Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 24154
Mărime: 529.89KB (arhivat)
Publicat de: Toma Martin
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Szora Attila Tamaş
Facultatea de Stiinte
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I - PREZENTAREA BĂNCII RAIFFEISEN BANK 6
 3. 1.1. Apariția băncilor și evoluția sistemului bancar românesc 6
 4. 1.2. Scurt istoric și evoluția Băncii RAIFFEISEN BANK 11
 5. 1.3 Analiza situației economico-financiare a bancii și poziția sa pe piața regională bancară 14
 6. 1.4. Produse și servicii acordate de RAIFFEISEN BANK 15
 7. 1.4.1. Produse oferite de Raiffeisen Bank 15
 8. 1.4.2. Serviciile oferite de Raiffeisen Bank 25
 9. 1.5. Structura organizatorica a Bancii Raiffeisen Bank 26
 10. CAPITOLUL II CARDUL - INSTRUMENT MODERN DE PLATĂ 32
 11. 2.1 Scurt istoric privind apariția și evoluția cardurilor 32
 12. 2.1.1 Apariția și evoluția cardurilor pe plan internațional 33
 13. 2.1.2 Apariția și evoluția cardurilor pe plan național 34
 14. 2.2 Tipologia și caracteristicile cardurilor 35
 15. 2.2.1 Tipologie 35
 16. 2.2.2 Caracteristicile instrumentelor de plată electronice 36
 17. 2.3 Entitățile implicate în operațiunile cu cadruri și modalitățile de obținere a acestora 39
 18. 2.3.1 Entitățile implicate în operațiunile cu carduri 39
 19. 2.3.2 Modalități de obținere a cardurilor 40
 20. 2.4 Desfășurarea operațiunilor cu carduri la ATM 42
 21. 2.5 Tehnica operațiunilor bancare cu cardurile la comercianți acceptanți 44
 22. 2.6 Evoluția și structura portofoliului cu carduri 45
 23. 2.7. Riscul in sistemul de plată electronic 48
 24. 2.7.1. Riscul de pierdere sau furt. 49
 25. 2.7.2. Riscul de falsificare. 49
 26. 2.7.3. Riscul operațional. 49
 27. 2.7.4. Riscul de publicitate. 50
 28. 2.8. Starea actuală a decontărilor în sistemul bancar românesc. Perspective în domeniul cardurilor 50
 29. CAPITOLUL III - PARTICULARITĂȚI ALE OPERAȚIUNILOR CU CARDURI LA BANCA RAIFFEISEN BANK 52
 30. 3.1. Reguli de utilizare a cardurilor de debit la Banca Raiffeisen Bank 52
 31. 3.2. Tipuri de carduri de debit emise la Raiffeisen Bank 53
 32. 3.2.1 Cardul VISA Electron și MAESTRO 53
 33. 3.2.2. MasterCard in LEI 55
 34. 3.2.3. MasterCard in USD 56
 35. 3.2.4. MasterCard in EUR 56
 36. 3.2.5. Card de debit preplatit 57
 37. 3.3. Perspectivele pieței cardurilor în România 58
 38. 3.4. Perspectivele pieței cardurilor pe plan mondial și european 59
 39. CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ PRIVIND CARDUL DE DEBIT VISA ELECTRON RAIFFEISEN BANK 61
 40. 4.1. Specificul emiterii cardurilor de debit 61
 41. 4.2. Operațiunile desfășurate de Banca Raiffeisen Bank cu cardul de debit Visa Electron 62
 42. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 69
 43. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din licență

INTRODUCERE

Prezenta lucrare are ca temă „Cardurile de debit. Actualitate și perspective la Banca Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia” și încearcă să descrie aspectele legate de instrumentele electronice de plată, punând accent pe avantajele pe care la oferă deținerea și utilizarea acestora de către persoanele fizice și juridice, din țară, dar și din afara țării, fiind o alternativă foarte avantajoasă a instrumentelor de decontare clasice, deasemenea se evidențiază perspectivele pe care le prezintă cardurile de debit .

Subiectul acestei lucrări este unul de actualitate în viața sistemului bancar datorită schimburilor în natura, monedele din aur sau argint, monedele și bancnotele valorice, cec-urile și, în final cardurile. Astfel poate fi schițat, succint, lanțul evolutiv al mijloacelor de schimb comerciale cunoscute de civilizația umană. Cardul este deocamdată ultima veriga și încă nu sunt semne că altceva ar putea să o înlocuiască. Din contră, capătă un rol tot mai mare în viața fiecăruia, pe măsură ce îi descoperim avantajele.

