Licențele din domeniul Finanțe

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă creditarea bancară a persoanelor juridice, cu precădere asupra IMM-urilor. Decizia de creditare se face după ce se analizează situația economico-financiară a firmei, se calculează factorii financiari care exprimă performanța întreprinderii, capacitatea de a rambursa creditul... citește mai departe

70 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea unei întreprinderi cotate pe piața de capital

INTRODUCERE Conform lui Maczynska, evaluarea unei companii necesită aplicarea unor cunoștințe vaste din diferite domenii ale științei. Necesitatea evaluării unei firme a apărut odată cu dezvoltarea economică, aceasta devenind necesară vânzării, cumpărării, fuziunilor, achizițiilor etc. Conform lui Van de... citește mai departe

85 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consecințe ale alegerii regimului cursului de schimb asupra comerțului internațional

INTRODUCERE În prezenta lucrare ne-am propus să analizez care este legătura dintre regimul cursului de schimb și comerțul internațional, cu scopul de a demonstra dacă există o influență a alegerii regimului cursului de schimb asupra volumului comerțului. Lucrarea este structurată pe trei capitole prin intermediul... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura financiară a întreprinderii

Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4 1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5 1.1.1.Surse de provenienta a capitalului 7 1.1.2.Modalitati de folosinta a capitalului 12 1.2. Funcțiile capitalului social 12 1.3. Caractere generale ale capitalului social 14 1.4.Capitalul... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii

INTRODUCERE Întreprinderea - una din verigile importante ale economiei naționale, având un rol important în buna funcționare a întregului sistem economico-social, a fost afectată de profundele schimbări petrecute în viața economică, socială și politică din ultimii ani. Au apărut elemente tipice economiei de piață,... citește mai departe

62 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor

INTRODUCERE Termenului sau mai bine spus procesului de a investi i s-au atribuit pâna în acest moment o multitudine de definiții. Spre exemplu, una dintre definiții, prezintă investițiile drept achiziționarea unui activ în vederea producerii unui câștig de capital la momentul vânzării acestuia sau obținerea unui... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea întreprinderilor prin discontarea cashflow-urilor

Introducere Această lucrare îsi propune să ilustreze două dintre cele mai folosite metode de evaluare și anume: metoda cash-flow-ului discontat sau al cash-flow-ului disponibil și metoda de evaluare bazată pe multipli. Informațiile despre evaluare sunt utile atât investitorilor care pentru un activ financiar nu... citește mai departe

51 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al specialiștilor din domeniul economic, cât și al conducerilor organismelor financiar bancare din întreaga lume, întrucât dobândirea bunăstării prin dezvoltare economică,... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA BOCA SRL Oradea. Am optat pentru această firmă întrucât îmi desfășor activitatea în cadrul societății. Analiza echilibrului financiar reprezintă o componentă a analizei... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investiții în IMM

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din Republica Moldova și perfecționarea proiectelor de finanțare, de investiție în Întreprinderile Mici și Mijlocii. Importanța întreprinderilor mici și mijlocii este... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii 2006 - 2016. În felul acesta am întocmit o trecere în revistă, punând accent pe aspectele esențiale, a următoarelor principii financiare: Conceptul de buget, Principiile... citește mai departe

46 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozitele indirecte și rolul lor în cadrul societății

Capitolul 1:Conținutul impozitelor indirecte și funcțiile acestora în cadrul societății 1.1.Conținutul impozitelor indirecte și elementele tehnice ale acestora Impozitele reprezintă cele mai vechi resurse financiare ale statului, necesare acoperiri cheltuielilor publice. Cea mai amplă definiție a impozitului este... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA)

INTRODUCERE Importanța echilibrului financiar în activitatea unei întreprinderi este foarte puternică, deoarece ia în considerare cerințele și necesitățile firmei, respectiv numărul de resurse disponibile ce pot servi la satisfacerea acestora. Echilibrul, din punct de vedere financiar, reprezintă o armonie a... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene

INTRODUCERE Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau unul similar pe piața bunurilor sau serviciilor, sau pe alte segmente ale pieței, prezentându-se cu alternative posibile în fața consumatorilor. Consolidarea poziției pe... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase state: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, prin care se fundamentează realizarea Comunității Economice Europene. În momentul acela, poate puțini au fost... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Formarea deficitelor bugetare publice și factori determinanți ai acestora

INTRODUCERE Am analizat această temă, pentru a identifica situațiile în care apare deficitul bugetar public,care sunt factorii determinanți ai aparației acestuia dar și evoluția lui, atât în statele europene cât și în țara noastră. De-a lungul timpului,echilibrul bugetar a constitit o preocupare a specialiștilor... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Extras Preview

Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca temă „Cardurile de debit. Actualitate și perspective la Banca Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia” și încearcă să descrie aspectele legate de instrumentele electronice de plată, punând accent pe avantajele pe care la oferă deținerea și utilizarea acestora de către persoanele... citește mai departe

74 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza impozitului pe profit

INTRODUCERE Obiectul principal al acestei lucrări îl reprezintă impozitul pe profit ilustrat prin tema lucrări ,,Contribuția impozitului pe profit la constituirea veniturilor fiscale în România”. Am avut în vedere de asemenea ilustrarea modului de determinare a impozitului pe profit în cadrul unei firme. Această... citește mai departe

48 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a activităţii societăţii S.C. Biofarm S.A. În ultimii ani, piaţa farmaceutică românească s-a confruntat pe de-o parte cu efectele crizei economico-financiare, iar pe de altă parte... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul contabil privind modalitățile de export derulate de firme

INTRODUCERE Piața internațională este mult mai mare decât piața locală. Ratele de creștere în multe piețe de peste mări depășesc cu mult creșterea pieței interne. Întâlnirea și înfrângerea concurenților inovatori din străinătate poate ajuta companiile să-și păstreze avantajul de care au nevoie acasă. Există, de... citește mai departe

38 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemele fiscale din UE

Cаpitolul I-Sistеmul fiscаl – cаdrul gеnеrаl dе аbordаrе 1.1Dеfinirеа sistеmului fiscаl Sistеmul fiscаl еstе, în mod normаl, еxprеsiе а voinţеi politicе а unеi comunităţi umаnе orgаnizаtе, fixаtă pе un tеritoriu dеtеrminаt şi dispunând dе o аutonomiе suficiеntă pеntru а putеа, prin intеrmеdiul progrаmеlor cаrе o... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia

Decizia de finanțare este una din deciziile fundamentale strategice adoptate de managerii unei întreprinderi, care constă în selectarea uneia dintre cele mai convenabile surse de finanțare; adoptarea unei decizii de finanțare presupune alegerea între capitaluri proprii și împrumutate, consecință a acestei decizii... citește mai departe

38 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie economica cu caracter istoric si poate comunica o abordare de la geneza pana in zilele noastre. Oricare proces de productie, prin desfasurarea sa, presupune existenta a mai... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Performanțele economice pentru serviciile de prospectare a pieței în cadrul Institutului de cercetare de piața GFK România

Introducere Calitatea serviciilor de prospectare a pietei este determinata de performantele economice inregistrate de firmele prestatoare de astfel de servicii, care la randul lor determina direct si indirect calitatea vietii pe plan national si international. Prin intermediul acestor cercetari de piata... citește mai departe

53 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

The role of international financial institutions in financing investment within the Republic of Moldova

INTRODUCTION Relevancy of investigated topic. When the Republic of Moldova became an independent state in 1991, it had to make a considerable effort in order to become a member of a number of international organizations. The pro¬cess of joining international organiza¬tions started and supported initially by a... citește mai departe

87 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview