Analiza situației financiare a firmei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 10948
Mărime: 155.74KB (arhivat)
Publicat de: Cristian R.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Carmen Popa

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. A. NOȚIUNI GENERALE 6
 3. 1. PRINCIPIILE ANALIZEI FINANCIARE 6
 4. 2. OBIECTIVE, METODE SI INSTRUMENTE DE INVESTIGARE 6
 5. 2.1. DEFINIREA ANALIZEI SI A DIAGNOSTICULUI ECONOMIC-FINANCIAR 6
 6. 2.2. METODE SI INSTRUMENTE DE INVESTIGARE 6
 7. 3. ECHILIBRUL FINANCIAR AL FIRMEI - CONCEPTE 7
 8. 3.1. ANALIZA STATICĂ A ECHILIBRUL FINANCIAR 8
 9. 3.2. ANALIZA DINAMICĂ A ECHILIBRULUI FINANCIAR. ANALIZA FLUXULUI NET DE TREZORERIE 12
 10. B. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE A FIRMEI 14
 11. 1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SOCIETATEA 14
 12. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 14
 13. 1.2. SCURT ISTORIC. ASPECTE ORGANIZATORICE 14
 14. 2. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI 16
 15. 2.1. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI 16
 16. 2.2. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI 17
 17. 3. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE 19
 18. 3.1. ANALIZA MARJEI COMERCIALE 19
 19. 3.2. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 19
 20. 3.3. ANALIZA VALORII ADĂUGATE 20
 21. 3.4. ANALIZA EXCEDENTULUI BRUT DIN EXPLOATARE 21
 22. 3.5. ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXPLOATĂRII 22
 23. 3.6. ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXERCIȚIULUI 23
 24. 4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI 24
 25. 4.1. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT NET 24
 26. 4.2. ANALIZA NECESARULUI DE FONDUL DE RULMENT 25
 27. 4.3. ANALIZA TREZORERIEI NETE 26
 28. 4.4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PRIN RATELE DE FINANȚARE 26
 29. 5. ANALIZA INDICATORILOR DE ROTAȚIE 28
 30. 5.1. ROTAȚIA GENERALĂ A CAPITALURILOR 28
 31. 5.2. ROTAȚIA GENERAL A ACTIVELOR 29
 32. 5.3. ROTAȚIA STOCURILOR 31
 33. 5.4. ROTAȚIA CREANȚELOR 31
 34. 5.5. ROTAȚIA FURNIZORILOR 32
 35. 6. ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI 33
 36. 6.1. ANALIZA RENTABILITĂȚII COMERCIALE 33
 37. 6.2. ANALIZA RENTABILITĂȚII FINANCIARE 33
 38. 6.3. ANALIZA RENTABILITĂȚII ECONOMICE 34
 39. C. CONCLUZII SI PROPUNERI 35
 40. BIBLIOGRAFIE 41

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA BOCA SRL Oradea. Am optat pentru această firmă întrucât îmi desfășor activitatea în cadrul societății.

Analiza echilibrului financiar reprezintă o componentă a analizei financiare, importanța acesteia fiind dată de faptul că dacă în urma analizei sunt evidențiate aspecte și situații negative de dezecilibru, ele reprezintă un semnal pentru apariția unor viitoare probleme legate de incapacitate de plată, insolvență și chiar faliment. Așadar studierea echilibrului financiar permite realizarea unei imagini extrem de elocvente asupra activității firmei.

Prima parte a lucrării conține aspectele teoretice. Am prezentat câteva din considerentele legate de analiza financiară, principalele instrumente ale acesteia, precum și sursele utilizate în realizarea analizei.

Am prezentat principalele elemente și aspecte ale echilibrului financiar. Noțiunea de echilibru presupune realizarea lui pe termen lung, pe termen curent și scurt. Corespunzător fiecărei etape am prezentat principalii indicatori, respectiv fondul de rulment, nevoia (necesarul) de fond de rulment și trezoreria netă. Noțiune de echilibru financiar am analizat-o din perspectiva bilanțului financiar și a bilanțului funcțional. Am prezentat analiza din punct de vedere static și dinamic

Partea practică a lucrării am elaborat-o utilizând datele financiare ale societății. În cadrul studiului de caz am făcut o scurtă prezentare a firmei. Am realizat o analiză a structurii financiare a firmei, respectiv a activului și pasivului, o analiză a soldurilor intermediare de gestiune, respectiv marja comercială, cifra de afaceri, valoarea adăugată, excedentul brut al exploatării, rezultatul brut și cel net. În finalul lucrării am calculat și analizat indicatorii de gestiune și indicatorii de rentabilitate pentru societatea SC GABIANCA BOCA SRL Oradea

Ultima parte din lucrare am alocat-o pentru redarea concluziilor care au rezultat în urma interpretării indicatorilor financiari calculați.

A. NOȚIUNI GENERALE

1. Principiile analizei financiare

Analiza financiară a apărut ca răspuns la cererea de informații referitoare la situația unei agent economic. Dacă la început aceste informații se refereau la o analiză sumară a solvabilității și la verificarea anumitor echilibre financiare, pe măsura dezvoltării și diversificării agenților economici complexitatea analizei financiare a cunoscut o contunuă creștere.