Pentru un bun conținut al lucrării, am utilizat o bibliografie selectivă, apelând la unii dintre cei mai buni autori, din literatura de specialitate, la reviste de specialitate în acest domeniu, am consultat mai multe site-uri, dar m-am documentat și faptic la Banca Raiffeisen Bank -sucursala Alba Iulia.

Am optat pentru această temă cu scopul aprofundării cunoștințelor în acest domeniu și sunt de părere că, cardurile de debit sunt de mare ajutor în viața de zi cu zi. Cozile de la plată facturilor sunt anulate de câteva clikuri pe internet sau câteva taste de bancomat, convorbirile telefonice interminabile pentru rezervarea unui bilet de avion sau a unei camere de hotel sunt rezolvate prin plată electronică. Achiziționarea unui produs poate fi făcută mult mai elegant din fotoliu tot cu ajutorul internetului și a cardului.

Lucrare intitulată „Cardurile de debit. Actualitate și perspective la Banca Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia” este structurată pe patru capitole.

- Capitolul I este numit “Prezentarea Băncii Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia”, capitol în care este prezentat un scurt istoric privind apariția băncilor și, respectiv, apariția societății bancare Raiffeisen Bank. Capitolul I mai cuprinde și descrierea grupului Raiffeisen în România și printre altele evidențiază evoluția activității societății bancare Raiffeisen Bank.

- Capitolul II, intitulat “Cardul - instrument modern de plată”. Acest capitol cuprinde informații referitoare la evoluția apariției cardurilor, posibiltăților de obținere a unui card. De asemena sunt prezentate diferite tipuri de carduri. În ceea ce privește caracteristicile cardului, putem afirma că sunt instrumente de plată cu caracteristici noi, diferite radical de lumea veche a instrumentelor de plată.

- Capitolul III, intitulat “Pariticularități ale operațiunilor cu carduri la Banca Raiffeisen Bank”, cuprinde caracteristici comune ale cardurilor, etapele unei operațiuni cu cardul, regulile de care trebuie să se țină seama în utilizarea cardurilor, precum și care sunt drepturile, obligațiile și răspunderile băncii și ale deținătorului. De asemenea sunt prezentate și tipurile de carduri de debit existente evidențiind faptul că banca oferă facilitate de overdraft. În acest capitol sunt prezentate și perspectivele pieței cardurilor pe plan național, european și mondial.

- Capitolul IV, denumit „Studiu de caz privind cardul de debit VISA Electron”, care descrie, concret, toate operațiunile ce se pot efectua cu cardul și anume retragerea numerarului de la ATM, plata facturilor de la ATM, plata bunurilor achiziționate prin POS la comercianți.

Pentru un bun conținut al lucrării prezentate, am utilizat o bibliografie selectivă atât internă cât și externă, apelând la unii dintre cei mai buni autori de cărți. Bibliografia se bazează atât pe surse directe, cât și pe surse indirecte. Printre sursele directe se regăsesc: perioada de practică efectuată în cadrul unității bancare, perioadă de-a lungul căreia am redactat documentele referitoare la studiul de caz. Printre sursele indirecte menționez studiul la bibliotecă, site-uri, legi, ordonanțe de guvern, ziare și reviste de specialitate, diverse publicații de specialitate, pliante realizate de către bancă în scopul informării clienților și atragerea acestora.

Lucrarea este redactată într-un limbaj academic impersonal. Ca metode de cercetare s-au folosit metode longitudinale ce presupun analizarea fenomenelor sau a faptelor pe parcursul evoluției acestora: studiul de caz, observația participativă, realizată în timpul efectuării practicii în cadrul unității teritoriale, când am asistat concret la operațiunile de deschidere cont curent. Totodată, am utilizat metode de prelucrare a datelor pe baza statistico-matematică, iar interpretarea datelor se face prin metoda comparației.

În același timp există și o altă latură, mai puțin benefică a cardurilor. Oamenii pierd simțul banilor, al economiei și se îndatorează din ce în ce mai mult. Concretețea monedei sau a bancnotei, le dădea multora măsura propriului buget. Banii fictivi de pe card pot da falsa impresie că sunt inepuizabili.

Bibliografie

Cărți și lucrări de autor în edituri

1) Banc Panfil, „Finanțe generale”, Seria Didactică, Alba Iulia, 2007.

