Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 3 fișiere: docx, xlsx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12202
Mărime: 278.06KB (arhivat)
Publicat de: Cezar-Liviu Olaru
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr Iulian Brasoveanu
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Abordare conceptuală 4
 3. Capitolul II. Analiza bilanţului 10
 4. 2.1. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 11
 5. 2.2. Analiza echilibrului financiar 13
 6. 2.3. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 17
 7. 2.4. Analiza utilizării elementelor de activ şi datorii 18
 8. Capitolul III. Analiza contului de profit şi pierdere 21
 9. 3.1. Analiza structurii contului de profit şi pierdere a întreprinderii 21
 10. 3.2. Soldurile intermediare de gestiune 22
 11. 3.3 Capacitatea de autofinanţare 25
 12. 3.4. Analiza cash-flow-ului întreprinderii 26
 13. Capitolul IV. Analiza rentabilităţii şi a riscului 28
 14. 4.1. Rentabilitatea întreprinderii 28
 15. 4.2. Riscul întreprinderii 29
 16. Capitolul V. Analiza SWOT a companiei 34
 17. Concluzie 38
 18. Bibliografie 39

Extras din licență

Introducere

În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a activităţii societăţii S.C. Biofarm S.A.

În ultimii ani, piaţa farmaceutică românească s-a confruntat pe de-o parte cu efectele crizei economico-financiare, iar pe de altă parte cu măsurile administrative adoptate în ultimii ani (modalitatea de calcul a preţurilor pentru medicamentele generice, prelungirea termenelor de plată pentru medicamentele compensate/gratuite sau introducerea sistemului clawback).

Scopul acestei lucrări este acela de a arăta modul în care această societate a depăşit aceste efecte, dar şi elementele ce trebuie îmbunătăţite pentru o mai bună activitate.

Rezultatele obţinute în urma analizei companiei sunt importante pentru companie însăşi, pentru investitori, pentru managerii altor companii din industria farmaceutică, pentru bănci etc. Un mod prin care compania se poate ridica pe piaţă este intervenţia investitorilor. Cu cât aceştia au o idee mai amplă despre activitatea companiei, cu atât pot lua mai repede şi mai bine decizia de a investi sau nu. În funcţie de punctele forte şi slabe ale companiei, altele de pe piaţa farmaceutică îşi pot îmbunătăţii propria activitate, astfel devenind un concurent mult mai puternic. Prin faptul că se cunosc aceste puncte forte şi slabe ale companiei la un moment dat, aceasta îşi poate imbunătăţii activitatea pe viitor, astfel modificându-şi poziţia pe piaţa concurenţială. Băncile au un rol important deoarece multe companii apelează la credite. Acestea, prin cunoaşterea principalilor indicatori financiari ai companiei, aleg acordarea sau neacordarea creditului respectiv.

Lucrarea este structurată pe cinci capitole mari. Primul capitol cuprinde aspecte teoretice generale legate de analiza financiară, precum şi scopul acesteia şi instrumentele prin care se realizează. Indiferent de sectorul în care întreprinderea activează sau de dimensiunea acesteia, apar involuntar probleme privind cerinţele pieţei din care face parte, probleme privind performanţele şi capacitatea concurenţială pe care analiza financiară le poate rezolva. Pornind de la rezultatele analizei financiare, managerul poate lua decizii şi poate crea strategii care să îmbunătăţească activitatea întreprinderii.

Al doilea capitol reprezintă analiza bilanţului companiei S.C. Biofarm S.A. Voi prezenta pe scurt această companie, urmând ca apoi să evidenţiez aspectele ce ţin de componenţa activului, a datoriilor şi a capitalului propriu, de echilibrul financiar al societăţii, de lichiditate şi solvabilitate.