2. Obiective, metode si instrumente de investigare

2.1. Definirea analizei si a diagnosticului economic-financiar

Analiza financiară este activitatea complexă la nivelul unei întreprinderi care are ca finalitate reflectarea, prin intermediul unor indicatori sintetici, a stării de sănătate financiară a respectivei întreprinderi

Analiza financiară se concentrează asupra identificării și evaluării caracteristicilor financiare cele mai relevante asupra îndeplinirii obiectivelor, a stării de sănătate financiară a întreprinderii, a perspectivelor de dezvoltare a unei afaceri precum și a calității managementului financiar-economic

Analiza financiară constă dintr-un ansamblu de instrumente și metode care permite aprecierea situației financiare și a performanțelor unei întreprinderi.

2.2. Metode si instrumente de investigare

Informațiile necesare pentru realizarea analizei economico-financiare au ca sursă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, precum și orice alte informații publice sau elemente furnizate de către un agent economic

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă bunurile economice, drepturile și obligațiile întreprinderilor (activul și pasivul unității patrimoniale), la închiderea exercițiului și care constituie suportul analizei financiare. Din punct de vedere al abordărilor conceptuale, teoria economică definește trei forme, și anume:

- Bilanțul patrimonial. Această abordare are ca și criterii de constituire, pentru activ, criteriul lichidității elementelor, iar pentru pasiv criteriul exigibilității;

- Bilanțul financiar. Acesta se construiește pornind de la bilanțul patrimonial prin agregarea anumitor elemente de activ sau pasiv sau prin divizarea unor elemente de activ sau pasiv;

- Bilanțul funcțional. Acesta are ca scop înțelegerea nevoilor unei întreprinderi și a modului de finanțare a acestor nevoi. Bilanțul funcțional face clasificarea elementelor de activ și pasiv în funcție de apartenența la unul din ciclurile economice (de investiții, de exploatare, de finanțare)

Contul de profit și pierderi este un cont de bilanț care reflectă rezultatele exercițiului ce provin din activitatea întreprinderii. Acesta cuprinde veniturile și cheltuielile exercițiului structurate după natura lor, de exploatare, financiare, și excepționale, rezultatele exercițiului, profit sau pierdere, structurat în mod similar în rezultat din exploatare, rezultat financiar, rezultat excepțional, rezultat brut și reultat net.

Bibliografie

1. Ilie Vasile . Gestiunea financiară a întreprinderii, Meteor Pres, București, 2015

2. Carmen Popa “Diagnosticul si evaluarea intreprinderii” ,ORADEA 2007

3. Eros-Stark Lorant, Pantea Marius Analiza situației financiare a firmei, Ediura Timișoara

4. Petrescu S. Analiză și diagnostic financiar - contabil, Ed. CECCAR, București, 2015

5. Buglea Alexandru Analiza economico-financiară, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2008

6. Petcu M. Analiza economico financiară a întreprinderii, Ed. Economică, București, 2009

7 Casian Butaci Suport curs Finantele intreprinderii

Preview document

Analiza situației financiare a firmei - Pagina 1
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 2
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 3
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 4
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 5
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 6
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 7
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 8
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 9
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 10
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 11
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 12
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 13
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 14
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 15
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 16
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 17
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 18
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 19
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 20
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 21
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 22
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 23
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 24
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 25
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 26
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 27
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 28
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 29
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 30
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 31
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 32
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 33
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 34
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 35
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 36
Analiza situației financiare a firmei - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Analiza situatiei financiare a firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.A GALATI Grupul de Şantiere Damen a luat fiinţa dintr-o singura...

Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca temă „Cardurile de debit. Actualitate și perspective la Banca Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia” și...

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

INTRODUCERE Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie...

Consecințe ale alegerii regimului cursului de schimb asupra comerțului internațional

INTRODUCERE În prezenta lucrare ne-am propus să analizez care este legătura dintre regimul cursului de schimb și comerțul internațional, cu scopul...

Te-ar putea interesa și

Analiza performanțelor și riscurilor la o societate comercială

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Analiza situației financiare a firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza situației economico-financiare SC Sălăjeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Analiza activității secției a-X-a SC Rama Internațional SA Timișoara

PREZENTAREA FIRMEI Firma “Alchool Banat Industry” si-a început activitatea în anul 2000, având ca obiect principal de acivitate producerea si...

Studiul de Fezabilitate al Firmei SC Gold Tourism SA

1. Prezentarea firmei: SC. Gold Tourism. SA SC.Gold Tourism.SA este o societate privata pe actiuni, avand o larga experienta si traditie...

Studiul privind evidența cheltuielilor și veniturilor la SC Massive România

1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1.Istoricul firmei fondatoare Societatea MASSIVE a fost fondată în anul 1926 de catre Pieter Jozef De Jaeck ca o...

Situațiile financiare - premisă în evaluarea întreprinderii

INTRODUCERE Indiferent de domeniul de activitate pe care îl are, de forma de proprietate, orice întreprindere trebuie să se adapteze la cerinţele...

Ai nevoie de altceva?