2) Basno Cezar, „Monedă, credit, bănci”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2001.

3) Basno Cezar, Dardac Nicolae, „Sisteme de plăți, compensări și decontări”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2004.

4) Bătrâncea Maria, Risc și faliment, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2003.

5) Beju Daniela, „Mecanisme monetare și instituții bancare”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2004.

6) Bistriceanu Gheorghe, „Lexicon de finanțe, bănci, asigurări”, volumul II, Editura Economică, București, 2001.

7) Georgescu-Goloșoiu Ligia, „Mijloace, modalități și instrumente de plată”, Editura ASE, București, 2003.

8) Ionescu Lucian, „Băncile și operațiunile bancare”, Editura Economică, București, 1996.

9) Mațiș Eugenia Ana, Management bancar, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010.

10) Pintea Alexandru, „Băncile în economia românească”, Editura Economică, București, 1995.

11) Podoabă Lucia, Aspecte teoretice și practice privind contabilitatea instituțiilor de credit, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2011.

12) Roșca T. - “Monedă și credit”, Editura Altip, Alba Iulia, 2001

13) Socol Adela, „Tehnică bancară”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2006.

14) Socol Adela, „ Îndrumar de tehnică bancară-studii de caz, manual universitar”, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2002.

15) Trenca Ioan, „Metode și tehnici bancare”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2002.

16) Trenca Ioan, Bolocan Mihail Dragoș, Performanță și risc în bănci-principii, reglementări, experiență, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2011

Studii și articole în literatura de specialitate

1) Osman Oana, Topul celor mai bune produse bancare, Revista Capital, 05 iunie 2012, site-ul www.capital.ro

2) Revista financiară , Suplimentul revistei financiare „Cardurile și plățile electronice”, nr.12/12.2005.

Acte normative

1) Legea nr. 312 din 28 iunie 2004, privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582/30.06.2004.

2) Legea nr. 443 din1 noiembrie 2004, privind modificarea și completarea legii bancare nr. 58/1998, privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1035/9.11.2004.

3) Regulamentul BNR nr. 6 din 11 octombrie 2006, privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927/15.11.2006.

4) Norma BNR nr. 17 din 18 decembrie 2003, privind organizarea și controlul intern al activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de control intern a instituțiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47/20.01.2004.

5) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.99 din 6 decembrie 2006, privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027/27.12.2006.

6) Legea nr. 227 din 4 iulie 2007, pentru aprobarea, completarea și modificarea OUG nr. 99, privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480/18.06.2007.

7) Regulamentul nr.11 din 13 noiembrie 2007, privind autorizarea instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837/06.12.2007.

Resurse în format electronic

1) www.arb.ro;

2) www.banknews.ro;

3) www.banci24.ro;

4) www.bnr.ro;

5) www.bursa.ro;

6) www.raiffeisen.ro;

7) www.capital.ro;

8) www.curierulnational.ro;

9) www.dobanzi.ro;

10) www.financiarul.ro;

11) www.gandul info.ro;

12) www.infologica.ro;

13) www.marketwatch.ro;

14) www.no-cash.ro;

15) www.smartbank.ro;

16) www.standard.ro;

17) www.standard-team.com;

18) www.tribuna.ro;

19) www.weel-street.ro;

20) www.zf.ro

Preview document

Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 1
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 2
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 3
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 4
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 5
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 6
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 7
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 8
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 9
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 10
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 11
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 12
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 13
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 14
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 15
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 16
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 17
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 18
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 19
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 20
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 21
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 22
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 23
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 24
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 25
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 26
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 27
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 28
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 29
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 30
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 31
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 32
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 33
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 34
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 35
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 36
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 37
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 38
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 39
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 40
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 41
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 42
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 43
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 44
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 45
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 46
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 47
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 48
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 49
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 50
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 51
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 52
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 53
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 54
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 55
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 56
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 57
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 58
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 59
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 60
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 61
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 62
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 63
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 64
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 65
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 66
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 67
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 68
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 69
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 70
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 71
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 72
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 73
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 74
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 75
Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Cardurile de debit - actualitate si perspective la Raiffeisen Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie...

Consecințe ale alegerii regimului cursului de schimb asupra comerțului internațional

INTRODUCERE În prezenta lucrare ne-am propus să analizez care este legătura dintre regimul cursului de schimb și comerțul internațional, cu scopul...

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?