Al treilea capitol reprezintă analiza contului de profit şi pierdere al companiei. Voi prezenta componenţa acestuia, soldurile intermediare de gestiune, capacitatea de autofinanţare a companiei şi cash-flow-ul. O gestiune financiară sănătoasă a întreprinderii se poate observa din rezultatele exerciţiului financiar al acesteia, respectiv profit net. Profitul net reprezintă indicatorul urmărit atât de conducerea întreprinderii cât şi de alţii cu care aceasta işi formeză relaţii (banca, investitorii). Pe de altă parte, obiectivul conducerii este acela de a maximiza profitul.

Al patrulea capitol reprezintă analiza rentabilităţii şi a riscului întreprinderii. Pe baza diagnosticului financiar se pot adopta strategii de către conducerea întreprinderii pentru a corecta eventualele dezechilibre.

Penultimul capitol reprezintă analiza SWOT a companiei. Scopul acesteia este de a evidenţia punctele forte şi slabe ale companiei precum şi oportunităţile şi ameninţările ce pot aparea la un moment dat în cadrul activităţii sale.

La final sunt prezentate concluziile desprinse în urma elaborării lucrării şi explicaţiile privind îndeplinirea obiectivelor analizei financiare pe exemplul acestei societăţi.

Capitolul I. Abordare conceptuală

Analiza economico-financiară contribuie la diagnosticarea stării diferitelor fenomene, descoperă structura acestora precum şi legile dezvoltarii lor, stabileşte cauzele şi factorii care le guvernează. Pe baza acestora, ajută conducerea să ia cele mai bune decizii cu privire la îmbunătăţirea activităţii pe viitor.

Tipologia analizei

Datorită diversităţii activităţilor pe care le desfăşoară o întreprindere de-a lungul timpului, se întâlnesc mai multe tipuri de analiză, structurate după anumite criterii:

a) În funcţie de perioada pe care se analizează fenomenul:

- Analiza pe termen scurt, sub un an de zile;

- Analiza pe termen lung, o perioadă mai mare de un an, de regulă trei-cinci ani.

b) În funcţie de criteriile de studiere a fenomenelor:

- Analiza tehnico-economică, care îmbină caracterul tehnic cu cel economic;

- Analiza financiară, care studiază fluxurile financiare ale întreprinderii, elemente ce ţin de situaţia financiară a acesteia.

c) În funcţie de poziţia analistului:

- Analiza internă, pe baza informaţiilor despre întreprindere deţinute de către analist;

- Analiza externă, realizată de parteneri externi, pe baza informaţiilor furnizate de analiza financiară.

d) În funcţie de momentul în care se realizează analiza şi cel în care are loc activitatea:

- Analiza postfactum, prin care se supraveghează modul de funcţionare al unei întreprinderi;

- Analiza previzională, prin care se exprimă evoluţia viitoare a unui fenomen economic.

e) În funcţie de însuşirile fenomenelor:

- Analiza calitativă, prin care se urmareşte caracteristicile fundamentale ale fenomenului;

- Analiza cantitativă, prin care se cercetează fenomenul cu ajutorul următoarelor elemente: greutate, volum, număr, durată etc.

f) În funcţie de nivelul la care se desfăşoară analiza:

- Analiza microeconomică, prin care se cercetează fenomenele la nivelul întreprinderii;

- Analiza mezoeconomică, prin care se cercetează fenomenele la nivelul sectorului de activitate;

- Analiza macroeconomică, prin care se cercetează fenomenele la nivelul economiei naţionale sau mondiale.

g) În funcţie de urmărirea în timp a fenomenelor:

- Analiza statică, prin care se studiază fenomenele şi factorii care influenţează asupra lor la un moment dat;

- Analiza dinamică, prin care se studiază fenomenele şi modificarea acestora în timp, precum şi factorii care au dus la aceste schimbări şi evoluţii viitoare.

