Analiza Impozitului pe Profit

Proiect
6.4/10 (12 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 11170
Mărime: 41.30KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Master in Management Financiar Bancar Proiect Politici si Practici Fiscale

Extras din proiect

Propuneri privind cotele de impozit pe profit

Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia ca ar fi fost necesara instituirea unei cote reduse de impozit pe profit în general, si mai ales asupra profitulul agentilor economici din sectorul serviciilor. Aici se are în vedere si nivelul relativ slab de dezvoltare a acestui sector economic în raport cu necesitatile, mai ales ale populaliei si cu rolul, locul si dinamismul serviciilor si cu ponderea ridicata a acestui sector în produsul intern brut în tarile dezvoltate economic.

Aceeasi cota mult redusa ar fi, necesar de instituit pentru societatile comerciale de productie mici cu capital privat, cu un profit care nu ar depasi o anumita limita, cum ar putea fi, spre exemplu suma de 1.000 ron (10 milioane lei). Aceste societati au un rol important în stadiul actual de dezvoltare al economiei românesti, deoarece se adapteaza usor nevoilor pietei si pot fi constituite si dezvoltate cu investitii reduse, singurele de care dispune marea majoritate a popu¬latiei în prezent.

Venituri neimpozabile si scutiri de impozit

Pentru a se elimina impozitarea repetata a dividendelor primite de o persoana juridica româna de la o alta persoana juridica româna, s-a reglementat neimpozitarea acestor venituri cu impozitul pe profit (O.G. nr. 70/1994). Se pre¬cizeaza ca dividendele primite de o persoana juridica românâ de la o alta per¬soana juridica româna nu se includ în profitul impozabil. În schimb, dividendele primite de o persoana juridica, româna de la o persoana juridica strâina se includ în profitul impozabil. De asemenea, dividendele platite de o persoana juridica româna catre orice persoana juridica straina se impoziteaza în conformitate cu O.G. nr. 26/1995 privind impozitul pe dividendele cu o cota de 10%. Aceasta cota se aplica si în cazul platii de dividende catre persoane fizice române sau straine. Ar fi indicat ca neimpozitarea sa se extinda si la dividendele distribuite actionarilor sau asociatilor persoane fizice rezidente pentru a se evita integral dubla impunere interna.

Asezarea impunerii

În notiunea de asezare a impunerii se includ toate operatiile necesare pen¬tru stabilirea sumei de ptata cu titlu de venit public, adica pentru determinarea concreta a obligatiei fiscale. În consecinta, asezarea impunerii implica identificarea subiectului impunerii, determinarea obiectului venitului public si a bazei impozabile, a cotei legale de impunere, a înlesnirilor legale si con¬stituirea titlutui de creanta fiscala (în virtutea raporturilor juridice care apar în¬tre platitori si stat, în baza obligatiei fiscale, pentru acesta din urma se naste în mod implicit creanta fiscala).

Plata impozitului

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 in¬clusiv a primei luni din trimestrul urmator cu exceptia Bancii Nationale a României si a societatilor bancare care efectueaza plati lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozitul.

Declaratia de impunere

Practic, contribuabilii au de depus doua categorii de declaratii de impunere. Astfel, o prima categorie o reprezinta declaratia de impunere pâna la ter¬menul de plata, respectiv trimestrial, pâna la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia B.N.R. si societatilor bancare care depun lunar pâna la data de 25 ale lunii urmatoare. A doua categorie de declaratie de impunere este cea pentru anul fiscal expirat, care se depune pâna la termenul prevâzut pentru depunerea bilantului contabil.

Raspunderea pentru calculul impozitelor declarate si pentru depunerea în termen a declaratiei de impunere revine contribuabililor.

Preview document

Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 1
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 2
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 3
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 4
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 5
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 6
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 7
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 8
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 9
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 10
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 11
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 12
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 13
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 14
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 15
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 16
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 17
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 18
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 19
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 20
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 21
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 22
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 23
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 24
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 25
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 26
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 27
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 28
Analiza Impozitului pe Profit - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Analiza Impozitului pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Fiscalitatea

1. Fiscalitatea-aspecte generale 1.1. Prelevările fiscale(definiție,funcții,rol) Fiscalitatea este o stiinta, este matematica vie intrucat totul...

Fiscalitatea Intreprinderii. Studiu de Caz

INTRODUCERE Obligatiile fiscale ale firmei care fac obiectul lucrarii sunt impozitele indirecte, respectiv Taxa pe Valoarea adaugata, si...

Taxa pe valoare adăugată

CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICE 1.1 Politicile fiscale Integrarea fiscalității în procesul de decizie al entității economice are o importanță...

Impozitul pe Profit

Notiunea de impozit Constituirea resurselor financiare publice se realizeaza pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si a veniturilor...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Analiza Incidentei Impozitului pe Profit Asupra Activitătii Întreprinderii și Prognoze ale Acesteia

Analiza incidentei impozitului pe profit asupra activitătii întreprinderii si prognoze ale acesteia 1.1 Analiza incidentei impozitului pe profit...

Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE

1. Direcţii de armonizarea a sistemelor fiscale în UE Pocesul de armonizare fiscală a devenit necesar în contextul integrării în U.E. Aşadar încă...

Te-ar putea interesa și

Analiza Impozitelor Directe la Nivelul Județului Cluj

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Analiza situației economico-financiare SC Sălăjeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Analiza impozitului pe profit

INTRODUCERE Obiectul principal al acestei lucrări îl reprezintă impozitul pe profit ilustrat prin tema lucrări ,,Contribuția impozitului pe profit...

Studiul privind evoluția veniturilor bugetare în perioada 2005-2008

Introducere Datorită evoluţiei financiare atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional precum şi a crizei economice ce se conturează este...

Sistemul informațional privind contabilitatea impozitelor și taxelor SC Psihocontrol SRL

CAP. I: SISTEMUL FISCAL Impozitele, taxele, contribuţiile reprezintă fundamental si motivaţia pe care este construită fiscalitatea. Sistemul...

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Analiza Sistemului Fiscal al Spaniei Comparativ cu Cel al României în Perioada 2000-2010

Spania - Date generale Stat membru al Uniunii Europene din anul 1986 Sistem politic: monarhie parlamentară, rege Huan Carlos I, iar preșsedinte...

Ai nevoie de altceva?