINE CONSERVATE ÎN UNITATEA COMERCIALĂ SC ,,MAVIRAR’’ SRL .37
 19. 3.1 Comercializarea mărfurilor alimentare în unităţile de comerţ en-detail 37
 20. 3.2 Organizarea procesului de comercializare a măslinelor conservate în SRL ,,Mavirar” 38
 21. 3.3 Recepţia cantitativă şi calitativă a măslinelor conservate în SRL ,,Mavirar” 40
 22. Capitolul IV. ANALIZA SORTIMENTULUI ŞI CALITĂŢII MĂSLINELOR CONSERVATE DIN CADRUL SC ,,MAVIRAR’’ SRL .43
 23. 4.1 Studierea sortimentului conservelor de măsline comercializate în cadrul SRL ,,Mavirar’’ 43
 24. 4.2 Caracteristica merceologică a măslinelor conservate 50
 25. 4.3 Analiza în condiţii de laborator a unor indici de calitate a măslinelor conservate 56
 26. Concluzii .63
 27. Bibliogafia 65
 28. Anexe .67

Extras din licență

Introducere

“Măsline conservate”- reprezintă denumirea produsului finit, fabricat în scopul vînzării, fructelor din soiurile cultivate ale Olea europaea sativa Hoffg, Link, recoltate la timpul potrivit, care au fost prelucrate sau tratate prin procedee adecvate de conservare în vederea prelungirii perioadei lor de valabilitate pentru consumul uman.

Pe lîngă plantaţiile tinere, foarte intensive, sunt păstraţi pomii foarte bătrâni, unii de vîrste milenare. Se crede că în Italia de astăzi ar exista pomi rămaşi încă din primii ani ai Imperiului Roman, ajungînd la grosimea de peste 10 metri în diametru.

Măslinele nu se pot consuma în stare naturală direct din pom, din cauza gustului predominant amar şi acru. Clima propice pentru o producţie bună trebuie să fie mediteraneană. Acestea intră în procesul tehnologic în stare naturală, culoarea lor fiind de la verde închis către maro : prin oxidare se stabileşte concentraţia de sare (mai mare sau mai mică), după care sunt supuse unui proces de formare a culorii negre. Măslinele verzi sunt conservate cu zeamă de lămîie sau acid citric avînd un gust acrişor.

Principalii producători în lume de măsline conservate sunt Spania, Italia, Grecia, Turcia care produc anual cantităţi foarte mari de (aproximativ 106266 t, la nivelul anului 2008 conform FAO) conserve de măsline care se distribuie pe piaţa din întreaga lume. Industria prelucrătoare de măsline pentru Grecia şi Tunisia ocupa primul loc din volumul total al producţiei industriale, în Liban locul doi, iar în Spania, Siria şi Palestina locul trei.

Pe piaţa din Republica Moldova măslinele conservate sunt acceptate pentru comercializare în conformitate cu HOTĂRIREA Nr. 180 din 12.03.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsline de masă”,publicat : 19.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 37-38 art Nr : 241 Data intrării în vigoare : 19.06.2010, iar calitatea lor este controlată conform SM STAS 11414:2005- Măsline de masă.

Tema tezei de licenţă, este actuală pentru ca măslinele conservate sunt necesare organismului uman, măslinele sunt o sursă bună de vitamine şi minerale, sunt surse de antioxidanţi, care previn îmbătrînirea precoce şi apără organismul de atacurile radicalilor liberi, etc.

Scopul lucrării constă în evidenţierea caracteristicilor de calitate şi a sortimentului măslinelor conservate, în studierea tehnologiei de comercializare a măslinelor conservate în unităţile de comerţ cu amănuntul şi analiza calităţii măslinelor conservate.

Pentru realizarea acestui scop ne-am propus următoarele sarcini : 1. Studierea bazei teoretice a formării sortimentului şi calităţii măslinelor conservate a factorilor 2. Studiere activităţii economice a unităţii comerciale SRL ,,Mavirar” din oraşul Ungheni, care contribuie la păstrarea nivelului de calitate şi caracteristica metodelor de apreciere a indicilor de calitate a măslinelor conservate.

caracteristicii generale a SRL ,,Mavirar”, analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii.