Bibliografie

1. Armeanu D., Vintilă G., Moscalu M., Filipescu O., Lazăr P., Utilizarea tehnicilor de analiză cantitativă a datelor pentru estimarea riscului de faliment al corporaţiilor, Theoretical and Applied Economics, Vol. XIX, 2012

2. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J., Fundamentals of Corporate Finance, University of Phoenix, 2001

3. Brezeanu P., Analiză financiară, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2006

4. Dragotă M., Semenescu A., A Dynamic Analysis of Capital Structure Determinants. Empirical Results for Romanian Capital Market, Theoretical and Applied Economics, Vol. IV, 2008

5. Dragotă V., Obreja Braşoveanu L., Dragotă I.M., Management financiar, Ediţia a II-a, Vol. I, Ed.Economică, Bucureşti, 2012

6. Dumitrescu Gh., Studii de cercetare cu privire la riscul de faliment, Revista Română de Statistică, nr. 4, 2010

7. Ichsani S., Suhardi A., The Effect of Return on Equity (ROE) and Return on Investment (ROI) on Trading Volume, 2nd Global Conference on Business and Social Science, Indonesia, 2015

8. Pratt S., Grabowski R., Cost of Capital: Workbook and Technical Supplement, Wiley, 2010

9. Stancu I., Finanţe, Ed.Economică, Bucureşti, 1996

10. Stancu I., Obreja Braşoveanu L., Stancu A.T., Finanţe corporative, Vol. I, Ed. Economică, Bucureşti, 2015

11. Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., Analiza economico-financiară, Ed.Economică, Bucureşti, 2004

12. Vintilă G., Armeanu D., Filipescu O., Moscalu M., Lazăr P., Romanian Economic Environment Entrepreneurial Activities Analysis and Risk Evaluation, Theoretical and Applied Economics, Vol. XVIII, 2011

13. Vintilă G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti , 2005

14. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00027&plugin=1

15. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/FinancialResults

16. http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbeta.xls

Preview document

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 1
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 2
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 3
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 4
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 5
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 6
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 7
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 8
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 9
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 10
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 11
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 12
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 13
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 14
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 15
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 16
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 17
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 18
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 19
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 20
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 21
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 22
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 23
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 24
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 25
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 26
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 27
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 28
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 29
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 30
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 31
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 32
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 33
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 34
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 35
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 36
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 37
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 38
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 39
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 40
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 41
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 42
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 43
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 44
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 45
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 46
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 47
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 48
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 49
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 50
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 51
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 52
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 53
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 54
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 55
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 56
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 57
Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Analiza financiara pe exemplul unei societati comerciale.docx
 • Anexe.docx
 • Licenta Farmacie .xlsx

Alții au mai descărcat și

Creditarea unei Societăți Comerciale

INTRODUCERE Liberalizarea vieţii economice în România remarcată cu pregnanţă după anul 1997, a deschis calea unor fundamentări riguroase, pe...

Analiza rentabilității și a riscurilor la SC Agribac SA Bacău

INTRODUCERE Obiectivul esenţial al entităţii economice îl constituie creşterea averii persoanelor implicate în viaţa acesteia (acţionari,...

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Portofoliu virtual format din 5 acțiuni

INTRODUCERE Prezentul studiu îşi propune o evaluare preliminară a cinci companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. În funcţie de rezultatele...

Analiza performanței financiare Biofarm SA

1 Introducere Am ales compania Biofarm S.A deoarece aceasta este unul dintre primii producatori romani de medicamenta si suplimente alimentare de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Te-ar putea interesa și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Analiza și Decontarea TVA la SC Metacom Group SRL

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA ADAUGATA IMPOZIT INDIRECT ÎN ROMÂNIA 1.1. MECANISMUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 1.1.1. T.V.A. - impozit indirect...

Prezentarea generală a SC Grup Atyc SRL

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRUP ATYC S.R.L. 1.1 Prezentarea generală a S.C.”GRUP ATYC ” S.R.L. S.C.”GRUP ATYC” S.R.L. îşi are sediul central în...

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Fiscalitatea Agenților Economici

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL SI COMPONENTELE SALE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA Trecerea României la o...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Guvernanța financiară corporatistă - Rompetrol Rafinare SA

I. Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează agentul economic • Scurt istoric Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului...

Ai nevoie de altceva?