3.Analiza organizării comerţului cu măsline conservate în unitatea comercială cu amănuntul SC ,,Mavirar” SRL, comercializării mărfurilor alimentare în unităţile de comerţ en-detail, organizării procesului de comercializare a măslinelor conservate şi analiza recepţiei cantitative şi calitative a măslinelor conservate în SRL ,,Mavirar”.

4.Analiza sortimentului şi calităţii măslinelor conservate din cadrul SRL ,,Mavirar”, studierea sortimentului conservelor de măsline comercializate în cadrul întreprinderii , caracteristica merceologică a măslinelor conservate şi analiza în condiţii de laborator a unor indici de calitate a măslinelor conservate .

Lucrarea dată e structurată în 4 capitole:

Capitolul I se referă la partea teoretică în care sunt incluse date actuale cu privire la starea de producţie şi consum a măslinelor conservate pe piaţa internaţională, clasificarea , indicii de calitate şi caracteristica metodelor de apreciere a indicilor de calitate a măslinelor conservate.

Capitolul II se axează pe studierea indicilor economici ai societăţii comerciale ,, Mavirar’’ SRL. Aici este prezentată caracteristica generală a SC ,,Mavirar’’ SRL, este analizată activitatea economico-financiară, şi anume indicatorii generali, lichiditatea şi rentabilitatea întreprinderii.

Capitolul III include date cu privire la organizarea comerţului cu măsline conservate în societatea comercială ,,Mavirar’’ SRL. În capitolul dat este descrisă comercializarea mărfurilor alimentare în unutăţile comerciale en-detail, organizarea procesului de comercializare a măslinelor conservate în SC ,,Mavirar” SRL , recepţia cantitativă şi calitativă a măslinelor conservate în cadrul societăţii.

În capitolul IV se prezintă analiza sortimentului şi a calităţii măslinelor conservate comercializate în cadrul SC ,,Mavirar’’ SRL. , caracteristica merceologică şi analiza în condiţii de laborator a unor indici de calitate a măslinelor conservate.

Preview document

Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 1
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 2
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 3
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 4
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 5
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 6
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 7
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 8
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 9
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 10
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 11
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 12
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 13
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 14
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 15
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 16
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 17
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 18
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 19
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 20
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 21
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 22
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 23
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 24
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 25
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 26
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 27
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 28
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 29
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 30
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 31
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 32
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 33
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 34
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 35
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 36
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 37
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 38
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 39
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 40
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 41
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 42
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 43
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 44
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 45
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 46
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 47
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 48
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 49
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 50
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 51
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 52
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 53
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 54
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 55
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 56
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 57
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 58
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 59
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 60
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 61
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 62
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 63
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 64
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 65
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 66
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 67
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 68
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 69
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 70
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 71
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 72
Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Studierea Sortimentului Calitatii si Organizarea Comertului cu Masline Conservate.docx

Alții au mai descărcat și

Măsline

Introducere Dintotdeauna, maslinul a fost un simbol al sanatatii, un aliment-vedeta in toate anotimpurile, ideal pentru vegetarieni si pentru...

Evaluarea calității margarinei

I. Caracterizarea merceologică a margarinei 1.1 Prezentarea produsului Definiţie. Aliment sub formă de emulsie plastică sau fluidă, de tip apă în...

Rolul organizațiilor internaționale în dinamica securității globale

Organizatiile internationale permit statelor sa abordeze împreuna problemele comune, în cadrul unui proces decizional colectiv, chiar daca unele...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Reciclarea Autovehiculelor Scoase din Uz

CE INSEAMNA RECICLAREA? Recilarea este un concept tot mai des intalnit inca din secolul al XX-lea care doreste limitarea risipei de resurse pentru...

Bazele Merceologiei

1.1 Obiectul merceologiei Etimologia cuvântului “merceologie” provine de la cuvântul merx (limba latină) – marfă logos (limba greacă) – ştiinţă...

Tehnici și metode moderne de control în sistemele de fabricație

momente istorice şi factori cu implicaţii importante în ceea ce priveşte calitatea: omul şi-a dezvoltat gustul pentru mai bun şi mai frumos din...

Te-ar putea interesa și

Studierea sortimentului și calității măslinelor conservate pe piața internațională

Introducere “Măsline conservate”- reprezintă denumirea produsului finit, fabricat în scopul vînzării, fructelor din soiurile cultivate ale Olea...

Ai nevoie de altceva?